• ** daty odnoszą się do początków, bądź całego zakresu chronologicznego działalności muzeum
 1. Arkadia k. Nieborowa 1778-1821 ogród sentymentalno-romantyczny Heleny z Przezdzieckich Radziwiłłowej
 2. Augustów, 1910-1918, Muzeum 104 Ustiugińskiego Pułku Piechoty Generała księcia Bagrationa
 3. Beresteczko 1914 muzeum-pomnik „Kozackie mogiły”
 4. Berlin 1836-1883 galeria malarstwa Atanazego Raczyńskiego
 5. Biała (Bielsko-Biała) 1902-1939 Muzeum Miejskie
 6. Biała Cerkiew, 1900-198, Muzeum 9 Bużskiego Pułku Ułanów arcyksięcia austriackiego Franciszka-Ferdynanda
 7. Biała Podlaska muzeum Szkoły Wydziałowej
 8. Białowieża 1913-1915 Muzeum Puszczy Białowieskiej
 9. Białowieża 1913-1918 Muzeum Przyrodnicze
 10. Białystok, 1900-1918, Muzeum 4 Mariupolskiego Pułku Huzarów Generał-Feldmarszałka Księcia Wittgensteina
 11. Białystok 1911-1916 Muzeum 4-go charkowskiego pułku ułanów 
 12. Bielsko (Bielsko-Biała) 1903-1941 Muzeum Miejskie
 13. Biecz 1898 Muzeum Regionalne
 14. Bobrek (pow. cieszyński) Muzeum Śląskie ks. Józefa Londzina
 15. Bordzie-Bijaty (Litwa, powiat rosieński), muzeum Dionizego Paszkiewicza (Dionizas Poška) w wydrążonym dębie Baublis
 16. Braniewo 1880 Gabinet Archeologii Antycznej przy Lyceum Hosianum
 17. Braniewo 1903 Muzeum Starożytności Warmińskich
 18. Bruksela 1905, 1907 Muzeum Międzynarodowe (sala polska/ dział polski)
 19. Brześć Litewski, 1900-1918, Muzeum 152 Władykaukazkiego Pułku Piechoty Generała Jermołowa
 20. Bydgoszcz 1890 Muzeum Miejskie
 21. Bychów 1911 Mobilne muzeum  pedagogiczne Powiatowa ziemskaja uprawa
 22. Chełm Lubelski 1886 Muzeum 65 Moskiewskiego Pułku Piechoty Jego Wysokości
 23. Chełm Lubelski 1882 Muzeum eparchialnego prawosławnego Chełmskiego Bractwa Bogurodzicowego
 24. Chełm Lubelski 1911 Muzeum oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
 25. Chicago 1891 Muzeum Związku Narodowego Polskiego
 26. Chroberz 1858-1860 Muzeum Polskie im. Świdzińskich (w ramach ordynacji Myszkowskiej Wielopolskich; niezrealizowane)
 27. Chyrów Muzeum przyrodnicze i gabinet numizmatyczny konwiktu oo Jezuitów
 28. Ciechanów, 1900-1918, Muzeum 6 Wołyńskiego Pułku Ułanów
 29. Ciechocinek 1901 zbiory muzealne przy zakładzie zdrojowym
 30. Cieszyn 1808 Muzeum i biblioteka Leopolda Jana Szersznika
 31. Cieszyn 1901 Muzeum Miejskie
 32. Cieszyn 1901 Muzeum Śląskie (Polskie Towarzystwo Ludoznawcze)
 33. Czerniowce 1867 gabinet numizmatyczny przy Bibliotece Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej w Domu Polskim
 34. Częstochowa 1896 skarbiec klasztoru Paulinów
 35. Częstochowa 1896-1913 rotunda ekspozycyjna obrazów panoramowych
 36. Częstochowa, 1900-1918, Muzeum 14 Mitawskiego Pułku Huzarów
 37. Częstochowa 1911 Muzeum oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
 38. Częstochowa 1905 Muzeum higieny
 39. Czortków Muzeum familii Sadowskich
 40. Dąbrowa Górnicza 1912 Muzeum Geologiczne im. Zygmunta Glogera
 41. Dąbrowa Górnicza 1889 Muzeum szkolne
 42. Drezno 1848-1850 Muzeum Narodowe im. Wodzińskich
 43. Drohobycz zbiory naukowe Gimnazjum
 44. Dryssa, 1909-1918, Pedagogiczne muzeum przy drysieńskiej męskiej cerkiewnej szkole
 45. Dublany pod Lwowem 1858 Muzea Wyższej Szkoły Rolniczej/ Akademii Rolniczej
 46. Dubno: 11 Czugujewski Pułk Ułanów Jej Cesarskiej Wysokości Cesarzowej Marii Fiodorowny
 47. Dubno: 41 Selengiński Pułk Piechoty
 48. Dzików 1830 zbiory Tarnowskich
 49. Dźwińsk (Dyneburg, Daugavpils): 97 Liwlandzki Pułk Piechoty Generał-Feldmarszałka hr. Szeremetiewa
 50. Dźwińsk (Dyneburg, Daugavpils): 98 Juriewski Pułk Piechoty
 51. Dźwińsk (Dyneburg, Daugavpils): 99 Iwangrodzki Pułk Piechoty
 52. Dźwińsk (Dyneburg, Daugavpils): Pedagogiczne muzeum przy dyneburskiej drugiej miejskiej szkole
 53. Elbląg 1864 Muzeum Miejskie
 54. Garwolin: 13 Pułk Dragonów Feldmasrszałka Münnicha odznaczony Wojskowym Orderem
 55. Gdańsk 1596-1945 zbiory biblioteki Senatu Gdańska
 56. Gdańsk 1618-1660 kunstkamera w Złotej Kamienicy Johanna Speimanna
 57. Gdańsk 1600 (XVII) Musaeum Gottwaldianum Krzysztofa Gottwalda
 58. Gdańsk 1833-1872 zbiory (Kolekcja Kabruna) Instytutu Handlowego (ul. Ogarna 10)
 59. Gdańsk 1870 Stadtmuseum [Muzeum Miejskie Sztuki i Starożytności]
 60. Gdańsk 1881-1884 Provinzial-Kunstgewerbemuseum [Muzeum Rzemiosła Artystycznych]
 61. Gdańsk 1880-1945 Westpreußisches Provinzial Museum [Zachodniopruskie Muzeum Prowincjalne]
 62. Gdańsk 1904 Muzeum Żydowskie Lessera Gieldzińskiego
 63. Golub (Golub-Dobrzyń) 1911 Muzeum na zamku Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
 64. Gołuchów Zbiory Zamku xx. Czartoryskich
 65. Gorzów Wielkopolski 1884 Muzeum
 66. Gostyń 1835-1851 zbiory kasyna obywatelskiego
 67. Grajewo: 4 Nowotroicko-Jekaterinosławski Pułk Dragonów Generał Feldmarszałka Księcia Potemkina-Taurydzkiego
 68. Grodno 1776-1830 gabinet historii naturalnej Królewskiej Szkoły Lekarskiej
 69. Grodno 1799/1800 zbiory Kolegium dominikańskiego
 70. Grodno 1858-1867 Muzeum leśne Państwowej Izby Nieruchomości
 71. Grodno 1867-1909 Muzeum Gubernialnego komitetu statystycznego
 72. Grodno: 101 Permski Pułk Piechoty
 73. Grodno: 4 Batalion Saperski Generał Adiutanta Totlebena
 74. Grodno 1905 skarbnica starożytności Komitetu Cerkiewno-archeologicznego
 75. Grodno 1912 muzeum ogólno-edukacyjne Towarzystwa pedagogicznego
 76. Grodno 1913 muzeum strzeleckie Garnizonowe
 77. Grudziądz 1883 Muzeum Miejskie
 78. Hel 1913 Kolekcja Bałtycka Morskiego Laboratorium Rybackiego
 79. Homel Muzeum 160 Abchazki Pułk Piechoty
 80. Horodok (Gródek pow. Równe) 1893 muzeum archeologiczno-etnograficzne
 81. Horodok (Gródek pow. Równe) 1896 Muzeum Wołyńskie barona Steinheila
 82. Horodok, (Gródek pow. Równe) 1909-1918, Pedagogiczne muzeum przy horodeckiej miejskiej szkole
 83. Hory-Horki 1846-1864 Muzeum i gabinet historii naturalnej Rolnego Instytutu
 84. Hrubieszów muzeum Szkoły Wydziałowej
 85. Hrubieszów: 7 Oliopolski Pułk Ułanów J.W. króla hiszpańskiego Alfonsa XIII
 86. Jabłonna: 8 Estlandzki Pułk Piechoty Feldmarszałka Hurko
 87. Jędrzejów 1911 Muzeum odd. Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
 88. Kalisz zbiory naukowe i muzeum Szkoły Wojewódzkiej
 89. Kalisz: 14 Małorosyjski Pułk Dragonów
 90. Kalisz 1911-1914 Muzeum Ziemi Kaliskiej Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
 91. Kalisz Zbiory Sekcji Pokazów p. Kaliskim Oddziale Popierania Przemysłu i Handlu
 92. Kalwaria pod Suwałkami: 2 Kurlandzki Pułk Lejb-Ułański Cesarza Aleksandra II
 93. Kamieniec Podolski 1891 Muzeum Miejskie
 94. Kamieniec Podolski 1912 Muzeum Towarzystwa Przyrodniczego
 95. Kartuzy 1907 Muzeum (wraz z Biblioteką) Kaszubskiego Towarzystwa Ludoznawczego
 96. Kielce 1819 zbiory naukowe Szkoły Wojewódzkiej
 97. Kielce zbiory naukowe i muzeum Akademii Górniczej
 98. Kielce: 14 Jamburski Pułk Ułanów Wielkiej Księżny Marii Aleksandrowy
 99. Kielce 1908 Muzeum oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego 
 100. Kielce 1911 Muzeum Diecezjalne 
 101. Klewań 1818-1831 gabinety naukowe szkoły powiatowej fundacji Konstantego Adama Czartoryskiego
 102. Klimowicze 1911 Muzeum starożytności Męskie gimnazjum
 103. Kołomyja 1892-1901 Muzeum Starzeńskiego z Pokucia/ Muzeum Pokuckie
 104. Kołomyja 1913-1915 Muzeum Pokuckie
 105. Kościerzyna  muzeum parafialne/ powiatowe muzeum Towarzystwa Czytelni Ludowych
 106. Kowel: 67 Tarutiński Pułk Piechoty Wielkiego Księcia Oldenburskiego
 107. Kowno: 3 Noworosyjski Pułk Dragonów Wielkiej Księżny Heleny Włodymirowny
 108. Kowno 1897 Muzeum miejskie (1897 Muzeum Narodowe)
 109. Kowno, 1909-1918, Pedagogiczne muzeum pomocy naukowych przy kowieńskiej dyrekcji szkół ludowych im. [Matwieja I.] Płatowa
 110. Kowno 1910  Muzeum Ziemi Kowieńskiej/Muzeum Miejskie
 111. Koźmin Wielkopolski 1910 muzeum parafialne
 112. Kórnik zamek z biblioteką Działyńskich
 113. Kraków 1783-1817 zbiory Szkoły Głównej Koronnej; 1817 zbiory UJ: Gabinet Historii Naturalnej
 114. Kraków 1783-1817 zbiory Szkoły Głównej Koronnej; 1817 zbiory UJ: Gabinet Anatomiczny
 115. Kraków 1783-1817 zbiory Szkoły Głównej Koronnej; 1817 zbiory UJ: Gabinet Fizyczny i Mechaniczny
 116. Kraków 1783-1817 zbiory Szkoły Głównej Koronnej; 1817 zbiory UJ: Gabinet Mineralogiczny
 117. Kraków 1815-1850 gabinet historyczny Jana Pawła Woronicza w pałacu biskupim
 118. Kraków 1850-1891 Muzeum Starożytności Towarzystwa Naukowego Krakowskiego
 119. Kraków 1854 Zbiory Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych
 120. Kraków 1865 Muzeum Fizjograficzne Towarzystwa Naukowego Krakowskiego i Akademii Umiejętności
 121. Kraków 1817 [1833] zbiory CK Uniwersytetu Jagiellońskiego: Gabinet i pracownia chemiczna
 122. Kraków 1817 [1834] zbiory CK Uniwersytetu Jagiellońskiego: Gabinet anatomiczno-patologiczny
 123. Kraków 1817 [1835] zbiory CK Uniwersytetu Jagiellońskiego: Gabinet Farmakognostyczny
 124. Kraków 1817 [1867] zbiory CK Uniwersytetu Jagiellońskiego: Gabinet Sztuki i Archeologii
 125. Kraków 1817 [1900] zbiory CK Uniwersytetu Jagiellońskiego: Muzeum Historyczne Wydziału Lekarskiego
 126. Kraków 1817 zbiory CK Uniwersytetu Jagiellońskiego: Gabinet geologiczny
 127. Kraków 1817 zbiory CK Uniwersytetu Jagiellońskiego: Gabinet narzędzi i machin chirurgicznych
 128. Kraków 1817 zbiory CK Uniwersytetu Jagiellońskiego: Gabinet numizmatyczny
 129. Kraków 1817 zbiory CK Uniwersytetu Jagiellońskiego: Gabinet weterynaryjny
 130. Kraków 1817 zbiory CK Uniwersytetu Jagiellońskiego: Gabinet paleontologiczny
 131. Kraków 1868-1951 Muzeum Techniczno-Przemysłowe
 132. Kraków  1876 Muzeum Czartoryskich
 133. Kraków 1882 Skarbiec Katedralny na Wawelu
 134. Kraków [1879] 1884 Muzeum Narodowe w Sukiennicach
 135. Kraków 1891-1955 zbiory muzealne Polskiej Akademii Umiejętności: Muzeum Komisji Archeologicznej
 136. Kraków zbiory muzealne Polskiej Akademii Umiejętności: Zbiory sztuki i archeologii historycznej PAU
 137. Kraków 1895 Muzeum Jana Matejki
 138. Kraków 1898Muzeum historyczne m. Krakowa
 139. Kraków 1901-1926 Zbiory Towarzystwa Polska Sztuka Stosowana
 140. Kraków 1901 Muzeum Feliksa „Mangghi” Jasieńskiego
 141. Kraków 1904 Muzeum hr. Hutten-Czapskich
 142. Kraków 1906 Muzeum Diecezjalne
 143. Kraków 1911 Muzeum Etnograficzne
 144. Kraków 1917 (1905 projekt) Muzeum Wawelskie
 145. Kraków Muzeum zabytków żydowskich
 146. Kraków zbiory kościoła Franciszkanów
 147. Kraków zbiory Towarzystwa Numizmatycznego
 148. Kraków zbiory Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Polskiemi Sztuki i Kultury
 149. Kraków 1910 Pawilon dioramy Bitwa pod Grunwaldem
 150. Krościenko 1914 Muzeum Pienińskie
 151. Krzemieniec 1802-1842 zbiory Liceum Krzemienieckiego
 152. Krzeszowice 1786-1850 ekspozycja muzealna w domu zdrojowym (Vauxhall) w uzdrowisku Lubomirskich/Potockich
 153. Kwidzyn zbiory przyrodnicze Gimnazjum założonego 1838
 154. Kwidzyn 1876 zbiory Towarzystwa Historycznego Regencji Kwidzyńskiej
 155. Lepel, 1909-1918, Pedagogiczne muzeum przy lepelskiej męskiej cerkiewnej szkole
 156. Lepel 1911 Ruchome muzeum pomocy wizualnych Powiatowa ziemskaja uprawa
 157. Lublin zbiory naukowe i muzeum Szkoły Wojewódzkiej
 158. Lublin: 69 Riazański Pułk Piechoty Generała Feldmarszałka księcia Aleksandra Golicyna
 159. Lublin  Muzeum Diecezjalne (do 1918 w organizacji)
 160. Lublin 1906 Muzeum Lubelskie
 161. Lublin 1911 Muzeum odd. Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
 162. Lucerna 1902-1919Muzeum Wojny i Pokoju / Kriegs & Friedens Museum
 163. Lucyn, 1909-1918, Rejonowe muzeum powiatu lucyńskiego
 164. Lwów 1784-1805 zbiory Uniwersytetu Józefińskiego, później Instytut Medyczno-Chirurgiczny: gabinet chirurgiczny
 165. Lwów 1784-1805 zbiory Uniwersytetu Józefińskiego: Gabinet fizyczny
 166. Lwów 1784-1805, zbiory Uniwersytetu Józefińskiego: Gabinet historii naturalnej
 167. Lwów 1820 galeria Dąmbskich 
 168. Lwów 1823/1870 Muzeum Lubomirskich/Ossolineum
 169. Lwów [1849] 1861 Narodnyj Dim (Rusiński Dom Narodowy)
 170. Lwów 1868 muzeum narodowe ruskiego Towarzystwa Proświta
 171. Lwów  1872 zbiory muzealne Politechniki Lwowskiej: Muzeum mineralogii i petrografii
 172. Lwów 1873 zbiory muzealne Politechniki Lwowskiej: Muzeum geologii i paleontologii
 173. Lwów 1873 zbiory muzealne Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika
 174. Lwów 1874 Muzeum łowieckie Włodzimierza Dzieduszyckiego przy Krajowej Szkole Gospodarstwa Lasowego
 175. Lwów 1874 Muzeum Przemysłowe; przemianowane na Muzeum Artystyczno-Przemysłowe (1905)
 176. Lwów 1880 Muzeum Dzieduszyckich
 177. Lwów 1817-1918 [1817-1848] zbiory CK Uniwersytetu Franciszkańskiego: Gabinet historii naturalnej
 178. Lwów 1817-1918 [1817] zbiory CK Uniwersytetu Franciszkańskiego: Gabinet fizyczny
 179. Lwów 1817-1918 [1818?] zbiory CK Uniwersytetu Franciszkańskiego: Gabinet numizmatyczny
 180. Lwów 1817-1918 [1825-1844?] zbiory CK Uniwersytetu Franciszkańskiego: Gabinet architektoniczny
 181. Lwów 1817-1918 [1848] zbiory CK Uniwersytetu Franciszkańskiego: Zbiory zoologiczne
 182. Lwów 1817-1918 [1853] zbiory CK Uniwersytetu Franciszkańskiego: Zbiory chemiczne
 183. Lwów 1817-1918 [1855?] zbiory CK Uniwersytetu Franciszkańskiego: Gabinet botaniczny
 184. Lwów 1817-1918 [1864] zbiory CK Uniwersytetu Franciszkańskiego: Gabinet mineralogiczny
 185. Lwów 1817-1918 [1880] zbiory CK Uniwersytetu Franciszkańskiego: Gabinet archeologiczny
 186. Lwów 1817-1918 [1883] zbiory CK Uniwersytetu Franciszkańskiego: Gabinet geograficzny
 187. Lwów 1817-1918 [1891] zbiory CK Uniwersytetu Franciszkańskiego: Muzeum anatomiczne
 188. Lwów 1817-1918 [1895] zbiory CK Uniwersytetu Franciszkańskiego: Muzeum histologiczno-embriologiczne
 189. Lwów 1817-1918 [1905] zbiory CK Uniwersytetu Franciszkańskiego: zakładu geologiczno- paleontologicznego
 190. Lwów 1817-1918 [1906] zbiory CK Uniwersytetu Franciszkańskiego: muzeum botaniczne
 191. Lwów 1817-1918 zbiory CK Uniwersytetu Franciszkańskiego: Muzeum farmakognostyczne
 192. Lwów 1889 Muzeum Stauropigijne
 193. Lwów 1893 Muzeum historyczne m. Lwowa
 194. Lwów 1893 Muzeum Towarzystwa Naukowego im. Szewczenki
 195. Lwów 1894-1944 panorama Racławicka Kossak/Styka
 196. Lwów 1895 zbiory artystyczne przy bibliotece Pawlikowskich
 197. Lwów 1895 Muzeum Towarzystwa Ludoznawczego
 198. Lwów 1898 Muzeum Technologiczne im. cesarza Franciszka Józefa /zbiory Instytutu Technologicznego Izby Handlowej i Przemysłowej
 199. Lwów 1900 zbiory artystyczne Biblioteki Baworowskich
 200. Lwów 1903 muzeum szkolne polskie
 201. Lwów 1905 Muzeum Katechetyczne
 202. Lwów  1908 Muzeum Cerkiewne (1905)/ Muzeum Ukraińskie Narodowe im metr. Andrija Szeptyckoho
 203. Lwów 1907 Lwowska Galeria Miejska
 204. Lwów 1908-1945 Muzeum Narodowe im. Jana III
 205. Lwów 1909 Muzeum (Galeria) Miączyńskich-Dzieduszuckich
 206. Lwów 1913 zbiory muzealne Politechniki Lwowskiej: Muzeum Budowy Maszyn
 207. Lwów  1916 Muzeum archidiecezjalne rzymsko-katolickie im. Jana Długosza
 208. Lwów 1916 Muzeum „Rekordeum”
 209. Lwów zbiory Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych
 210. Ładyżyn (Podole): 75 Sewastopolski Pułk Piechoty
 211. Łęczyca zbiory naukowe i muzeum Szkoły Wydziałowej
 212. Łomża zbiory naukowe i muzeum Szkoły Wojewódzkiej
 213. Łomża: 13 Biełozierski Pułk Piechoty Generał-Feldmarszałka księcia Wołkońskiego
 214. Łomża: 6 Wołyński Pułk Ułanów
 215. Łomża 1910 Muzeum odd. Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
 216. Łowicz muzeum Szkoły Wydziałowej
 217. Łowicz muzeum Instytutu nauczycieli elementarnych
 218. Łowicz 1909 Muzeum łowickie starożytności Tarczyńskiego
 219. Łowicz 1909 Muzeum odd. Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
 220. Łódź: 1 Pułk Strzelców
 221. Łódź 1910 Muzeum Oświaty Ziemi Łódzkiej (projekt)
 222. Łódź 1910 Muzeum Nauki i Sztuki
 223. Łódź 1911 Muzeum odd. Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
 224. Łuck 1890 Skarbnica (Dawnioschowyszcze) przy Bractwie Podwyższenia Krzyża Świętego
 225. Łuck: 11 Iziumski Pułk Huzarów Jego Królewskiej Wysokości Księcia Henryka Pruskiego
 226. Łuck  Muzeum krajoznawcze wołyńskie/ Muzeum Wołyńskie Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Łucku (1929)
 227. Łuków zbiory naukowe i muzeum Szkoły Wojewódzkiej XX Pijarów
 228. Malbork 1884 Muzeum  Towarzystwa odbudowy i upiększenia Malborka
 229. Mariampol: 3 Elizawietgradzki Pułk Huzarów Wielkiej Księżny Olgi Nikołajewny
 230. Miechów 1911 Muzeum oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
 231. Międzybórz (Меджибіж): 12 Achtyrski Pułk Huzarów Generała Denisa Dawidowa i Wielkiej Księżnej Olgi Aleksandrowny
 232. Miłosław galeria malarstwa Seweryna Mielżyńskiego
 233. Mińsk Litewski 1799/1800zbiory naukowe gimnazjum mińskiego
 234. Mińsk Litewski gabinet naukowy szkoły realnej
 235. Mińsk Litewski 1858-1867 Muzeum leśne Państwowej Izby Nieruchomości
 236. Mińsk Litewski 1867-1909 Muzeum Gubernialnego komitetu statystycznego
 237. Mińsk (Mińsk Litewski), Muzeum Henryka Ch. Tatura (1870-1907)
 238. Mińsk (Mińsk Litewski) 1877 Muzeum Archeologiczne
 239. Mińsk Litewski 1905-1915 skarbnica starożytności Komitetu cerkiewno-archeologicznego
 240. Mińsk Litewski 1910 Muzeum pedagogiczne przy Żeńskich kursach pedagogicznych
 241. Mińsk Litewski 1912-1920 Muzeum miejskie Towarzystwa miłośników przyrodoznawstwa, etnografii i archeologii
 242. Mińsk Litewski 1912 muzeum artystyczno-przemysłowe przy Szkole handlowej
 243. Mińsk Litewski 1913 muzeum gospodarstwa wiejskiego przy Ziemskiej Radzie Gubernialnej
 244. Mińsk Litewski 1913 Muzeum preparatów Towarzystwa Lekarskiego
 245. Mińsk Litewski 1914 Muzeum współczesnej wojny przy Radzie Gubernialnej
 246. Mińsk Litewski 1916 zbiory mińskiego koła Warszawskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości
 247. Mińsk Mazowiecki (Nowomińsk): 13 Włodzimierski Pułk Ułanów
 248. Mitawa (Jełgawa na Łotwie) gabinet fizyczny i przyrodniczy gimnazjum
 249. Mitawa (Jełgawa na Łotwie) 1818-1939 Kurlandzkie Muzeum Prowincjonalne (Kurländisches Provincialmuseum)
 250. Mitawa (Jełgawa na Łotwie): 19 Archangelgorodski Pułk Dragonów
 251. Mohylew 1799/1800 gabinet historii naturalnej i numizmatyki Szkoły Głównej
 252. Mohylew 1858-1867 Muzeum leśne Izba Państwowa Nieruchomości
 253. Mohylew 1867-1919 Muzeum Gubernialnego komitetu statystycznego
 254. Mohylew 1891 Muzeum Naukowe/Muzeum Gubernialne
 255. Mohylew 1897-1919 cerkiewno-archeologiczne skarbnica starożytności Bogajawlenskogo prawosławnego bractwa
 256. Mohylew 1911 Muzeum  pomocy wizualnych Gubernskaja ziemskaja uprawa
 257. Mohylew 1915 Muzeum  hydrotechniczne Zarząd rolnictwa i własności ziemskiej
 258. Mohylew 1916 Muzeum  pedagogiczne Powiatowa ziemskaja uprawa
 259. Mohylów Podolski muzeum naukowe z d. Muz. Tow. do badań Naddniestrza
 260. Mohylów Podolski: 48 Odesski Pułk Piechoty Cesarza Aleksandra I
 261. Mołodeczno 1910 Muzeum pedagogiczne Seminarium Nauczycielskiego
 262. Montrésor 1845 zamek Xawerego Branickiego
 263. Mońki pod Białymstokiem (niedaleko stacji kolejowej): 62 Suzdalski Pułk Piechoty Generalissimusa księcia Suworowa
 264. Mścisław 1914 Muzeum starożytności Seminarium duchownego
 265. Nałęczów 1902-1921 Muzeum Ziemi Lubelskiej
 266. Newel, 1909-1918, Muzeum pomocy naukowych przy newelskiej drugiej męskiej cerkiewnej szkole
 267. Niedźwiedź 1885 kolekcja-muzeum Mieczkowskich
 268. Nieśwież 1910 Muzeum pedagogiczne Seminarium Nauczycielskiego
 269. Nowogród nad Narwią 1917 Muzeum Kurpiowskie
 270. Nowy Sącz 1899 Zbiory muzealne C.K. Gimnazjum
 271. Nowy Sącz 1909 Muzeum Ziemi Sądeckiej
 272. Ojców 1908 Muzeum Krajoznawcze, przyrodniczo-archeologiczne na zamku
 273. Olita: 108 Saratowski Pułk Piechoty
 274. Olkusz 1911 Muzeum Towarzystwa Krajoznawczego
 275. Olkusz 1913 Muzeum przemysłowe powiatu olkuskiego
 276. Olkusz 1916 Muzeum Koła Ligi Kobiet w Olkuszu
 277. Opole zbiory naukowe i muzeum Szkoły Wydziałowej XX Pijarów
 278. Orsza na Białorusi (Mohylewszczyzna) 1918 Muzeum miejskie
 279. Osowiec-Twierdza: 61 Włodzimierski Pułk Piechoty
 280. Ostrołęka: 6 Głuchowski Pułk Dragonów Cesarzowej Katarzyny Wielkiej
 281. Ostrołęka: 22 Niżgorodzki Pułk Piechoty
 282. Ostrołęka 1913 Muzeum Puszczańskie/Muzeum Kurpiów
 283. Ostróg 1914 Muzeum im. ks. Ostrogskich
 284. Ostrów Mazowiecki: 24 Symbirski Generała Newierowskiego Pułk Piechoty
 285. Ostrów Wielkopolski 1907 Muzeum Powiatowe Towarzystwa Czytelń Ludowych
 286. Pabianice 1910 Zbiory Towarzystwa Naukowego
 287. Paryż 1838 Biblioteka Polska
 288. Paryż Muzeum Adama Mickiewicza (1903)
 289. Paryż 1833-1858 kolekcja Adolfa Cichowskiego
 290. Paryż 1846-1876 Hôtel Lambert Czartoryskich
 291. Paryż 1870 (po) muzeum-pracownia Balzaka Mniszchów
 292. Paryż 1919 Muzeum Lubomirskich (efemeryczny oddział w czasie I wojny światowej)
 293. Pieskowa Skała 1907 Muzeum na zamku
 294. Pińczów muzeum Szkoły Wydziałowej
 295. Piotrków Trybunalski zbiory naukowe i muzeum Szkoły Wydziałowej XX Pijarów
 296. Piotrków Trybunalski 1909 Muzeum odd. Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego/ Muzeum Ziemi Piotrkowskiej
 297. Pleszew 1912 Muzeum Powiatowe Towarzystwa Czytelń Ludowych
 298. Płock 1820-1831 Muzeum Towarzystwa Naukowego Płockiego
 299. Płock katedra zbiory archeologiczne ks. Franciszka Tarczyńskiego
 300. Płock 1904-1908 zbiory Towarzystwa Zbiorów Szkolnych
 301. Płock 1905 Muzeum Diecezjalne
 302. Płock 1908 Muzeum Towarzystwa Naukowego Płockiego (reaktywowanego)
 303. Płock 1912 Muzeum Mazowsza Płockiego
 304. Płoskirów (Проскурів) ob. Chmielnicki: 12 Biełgorodzki Pułk Ułanów Jego Wysokości Cesarza Austrii Króla Węgier Franciszka Józefa I
 305. Podhorce zbiory zamkowe xx. Sanguszków/muzeum Jana III
 306. Połock 1788 zbiory muzealne Kolegium Jezuickiego (Akademii Połockiej)
 307. Połock 1880 Muzeum archeologiczne i gabinet historii naturalnej Połockiego Korpusu Kadetów
 308. Połock, 1909-1918 Pedagogiczne rejonowe muzeum przy połockiej męskiej cerkiewnej szkole  
 309. Połock 1910 Muzeum pedagogiczne Seminarium Nauczycielskiego
 310. Poznań 1762-1773 Musaeum Mathematico-Phisicum Kolegium Jezuickiego
 311. Poznań Muzeum Starożytności Polskich i Słowiańskich (PTPN)
 312. Poznań 1875 Muzeum Mielżyńskich: w nim zbiory PTPN
 313. Poznań 1885-1899 Posenches Provinzial-Museum der Hist. Gesellschaft für Provinz Posen
 314. Poznań 1894 Kaiser-Friedrich-Museum
 315. Poznań 1894/1898 Muzeum Archidiecezjalne
 316. Poznań zbiory Deutscher Naturwissenscheftlicher Verein für Grosspolen
 317. Poznań 1897 Muzeum Szkolne/ Schulmuseum (1897)
 318. Poznań zbiory Historische Gesellscheft für Posen
 319. Poznań 1911-1939 Muzeum Etnograficzne
 320. Poznań 1916-1919 Hindenburgmuseum
 321. Przemęt  1895 Muzeum Parafialne
 322. Przemyśl 1902 Muzeum Diecezjalne
 323. Przemyśl 1909 Muzeum Towarzystwa Przyjaciół Nauk
 324. Puławy 1801-1831 Muzeum Izabelli z Flemingów Czartoryskiej
 325. Puławy muzeum Instytutu Nauczycieli elementarnych i organistów
 326. Puławy 1862 gabinet naukowy Instytutu Politechnicznego
 327. Puławy Puławskie muzeum oświatowe
 328. Pułtusk zbiory naukowe i muzeum Szkoły Wojewódzkiej XX Bernardynów
 329. Pułtusk: 6 Klastycki Jego Królewskiej Wysokości Wielkiego Księcia Hesji Ernesta Ludwika Pułk Huzarów (potem Mława: 6 Klastycki Pułk Huzarów Generała Kulniewa)
 330. Pułtusk: 7 Rewelski Generała Tuczkowa IV Pułk Piechoty
 331. Radom 1845-1856 gabinet historyczno-naturalny w gmachu rządu guberni radomskiej
 332. Radom 1874 zbiory technologiczne i mineralogiczne rządu gubernialnego
 333. Radom 1910 Muzeum Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
 334. Raperswil 1870 Muzeum Narodowe Polskie
 335. Raszków (Wielkopolska)  1839-1846 zbiory kasyna obywatelskiego
 336. Rogalin Zbrojownia Edwarda Raczyńskiego
 337. Rogalin 1912 galeria obrazów Edwarda Aleksandra Raczyńskiego
 338. Rohaczów (Рагачоў): 117 Jarosławski Pułk Piechoty
 339. Rohaczów 1909 Muzeum pedagogiczne Seminarium Nauczycielskiego
 340. Równe: 127 Putiwelski Pułk Piechoty
 341. Równe 1906 Muzeum Towarzystwa Rolniczego
 342. Równe 1908 Muzeum Wołyńskie
 343. Różan: 21 Muromski Pułk Piechoty
 344. Rzeszów 1903 galeria Dąmbskich w ratuszu
 345. Rzeszów Muzeum Przemysłowe
 346. Rzeżyca, 1909-1918 Muzeum pomocy naukowych przy rzeżyckiej męskiej cerkiewnej szkole
 347. Rzym 1821-1826 willa Stanisława Poniatowskiego
 348. Rzym 1879 Muzeum Kopernika
 349. Rzym 1888 Biblioteka Polska w Bibliotheca Casanatense
 350. Sandomierz zbiory naukowe i muzeum Szkoły Wydziałowej
 351. Sandomierz 1882 gabinet sztuki seminarium duchownego
 352. Sandomierz 1902 Muzeum Diecezjalne
 353. Sandomierz 1918 Muzeum odd. Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego/ Muzeum Ziemi Sandomierskiej
 354. Sejny zbiory naukowe i muzeum Szkoły Wydziałowej
 355. Siebież 1913 Ruchome muzeum do walki z alkoholizmem Powiatowa ziemskaja uprawa
 356. Siedlce muzeum Szkoły Wydziałowej
 357. Siedlce: 13 Narewski Pułk Huzarów Jego Wysokości Cesarza Niemieckiego Króla Pruskiego Wilhelma II
 358. Siedlce 1909 Muzeum Podlaskie
 359. Siemiatycze gabinet historii naturalnej księżnej Jabłonowskiej (XVIII)
 360. Słonim (Сло́нім): 118 Szujski Pułk Piechoty
 361. Sokółka: 63 Uglicki Pułk Piechoty Generał-Feldmarszałka Apraksina
 362. Sołotwin pod Berdyczowem gospodarstwo (800 uli) – filia muzeum pszczelniczego hr. Ledóchowskiego
 363. Sopot 1913 Muzeum kaszubsko-pomorskie
 364. Sosnowiec 1910 Muzeum Krajoznawcze im. Zygmunta Glogera
 365. Stańków muzeum i zbiory numizmatyczne Emeryka Hutten-Czapskiego
 366. Starokonstantynów: 45 Azowski Pułk Piechoty Wielkiego Księcia Borysa Włodymirowicza
 367. Szelków 1897 Muzeum Rolnicze
 368. Sucha zbiory Władysława Branickiego/ zbiory Tarnowskich
 369. Suwałki 1856 Gabinet Płodów Przyrody i Zabytków Archeologicznych
 370. Suwałki: 20 Pułk Strzelców
 371. Suwałki: 2 Pskowski Pułk Lejb-dragoński Jej Wysokości Cesarzowej Marii Fiodorowny
 372. Suwałki: 2 Pawłogradzki Pułk Lejb-Huzarski Cesarza Aleksandra III
 373. Suwałki 1909 Muzeum Ziemi Suwalskiej
 374. Szamotuły 1841-1841 zbiory Towarzystwa Zbieraczów Starożytności Krajowych
 375. Szczebrzeszyn zbiory naukowe i muzeum Szkoły Wydziałowe im. Zamoyskich
 376. Szczuczyn muzeum Szkoły Podwydziałowej
 377. Święciany, 1908-1918, Szkolne muzeum przy pedagogicznych kursach przy święciańskiej czteroklasowej miejskiej szkole
 378. Świsłocz 1909 Muzeum pedagogiczne Seminarium Nauczycielskiego (1909)
 379. Tarnopol 1907 Muzeum Podolskie
 380. Tarnów 1888 Muzeum Diecezjalne
 381. Toruń 1594 kunstkamera przy bibliotece Gimnazjum Akademickiego
 382. Toruń 1861-1920 Muzeum miejskie
 383. Toruń 1875-1930 Zbiory Towarzystwa Naukowego Toruńskiego
 384. Wadowice 1866 zbiory naukowe Gimnazjum Wadowickiego
 385. Waplewo zbiory Sierakowskich
 386. Warszawa 1690 (k. XVII) gabinet przyrodniczy w pałacu Radziwiłłów
 387. Warszawa 1747-1795 biblioteka Załuskich
 388. Warszawa 1767-1773 gabinet fizyczny jezuickiego Collegium Nobilium
 389. Warszawa 1778-1795 gabinety Biblioteki Królewskiej w pałacu Pod Blachą
 390. Warszawa 1781 Musaeum Potocianum Wincentego Potockiego
 391. Warszawa zbiory naukowe Szkoły Wojewódzkiej (Lyceum) w Pałacu Kazimierzowskim (1804-1831)
 392. Warszawa 1811-1832 Muzeum Towarzystwa Przyjaciół Nauk
 393. Warszawa 1818-1832 zbiory Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego: Gabinet Zoologiczny
 394. Warszawa 1818-1832 zbiory Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego: Gabinet Mineralogiczny
 395. Warszawa 1818-1832 zbiory Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego: Gabinet Numizmatyczny
 396. Warszawa 1818-1832 zbiory Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego: Gabinet Odlewów Gipsowych
 397. Warszawa 1818-1832 zbiory Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego: Gabinet Chirurgiczny
 398. Warszawa 1818-1832 zbiory Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego: Gabinet Anatomiczny
 399. Warszawa 1818-1832 zbiory Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego: Gabinet Modeli i Rysunków Architektonicznych
 400. Warszawa 1818-1832 zbiory Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego: Gabinet Rycin
 401. Warszawa 1818-1832 zbiory Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego: Gabinet Starożytnych Osobliwości
 402. Warszawa 1818-1832 zbiory Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego: Gabinet Fizyczny
 403. Warszawa 1818-1832 zbiory Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego: Gabinet Farmacyjny
 404. Warszawa 1818-1832 zbiory Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego: Zbiór materii medycznej
 405. Warszawa 1818-1832 zbiory Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego: Galeria Obrazów
 406. Warszawa zbiory naukowe Szkoły Wojewódzkiej XX Pijarów
 407. Warszawa zbiory naukowe Konwiktu Wielkiego XX Pijarów
 408. Warszawa zbiory naukowe Szkoły Wydziałowej XX Dominikanów
 409. Warszawa zbiory naukowe Szkoły Wydziałowej przy ul. Królewskiej
 410. Warszawa zbiory naukowe i muzeum Szkoły Agronomicznej
 411. Warszawa 1839-1915/1918 zbiory muzealne pałaców cesarskich
 412. Warszawa 1869-1915 zbiory Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego:Gabinet Zoologiczny
 413. Warszawa 1869-1915 zbiory Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego: Muzeum Starożytności Słowiańskich Hipolita Skimborowicza
 414. Warszawa 1869-1915 zbiory Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego: Gabinet Numizmatyczny
 415. Warszawa 1869-1915 zbiory Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego: Gabinet archeologiczny
 416. Warszawa 1869-1915 zbiory Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego: Gabinet Odlewów Gipsowych
 417. Warszawa 1869-1915 zbiory Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego: Gabinet Mineralogiczny
 418. Warszawa 1914-1830 galeria Józefa Kajetana Ossolińskiego na Tłumackiem
 419. Warszawa 1830-1856 galeria Radziwiłłów w Królikarni
 420. Warszawa-Wilanów 1850 (po poł. XIX) pałac Potockich i Branickich
 421. Warszawa zbiory muzealne Biblioteki ordynacji Krasińskich
 422. Warszawa zbiory muzealne Biblioteki ordynacji Zamoyskich
 423. Warszawa zbiory muzealne Biblioteki ordynacji Przeździeckich
 424. Warszawa 1844-1864 zbiory muzealne Szkoły Sztuk Pięknych
 425. Warszawa 1861Muzeum Konstantego Świdzińskiego (Muzeum Polskie im. Świdzińskich), w zbiorach muzealnych Biblioteki ordynacji Krasińskich
 426. Warszawa 1860 Zbiory Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych
 427. Warszawa 1862 Muzeum Miejskie/ Muzeum Sztuk Pięknych/ Muzeum Narodowe
 428. Warszawa  1874 Muzeum Wszechrosyjskie Teodora Jezbery w budynkach Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego
 429. Warszawa 1875 Muzeum Rolnictwa i Przemysłu
 430. Warszawa 1875 Muzeum Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych
 431. Warszawa 1878 projekt Girdwoynia Muzeum rybackiego połączonego z akwarium
 432. Warszawa 1882-1889 Muzeum Pszczelnicze
 433. Warszawa 1882 Muzeum Pedagogiczne w szkole Babińskiego
 434. Warszawa 1887-1918 Muzeum ornitologiczne hr. Branickich
 435. Warszawa 1888-1896 zbiory etnograficzne przy Ogrodzie Zoologicznym
 436. Warszawa 1891 Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej 
 437. Warszawa 1891 zbiory Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego
 438. Warszawa 1892 Muzeum Przedhistoryczne im. Erazma Majewskiego
 439. Warszawa 1896 Panorama na Dynasach
 440. Warszawa 1897-1907 Panorama na Karowej
 441. Warszawa 1898 projekt Muzeum Towarzystwa Higienicznego
 442. Warszawa 1899 Zbiory Towarzystwa Artystycznego Warszawskiego
 443. Warszawa 1899-1914 Muzeum Lejb-Gwardyjskiewgo Keksholmskiego Pułku Grenadierów (1899-1914)
 444. Warszawa [1900]-1914 Muzeum Lejb-Gwardyjskiego Pułku Wołyńskiego
 445. Warszawa [1900]-1914 Muzeum Lejb-Gwardyjskiego Pułku Litewskiego
 446. Warszawa [1900]-1914 Muzeum Lejb-Gwardyjskiego Pułku Huzarów Grodzieńskich
 447. Warszawa [1900]-1914 Muzeum Lejb-Gwardyjskiego Pułku Ułanów Jego Wysokości
 448. Warszawa: Petersburski Pułk Lejbgwardii Króla Fryderyka Wilhelma III
 449. Warszawa: 3 Brygada Artyleryjska Lejbgwardii
 450. Warszawa: 29 Czernihowski Pułk Piechoty Generał-Feldmarszałka hr. Dybicza Zabajkalskiego
 451. Warszawa 1903-1923 Muzeum Warszawskie w Domu dochodowym TZSP
 452. Warszawa 1904 Zbiory Jednoty Reformowanej w Królestwie Polskim
 453. Warszawa 1905 Muzeum starożytności żydowskich Mathiasa Bersohna
 454. Warszawa 1906 zbiory Towarzystwa Miłośników Historii
 455. Warszawa 1906 projekt Muzeum Bibliotekoznawczego
 456. Warszawa 1906-1907 Muzeum szkolne Towarzystwa Polskiej Macierzy Szkolnej
 457. Warszawa 1908 Muzeum Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
 458. Warszawa 1910 Muzeum Archidiecezjalne
 459. Warszawa 1910 projekt Muzeum Artura Oppmana
 460. Warszawa 1914 (przed) zbiory muzealne Politechniki Warszawskiej: Muzeum Zakładu Mineralogii i Geologii
 461. Warszawa 1914 Muzeum Starożytności Polskich Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości
 462. Warszawa 1916 Małe Muzeum Biblijne przy Seminarium Metropolitalnym
 463. Warszawa 1917 Muzeum Pedagogiczne
 464. Warszawa Polskie Muzeum Farmaceutyczne [?]
 465. Warszawa Muzeum Towaroznawcze Wyrobów Wschodnich
 466. Warszawa Muzeum Przyrodnicze (w przygotowaniu) 
 467. Warszawa Zbiory Magistratu Stołecznego m. Warszawy
 468. Warszawa Zbiory Archikonfraterni Literackiej
 469. Warszawa zbiory warszawskich teatrów rządowych
 470. Warszawa zbiory Towarzystwa Miłośników Grafiki
 471. Wąchock zbiory naukowe i muzeum Szkoły Wydziałowej
 472. Wdzydze Kiszewskie 1907 Muzeum kaszubskie
 473. Węgrów muzeum Szkoły Wydziałowej XX Kommunistów
 474. Wiedeń galeria sztuki w pałacu Karola Lanckorońskiego
 475. Wiedeń 1915-1921 zbiory muzealne Polskiego Archiwum Wojennego
 476. Wieliczka 1898 Muzeum Salinarne
 477. Wieliż 1908-1918 Muzeum pomocy naukowych przy wieliżskiej pierwszej cerkiewnej szkole
 478. Wieluń muzeum Szkoły Wydziałowej XX Pijarów
 479. Wieluń 1910-1912; 1914 Muzeum oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
 480. Wilno 1764 zbiory Akademii i Uniwersytetu Wileńskiego Towarzystwa Jezusowego: gabinet fizyczny
 481. Wilno 1781-1795 zbiory Szkoły Głównej Litewskiej: gabinet historii naturalnej
 482. Wilno 1781-1795 zbiory Szkoły Głównej Litewskiej: gabinet mineralogiczny
 483. Wilno 1781-1795 zbiory Szkoły Głównej Litewskiej: gabinet  maszyn i modelów
 484. Wilno 1781-1795 zbiory Szkoły Głównej Litewskiej: gabinet fizyczny
 485. Wilno 1803-1832 zbiory Cesarskiego Uniwersytetu Wileńskiego:gabinet mineralogiczny
 486. Wilno 1803-1832 zbiory Cesarskiego Uniwersytetu Wileńskiego: gabinet  maszyn i modelów
 487. Wilno 1803-1832 zbiory Cesarskiego Uniwersytetu Wileńskiego: gabinet fizyczny
 488. Wilno 1803-1832 zbiory Cesarskiego Uniwersytetu Wileńskiego: gabinet chemiczny
 489. Wilno 1803-1832 zbiory Cesarskiego Uniwersytetu Wileńskiego: gabinet anatomiczny
 490. Wilno 1803-1832 zbiory Cesarskiego Uniwersytetu Wileńskiego: gabinet chirurgiczny
 491. Wilno 1803-1832 zbiory Cesarskiego Uniwersytetu Wileńskiego: gabinet zoologiczny
 492. Wilno 1803-1832 zbiory Cesarskiego Uniwersytetu Wileńskiego: gabinet rycin
 493. Wilno 1803-1832 zbiory Cesarskiego Uniwersytetu Wileńskiego: gabinet modeli gipsowych
 494. Wilno 1803-1832 zbiory Cesarskiego Uniwersytetu Wileńskiego: gabinet numizmatyczny
 495. Wilno 1803-1832 zbiory Cesarskiego Uniwersytetu Wileńskiego: muzeum kopyt i podków
 496. Wilno 1856-1863 Muzeum Starożytności (Komisji Archeologicznej) Eustachego Tyszkiewicza
 497. Wilno 1863-1915 Muzeum Starożytności przy rosyjskiej bibliotece publicznej
 498. Wilno 1898-1915 Muzeum Murawiewa
 499. Wilno 1899 Muzeum Wileńskiego Wojskowego Zgromadzenia [Woinnogo Sobranija]
 500. Wilno: 1900-1915 105 Orenburski Pułk Piechoty
 501. Wilno 1903 Muzeum Pedagogiczne
 502. Wilno zbiory muzealne Towarzystwa Naukowego Białoruskiego
 503. Wilno 1906-1914 Muzeum Nauki i Sztuki/Muzeum „Tyszkiewiczowskie”
 504. Wilno 1906-1914 Muzeum Starożytności i Artystyczno-Przemysłowe inż. Antoniego Brodowskiego
 505. Wilno 1907 Muzeum Towarzystwa Przyjaciół Nauk
 506. Wilno 1907 Muzeum Litewskiego Towarzystwa Naukowego
 507. Wilno 1908 cerkiewno-archeologiczna skarbnica starożytności Prawosławne Bractwo Św. Ducha
 508. Wilno, 1908-1918, Muzeum pomocy naukowych przy wileńskiej męskiej cerkiewnej szkole
 509. Wilno 1910 Muzeum Społeczne/ Miejskie
 510. Wilno 1911-1938 Muzeum Mickiewiczowskie Jana Obsta
 511. Wilno 1912 Zbory muzealne Biblioteki im. Eustachego i Emilii Wróblewskich
 512. Wilno 1913 Muzeum Żydowskiego Towarzystwa Historyczno-Etnograficznego im. Sz. Anskiego/ Towarzystwa miłośników żydowskich zabytków przeszłości (1927)
 513. Wilno zbiory muzealne Archiwum miejskiego
 514. Wilno galeria obrazów Ignacego Korwin Milewskiego
 515. Winna Góra Kolekcja generała Jana Henryka Dąbrowskiego
 516. Winnica (Podole): 73 Krymski Pułk Piechoty Wielkiego Księcia Aleksandra Michajłowicza
 517. Winnica na Podolu 1918 Muzeum Narodowe Ukraińskie
 518. Witebsk 1799/1800-1813 gabinet historii naturalnej i numizmatyki Szkoły Głównej
 519. Witebsk 1813-1919 zbiory gimnazjum gubernialnego (1813-1919)
 520. Witebsk 1858-1867 Muzeum leśne Izba Państwowa Nieruchomości
 521. Witebsk 1867/1870-1913 zbiory Gubernialnego Komitetu Statystycznego
 522. Witebsk 1893 Cerkiewno-archeologiczne muzeum starożytności
 523. Witebsk/ Dźwińsk Twierdza (Dyneburg, Daugavpils): 100 Ostrowski Pułk Piechoty
 524. Witebsk 1909-1918 Muzeum pomocy naukowych przy witebskiej drugiej męskiej cerkiewnej szkole
 525. Witebsk 1910 Muzeum Naukowej Komisji Archiwalnej
 526. Witebsk 1913 ruchome muzeum sanitarno-higieniczne Gubernskaja ziemskaja uprawa
 527. Witebsk 1918 Muzeum Gubernialne
 528. Włocławek zbiory naukowe i muzeum Szkoły Wydziałowej XX Pijarów
 529. Włocławek 1870 Muzeum Diecezjalne
 530. Włocławek 1870 Muzeum Seminarium duchownego: gabinet przyrodniczy
 531. Włocławek: 15 Ukraiński Pułk Huzarów
 532. Włocławek 1907-1909 zbiory muzealne Towarzystwa Biblioteki i Czytelni im. Adama Mickiewicza
 533. Włocławek 1909 Muzeum odd. Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
 534. Włodzimierz Wołyński 1888 muzeum bractwa św. Włodzimierza
 535. Włodzimierz Wołyński: 68 Borodyński Pułk Piechoty Cesarza Aleksandra III
 536. Włodzimierz Wołyński: 7 Białoruski Pułk Huzarów Cesarza Aleksandra I
 537. Włodzimierz Wołyński: 7 Kinburnski Pułk Dragonów
 538. Wołkowyszki: 3 Smoleński Pułk Ułanów Cesarza Aleksandra III
 539. Wołoczysk (Волочиськ): 12 Starodubski Pułk Dragonów
 540. Wyganka 1854 Muzeum familijne Sadowskich
 541. Zakopane 1888/1889 Muzeum  Tatrzańskie im. Tytusa Chałubińskiego
 542. Załuczasse (Залучассе) 1830-1839 chutor, gabinet maszyn rolniczych i gleb Białoruskiego Towarzystwa Ekonomicznego
 543. Zambrów: 15 Szlisselburski Pułk Piechoty Generał Feldmarszałka księcia A. Repnina
 544. Zamoście (pow. ihumeński, grodzieńszczyzna) biblioteka i muzeum starożytności Aleksandra Jelskiego
 545. Zamość, 1896, Muzeum 66 Butyrskiego generała Dochturowa pułku piechoty
 546. Zawiercie, 1911, Zbiory oddziału PTK
 547. Żytomierz 1865 Muzeum przy Bibliotece Publicznej M. Czertkowa
 548. Żytomierz 1893 Wołyńska Skarbnica Eparchialna (Dawnioschowyszcze)
 549. Żytomierz: 9 Kazański Pułk Dragonów Wielkiej Księżnej Marii Nikołajewny
 550. Zytomierz: 17 Archangielogrodzki Pułk Piechoty Wielkiego Księcia Włodzimierza Aleksandrowicza
 551. Żytomierz: 20 Galicyjski Pułk Piechoty
 552. Żytomierz 1901 Muzeum Towarzystwa Badaczy Wołynia
 553. Żytomierz 1909 Muzeum diecezjalne rzymsko-katolickie
 554. Żytomierz 1913 Centalne Muzeum Wołyńskie