• ** daty odnoszą się do początków, bądź całego zakresu chronologicznego działalności muzeum
 1. Arkadia k. Nieborowa 1778-1821 ogród sentymentalno-romantyczny Heleny z Przezdzieckich Radziwiłłowej
 2. Beresteczko 1914 muzeum-pomnik „Kozackie mogiły”
 3. Berlin 1836-1883 galeria malarstwa Atanazego Raczyńskiego
 4. Białowieża 1913-1915 Muzeum Puszczy Białowieskiej
 5. Białowieża 1913-1918 Muzeum Przyrodnicze
 6. Biała (Bielsko-Biała) 1902-1939 Muzeum Miejskie
 7. Białystok 1911-1916 Muzeum 4-go charkowskiego pułku ułanów 
 8. Bielsko (Bielsko-Biała) 1903-1941 Muzeum Miejskie
 9. Biecz 1898 Muzeum Regionalne
 10. Bobrek (pow. cieszyński) Muzeum Śląskie ks. Józefa Londzina
 11. Bordzie-Bijaty (Litwa, powiat rosieński), muzeum Dionizego Paszkiewicza (Dionizas Poška) w wydrążonym dębie Baublis
 12. Braniewo 1880 Gabinet Archeologii Antycznej przy Lyceum Hosianum
 13. Braniewo 1903 Muzeum Starożytności Warmińskich
 14. Bruksela 1905, 1907 Muzeum Międzynarodowe (sala polska/ dział polski)
 15. Bydgoszcz 1890 Muzeum Miejskie
 16. Bychów 1911 Mobilne muzeum  pedagogiczne Powiatowa ziemskaja uprawa
 17. Chełm Lubelski 1886 Muzeum 65 Moskiewskiego Pułku Piechoty Jego Wysokości
 18. Chełm 1882 Muzeum eparchialnego prawosławnego Chełmskiego Bractwa Bogurodzicowego
 19. Chełm 1911 Muzeum oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
 20. Chicago 1891 Muzeum Narodowe
 21. Chroberz 1858-1860 Muzeum Polskie im. Świdzińskich (w ramach ordynacji Myszkowskiej Wielopolskich; niezrealizowane)
 22. Chyrów Muzeum przyrodnicze i gabinet numizmatyczny konwiktu oo Jezuitów
 23. Ciechocinek 1901 zbiory muzealne przy zakładzie zdrojowym
 24. Cieszyn 1808 Muzeum i biblioteka Leopolda Jana Szersznika
 25. Cieszyn 1901 Muzeum Miejskie
 26. Cieszyn 1901 Muzeum Śląskie (Polskie Towarzystwo Ludoznawcze)
 27. Czerniowce 1867 gabinet numizmatyczny przy Bibliotece Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej w Domu Polskim
 28. Częstochowa 1896 skarbiec klasztoru Paulinów
 29. Częstochowa 1896-1913 rotunda ekspozycyjna obrazów panoramowych
 30. Częstochowa 1911 Muzeum oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
 31. Częstochowa 1905 Muzeum higieny
 32. Dąbrowa Górnicza 1912 Muzeum Geologiczne im. Zygmunta Glogera
 33. Dąbrowa Górnicza 1889 Muzeum szkolne
 34. Drezno 1848-1850 Muzeum Narodowe im. Wodzińskich
 35. Drohobycz zbiory naukowe Gimnazjum
 36. Dublany pod Lwowem 1858 Muzea Wyższej Szkoły Rolniczej/ Akademii Rolniczej
 37. Dzików 1830 zbiory Tarnowskich
 38. Elbląg 1864 Muzeum Miejskie
 39. Gdańsk 1600 (XVII) Musaeum Gottwaldianum Krzysztofa Gottwalda
 40. Gdańsk 1870 Stadtmuseum [Muzeum Miejskie Sztuki i Starożytności]
 41. Gdańsk 1881-1884 Provinzial-Kunstgewerbemuseum [Muzeum Rzemiosła Artystycznych]
 42. Gdańsk 1880-1945 Westpreußisches Provinzial Museum [Zachodniopruskie Muzeum Prowincjalne]
 43. Gdańsk 1904 Muzeum Żydowskie Lessera Gieldzińskiego
 44. Golub (Golub-Dobrzyń) 1911 Muzeum na zamku Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
 45. Gołuchów Zbiory Zamku xx. Czartoryskich
 46. Gorzów Wielkopolski 1884 Muzeum
 47. Gostyń 1835-1851 zbiory kasyna obywatelskiego
 48. Grodno 1776-1830 gabinet historii naturalnej Królewskiej Szkoły Lekarskiej
 49. Grodno 1799/1800 gabinet historii naturalnej Kolegium dominikańskiego
 50. Grodno 1858-1867 Muzeum leśne Państwowej Izby Nieruchomości
 51. Grodno 1867-1909 Muzeum Gubernialnego komitetu statystycznego
 52. Grodno 1905 skarbnica starożytności Komitetu Cerkiewno-archeologicznego
 53. Grodno 1912 muzeum ogólno-edukacyjne Towarzystwa pedagogicznego
 54. Grodno 1913 muzeum strzeleckie Garnizonowe
 55. Gródek pow. Równe 1893 muzeum archeologiczno-etnograficzne (1893)
 56. Grudziądz 1883 Muzeum Miejskie
 57. Hel 1913 Kolekcja Bałtycka Morskiego Laboratorium Rybackiego
 58. Homel Muzeum historyczno-artystyczne (w pałacu Paskiewicza)
 59. Horodok 1896 Muzeum Wołyńskie
 60. Hory-Horki 1846-1864 Muzeum i gabinet historii naturalnej Rolnego Instytutu
 61. Jędrzejów 1911 Muzeum odd. Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
 62. Kalisz 1911-1914 Muzeum Ziemi Kaliskiej Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
 63. Kalisz Zbiory Sekcji Pokazów p. Kaliskim Oddziale Popierania Przemysłu i Handlu
 64. Kamieniec Podolski 1891 Muzeum Miejskie
 65. Kamieniec Podolski 1912 Muzeum Towarzystwa Przyrodniczego
 66. Kartuzy 1907 Muzeum (wraz z Biblioteką) Kaszubskiego Towarzystwa Ludoznawczego
 67. Kielce 1908 Muzeum oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego 
 68. Kielce 1911 Muzeum Diecezjalne 
 69. Klimowicze 1911 Muzeum starożytności Męskie gimnazjum
 70. Kołomyja 1892-1901 Muzeum Starzeńskiego z Pokucia/ Muzeum Pokuckie
 71. Kołomyja 1913-1915 Muzeum Pokuckie
 72. Kościerzyna  muzeum parafialne/ powiatowe muzeum Towarzystwa Czytelni Ludowych
 73. Kowno 1897 Muzeum Narodowe
 74. Kowno 1910  Muzeum Ziemi Kowieńskiej/Muzeum Miejskie
 75. Koźmin Wielkopolski 1910 muzeum parafialne
 76. Kórnik zamek z biblioteką Działyńskich
 77. Kraków 1815-1850 gabinet historyczny Jana Pawła Woronicza w pałacu biskupim
 78. Kraków 1818 Galeria [Akademii Sztuk Pięknych]
 79. Kraków 1850-1891 Muzeum Starożytności Towarzystwa Naukowego Krakowskiego
 80. Kraków 1854 Zbiory Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych
 81. Kraków 1865 zbiory muzealne Polskiej Akademii Umiejętności: Muzeum Komisji Fizjograficznej
 82. Kraków 1867 zbiory muzealne Uniwersytetu Jagiellońskiego: Gabinet Sztuki i Archeologii
 83. Kraków 1868-1951 Muzeum Techniczno-Przemysłowe
 84. Kraków  1876 Muzeum Czartoryskich
 85. Kraków 1881 Skarbiec Katedralny na Wawelu
 86. Kraków [1879] 1884 Muzeum Narodowe w Sukiennicach
 87. Kraków 1891-1955 zbiory muzealne Polskiej Akademii Umiejętności: Muzeum Komisji Archeologicznej
 88. Kraków zbiory muzealne Polskiej Akademii Umiejętności: Zbiory sztuki i archeologii historycznej PAU
 89. Kraków 1895 Muzeum Jana Matejki
 90. Kraków 1898 Muzeum historyczne m. Krakowa
 91. Kraków 1901-1926 Zbiory Towarzystwa Polska Sztuka Stosowana
 92. Kraków 1901 Muzeum Jeliksa Manngha Jasieńskiego
 93. Kraków 1904 Muzeum hr. Hutten-Czapskich
 94. Kraków 1906 Muzeum Diecezjalne
 95. Kraków 1911 Muzeum Etnograficzne
 96. Kraków 1917 (1905 projekt) Muzeum Wawelskie
 97. Kraków Muzeum zabytków żydowskich
 98. Kraków zbiory kościoła Franciszkanów
 99. Kraków zbiory Towarzystwa Numizmatycznego
 100. Kraków zbiory Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Polskiemi Sztuki i Kultury
 101. Kraków 1910 Pawilon dioramy Bitwa pod Grunwaldem
 102. Krościenko 1914 Muzeum Pienińskie
 103. Krzemieniec 1802-1842 zbiory Liceum Krzemienieckiego
 104. Kwidzyn zbiory przyrodnicze Gimnazjum założonego 1838
 105. Kwidzyn 1876 zbiory Towarzystwa Historycznego Regencji Kwidzyńskiej
 106. Lepel 1911 Ruchome muzeum pomocy wizualnych Powiatowa ziemskaja uprawa
 107. Lublin  Muzeum Diecezjalne (do 1918 w organizacji)
 108. Lublin 1906 Muzeum Lubelskie
 109. Lublin 1911 Muzeum odd. Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
 110. Lucerna 1902-1919Muzeum Wojny i Pokoju / Kriegs & Friedens Museum
 111. Lwów 1784 zbiory muzealne Uniwersytetu we Lwowie: gabinet historii naturalnej
 112. Lwów 1820 galeria Dąmbskich 
 113. Lwów 1823/1870 Muzeum Lubomirskich/Ossolineum
 114. Lwów [1849] 1861 Narodnyj Dim (Rusiński Dom Narodowy)
 115. Lwów  1872 zbiory muzealne Politechniki Lwowskiej: Muzeum mineralogii i petrografii
 116. Lwów 1873 zbiory muzealne Politechniki Lwowskiej: Muzeum geologii i paleontologii
 117. Lwów 1874 Muzeum łowieckie Włodzimierza Dzieduszyckiego przy Krajowej Szkole Gospodarstwa Lasowego
 118. Lwów 1874 Muzeum Przemysłowe; przemianowane na Muzeum Artystyczno-Przemysłowe (1905)
 119. Lwów 1880 Muzeum Dzieduszyckich
 120. Lwów 1884 zbiory muzealne Uniwersytetu Lwowskiego: Muzeum Zologiczne
 121. Lwów 1889 Muzeum Stauropigijne
 122. Lwów 1893 Muzeum historyczne m. Lwowa
 123. Lwów 1893 Muzeum Towarzystwa Naukowego im. Szewczenki
 124. Lwów 1894-1944 panorama Racławicka Kossak/Styka
 125. Lwów 1895 zbiory artystyczne przy bibliotece Pawlikowskich
 126. Lwów 1895 Muzeum Towarzystwa Ludoznawczego
 127. Lwów 1898 Muzeum Technologiczne im. cesarza Franciszka Józefa /zbiory Instytutu Technologicznego Izby Handlowej i Przemysłowej
 128. Lwów 1900 zbiory artystyczne Biblioteki Baworowskich
 129. Lwów 1903 uzeum szkolne polskie
 130. Lwów 1904 zbiór numizmatyczny Rudolfa Miękickiego
 131. Lwów  1908 Muzeum Cerkiewne (1905)/ Muzeum Ukraińskie Narodowe im metr. Andrija Szeptyckoho
 132. Lwów 1907 Lwowska Galeria Miejska
 133. Lwów 1908-1945 Muzeum Narodowe im. Jana III
 134. Lwów 1909 Muzeum (Galeria) Miączyńskich-Dzieduszuckich
 135. Lwów 1913 zbiory muzealne Politechniki Lwowskiej: Muzeum Budowy Maszyn
 136. Lwów  1916 Muzeum archidiecezjalne rzymsko-katolickie im. Jana Długosza
 137. Lwów 1916 Muzeum „Rekordeum”
 138. Lwów zbiory Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych
 139. Łomża 1910 Muzeum odd. Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
 140. Łowicz 1909 Muzeum łowickie starożytności Tarczyńskiego
 141. Łowicz 1909 Muzeum odd. Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
 142. Łódź 1910 Muzeum Oświaty Ziemi Łódzkiej (projekt)
 143. Łódź 1910 Muzeum Nauki i Sztuki
 144. Łódź 1911 Muzeum odd. Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
 145. Łuck 1890 Skarbnica (Dawnioschowyszcze) przy Bractwie Podwyższenia Krzyża Świętego
 146. Łuck  Muzeum krajoznawcze wołyńskie/ Muzeum Wołyńskie Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Łucku (1929)
 147. Malbork 1884 Muzeum  Towarzystwa odbudowy i upiększenia Malborka
 148. Miechów 1911 Muzeum oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
 149. Miłosław galeria malarstwa Seweryna Mielżyńskiego
 150. Mińsk Litewski 1799/1800zbiory naukowe gimnazjum mińskiego
 151. Mińsk Litewski gabinet naukowy szkoły realnej
 152. Mińsk Litewski 1858-1867 Muzeum leśne Państwowej Izby Nieruchomości
 153. Mińsk Litewski 1867-1909 Muzeum Gubernialnego komitetu statystycznego
 154. Mińsk Litewski 1905-1915 skarbnica starożytności Komitetu cerkiewno-archeologicznego komitet
 155. Mińsk Litewski 1910 Muzeum pedagogiczne przy Żeńskich kursach pedagogicznych
 156. Mińsk Litewski 1912-1920 Muzeum miejskie założone przez Towarzystwo miłośników przyrodoznawstwa, etnografii i archeologii
 157. Mińsk Litewski 1912 muzeum artystyczno-przemysłowe przy Szkole handlowej
 158. Mińsk Litewski 1913 muzeum gospodarstwa wiejskiego przy Ziemskiej Radzie Gubernialnej
 159. Mińsk Litewski 1913 Muzeum preparatów Towarzystwa Lekarskiego
 160. Mińsk Litewski 1914 Muzeum współczesnej wojny przy Radzie Gubernialnej
 161. Mitawa (Jełgawa) na Łotwie gabinet fizyczny i przyrodniczy gimnazjum
 162. Mitawa (Jełgawa) na Łotwie 1818-1939 Kurlandzkie Muzeum Prowincjonalne (Kurländisches Provincialmuseum)
 163. Mohylew 1799/1800 gabinet historii naturalnej i numizmatyki Szkoły Głównej
 164. Mohylew 1858-1867 Muzeum leśne Izba Państwowa Nieruchomości
 165. Mohylew 1867-1919 Muzeum Gubernialnego komitetu statystycznego
 166. Mohylew 1891 Muzeum Naukowe/Muzeum Gubernialne
 167. Mohylew 1897-1919 cerkiewno-archeologiczne skarbnica starożytności Bogajawlenskogo prawosławnego bractwa
 168. Mohylew 1911 Muzeum  pomocy wizualnych Gubernskaja ziemskaja uprawa
 169. Mohylew 1915 Muzeum  hydrotechniczne Zarząd rolnictwa i własności ziemskiej
 170. Mohylew 1916 Muzeum  pedagogiczne Powiatowa ziemskaja uprawa
 171. Mohylów Podolski muzeum naukowe z d. Muz. Tow. do badań Naddniestrza
 172. Mołodeczno 1910 Muzeum pedagogiczne Seminarium Nauczycielskiego
 173. Montrésor 1845 zamek Xawerego Branickiego
 174. Mścisław 1914 Muzeum starożytności Seminarium duchownego
 175. Nałęczów 1902-1921 Muzeum Ziemi Lubelskiej
 176. Niedźwiedź 1885 kolekcja-muzeum Mieczkowskich
 177. Nieśwież 1910 Muzeum pedagogiczne Seminarium Nauczycielskiego
 178. Nowogród nad Narwią 1917 Muzeum Kurpiowskie
 179. Nowy Sącz 1909 Muzeum Ziemi Sądeckiej
 180. Ojców 1908 Muzeum Krajoznawcze, przyrodniczo-archeologiczne na zamku
 181. Olkusz 1912 Muzeum Towarzystwa Krajoznawczego
 182. Olkusz 1913 Muzeum przemysłowe powiatu olkuskiego
 183. Olkusz 1916 Muzeum Koła Ligi Kobiet w Olkuszu
 184. Orsza na Białorusi (Mohylewszczyzna) 1918 Muzeum miejskie
 185. Ostrołęka 1913 Muzeum Puszczańskie/Muzeum Kurpiów
 186. Ostróg 1914 Muzeum im. ks. Ostrogskich
 187. Ostrów Wielkopolski 1907 Muzeum Powiatowe Towarzystwa Czytelń Ludowych
 188. Pabianice 1910 Zbiory Towarzystwa Naukowego
 189. Paryż 1838 Biblioteka Polska
 190. Paryż Muzeum Adama Mickiewicza (1903)
 191. Paryż 1833-1858 kolekcja Adolfa Cichowskiego
 192. Paryż 1846-1876 Hôtel Lambert Czartoryskich
 193. Paryż 1870 (po) muzeum-pracownia Balzaka Mniszchów
 194. Paryż 1919 Muzeum Lubomirskich (efemeryczny oddział w czasie I wojny światowej)
 195. Pieskowa Skała 1907 Muzeum na zamku
 196. Piotrków Trybunalski 1909 Muzeum odd. Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego/ Muzeum Ziemi Piotrkowskiej
 197. Pleszew 1912 Muzeum Powiatowe Towarzystwa Czytelń Ludowych
 198. Płock 1820-1831 Muzeum Towarzystwa Naukowego Płockiego
 199. Płock katedra zbiory archeologiczne ks. Franciszka Tarczyńskiego
 200. Płock 1904-1908 zbiory Towarzystwa Zbiorów Szkolnych
 201. Płock 1905 Muzeum Diecezjalne
 202. Płock 1908 Muzeum Towarzystwa Naukowego Płockiego (reaktywowanego)
 203. Płock 1912 Muzeum Mazowsza Płockiego
 204. Podhorce zbiory zamkowe xx. Sanguszków/muzeum Jana III
 205. Połock 1788 zbiory muzealne Kolegium Jezuickiego (Akademii Połockiej)
 206. Połock 1880 Muzeum archeologiczne i gabinet historii naturalnej Połockiego Korpusu Kadetów
 207. Połock 1910 Muzeum pedagogiczne Seminarium Nauczycielskiego
 208. Poznań Posenches Provinzial-Museum der Hist. Gesellschaft für Provinz Posen
 209. Poznań Muzeum Starożytności Polskich i Słowiańskich (PTPN)
 210. Poznań 1875 Muzeum Mielżyńskich: w nim zbiory PTPN
 211. Poznań 1894 Kaiser-Friedrich-Museum
 212. Poznań Muzeum Etnograficzne (1911-1939)
 213. Poznań 1894/1898 Muzeum Archidiecezjalne
 214. Poznań zbiory Deutscher Naturwissenscheftlicher Verein für Grosspolen
 215. Poznań zbiory Historische Gesellscheft für Posen
 216. Poznań 1916-1919 Hindenburgmuseum
 217. Przemęt  1895 Muzeum Parafialne
 218. Przemyśl 1902 Muzeum Diecezjalne
 219. Przemyśl 1909 Muzeum Towarzystwa Przyjaciół Nauk
 220. Puławy 1801-1831 Muzeum Izabelli z Flemingów Czartoryskiej
 221. Puławy 1862 gabinet naukowy Instytutu Politechnicznego
 222. Puławy Puławskie muzeum oświatowe
 223. Radom 1845-1856 gabinet historyczno-naturalny w gmachu rządu guberni radomskiej
 224. Radom 1910 Muzeum Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
 225. Raperswil 1871 Muzeum Narodowe Polskie
 226. Raszków (Wielkopolska)  1839-1846 zbiory kasyna obywatelskiego
 227. Rogalin Zbrojownia Edwarda Raczyńskiego
 228. Rogalin 1912 galeria obrazów Edwarda Aleksandra Raczyńskiego
 229. Rohaczów 1909 Muzeum pedagogiczne Seminarium Nauczycielskiego
 230. Równe 1906 Muzeum Towarzystwa Rolniczego
 231. Równe 1908 Muzeum Wołyńskie
 232. Rzeszów 1903 galeria Dąmbskich w ratuszu
 233. Rzeszów Muzeum Przemysłowe
 234. Rzym 1879 Muzeum Kopernika
 235. Rzym 1888 Biblioteka Polska w Bibliotheca Casanatense
 236. Sandomierz 1882 gabinet sztuki seminarium duchownego
 237. Sandomierz 1902 Muzeum Diecezjalne
 238. Sandomierz 1918 Muzeum odd. Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego/ Muzeum Ziemi Sandomierskiej
 239. Siebież 1913 Ruchome muzeum do walki z alkoholizmem Powiatowa ziemskaja uprawa
 240. Siedlce 1909 Muzeum Podlaskie
 241. Siemiatycze gabinet historii naturalnej księżnej Jabłonowskiej (XVIII)
 242. Sołotwin pod Berdyczowem gospodarstwo (800 uli) – filia muzeum pszczelniczego hr. Ledóchowskiego
 243. Sopot 1913 Muzeum kaszubsko-pomorskie
 244. Sosnowiec 1910 Muzeum Krajoznawcze im. Zygmunta Glogera
 245. Stańków muzeum i zbiory numizmatyczne Emeryka Hutten-Czapskiego
 246. Stary Szelków 1897 Muzeum Rolnicze
 247. Sucha zbiory Władysława Branickiego/ zbiory Tarnowskich
 248. Suwałki 1856 Gabinet Płodów Przyrody i Zabytków Archeologicznych
 249. Suwałki 1909 Muzeum Ziemi Suwalskiej
 250. Szamotuły 1841-1841 zbiory Towarzystwa Zbieraczów Starożytności Krajowych
 251. Świsłocz 1909 Muzeum pedagogiczne Seminarium Nauczycielskiego (1909)
 252. Tarnopol 1907 Muzeum Podolskie
 253. Tarnów 1888 Muzeum Diecezjalne
 254. Toruń 1594 kunstkamera przy bibliotece Gimnazjum Akademickiego
 255. Toruń 1861-1920 Muzeum miejskie
 256. Toruń 1875-1930 Zbiory Towarzystwa Naukowego Toruńskiego
 257. Waplewo zbiory Sierakowskich
 258. Warszawa 1690 (k. XVII) gabinet przyrodniczy w pałacu Radziwiłłów
 259. Warszawa 1747-1795 biblioteka Załuskich
 260. Warszawa 1764 gabinety królewskie Stanisława Augusta Poniatowskiego w pałacu Pod Blachą
 261. Warszawa 1781 Musaeum Potocianum Wincentego Potockiego
 262. Warszawa 1811-1832 Muzeum Towarzystwa Przyjaciół Nauk
 263. Warszawa 1818-1832 zbiory Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego: Gabinet Zoologiczny
 264. Warszawa 1818-1832 zbiory Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego: Gabinet Mineralogiczny
 265. Warszawa 1818-1832 zbiory Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego: Gabinet Numizmatyczny
 266. Warszawa 1818-1832 zbiory Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego: Gabinet Odlewów Gipsowych
 267. Warszawa 1818-1832 zbiory Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego: Gabinet Chirurgiczny
 268. Warszawa 1818-1832 zbiory Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego: Gabinet Anatomiczny
 269. Warszawa 1818-1832 zbiory Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego: Gabinet Modeli i Rysunków Architektonicznych
 270. Warszawa 1818-1832 zbiory Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego: Gabinet Rycin
 271. Warszawa 1818-1832 zbiory Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego: Gabinet Starożytnych Osobliwości
 272. Warszawa 1818-1832 zbiory Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego: Gabinet Fizyczny
 273. Warszawa 1818-1832 zbiory Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego: Gabinet Farmacyjny
 274. Warszawa 1818-1832 zbiory Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego: Zbiór materii medycznej
 275. Warszawa 1818-1832 zbiory Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego: Galeria Obrazów
 276. Warszawa 1839-1915/1918 zbiory muzealne pałaców cesarskich
 277. Warszawa 1869-1915 zbiory Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego:Gabinet Zoologiczny
 278. Warszawa 1869-1915 zbiory Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego: Muzeum Starożytności Słowiańskich Hipolita Skimborowicza
 279. Warszawa 1869-1915 zbiory Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego: Gabinet Numizmatyczny
 280. Warszawa 1869-1915 zbiory Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego: Gabinet archeologiczny
 281. Warszawa 1869-1915 zbiory Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego: Gabinet Odlewów Gipsowych
 282. Warszawa 1869-1915 zbiory Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego: Gabinet Mineralogiczny
 283. Warszawa 1914 (przed) zbiory muzealne Politechniki Warszawskiej: Muzeum Zakładu Mineralogii i Geologii
 284. Warszawa 1914-1830 galeria Józefa Kajetana Ossolińskiego na Tłumackiem
 285. Warszawa 1830-1856 galeria Radziwiłłów w Królikarni
 286. Warszawa-Wilanów 1850 (po poł. XIX) pałac Potockich i Branickich
 287. Warszawa zbiory muzealne Biblioteki ordynacji Krasińskich
 288. Warszawa zbiory muzealne Biblioteki ordynacji Zamoyskich
 289. Warszawa zbiory muzealne Biblioteki ordynacji Przeździeckich
 290. Warszawa 1844-1864 zbiory muzealne Szkoły Sztuk Pięknych
 291. Warszawa 1861Muzeum Konstantego Świdzińskiego (Muzeum Polskie im. Świdzińskich), w zbiorach muzealnych Biblioteki ordynacji Krasińskich
 292. Warszawa 1860 Zbiory Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych (1860)
 293. Warszawa 1862 Muzeum Miejskie/ Muzeum Sztuk Pięknych/ Muzeum Narodowe
 294. Warszawa  1874 Muzeum Wszechrosyjskie Teodora Jezbery w budynkach Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego
 295. Warszawa 1866/1875 Muzeum Rolnictwa i Przemysłu
 296. Warszawa 1875 Muzeum Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych
 297. Warszawa 1878 projekt Girdwoynia Muzeum rybackiego połączonego z akwarium
 298. Warszawa 1882-1889 Muzeum Pszczelnicze
 299. Warszawa 1882 Muzeum Pedagogiczne w szkole Babińskiego
 300. Warszawa 1887-1918 Muzeum ornitologiczne hr. Branickich
 301. Warszawa 1888-1896 zbiory etnograficzne przy Ogrodzie Zoologicznym
 302. Warszawa 1891 Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej 
 303. Warszawa 1891 zbiory Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego
 304. Warszawa 1892 Muzeum Przedhistoryczne im. Erazma Majewskiego
 305. Warszawa 1896 Panorama na Dynasach
 306. Warszawa 1897-1907 Panorama na Karowej
 307. Warszawa 1898 projekt Muzeum Towarzystwa Higienicznego
 308. Warszawa 1899 Zbiory Towarzystwa Artystycznego Warszawskiego
 309. Warszawa 1899-1914 Muzeum Lejb-Gwardyjskiewgo Keksholmskiego Pułku Grenadierów (1899-1914)
 310. Warszawa [1900]-1914 Muzeum Lejb-Gwardyjskiego Pułku Wołyńskiego
 311. Warszawa [1900]-1914 Muzeum Lejb-Gwardyjskiego Pułku Litewskiego
 312. Warszawa [1900]-1914 Muzeum Lejb-Gwardyjskiego Pułku Huzarów Grodzieńskich
 313. Warszawa [1900]-1914 Muzeum Lejb-Gwardyjskiego Pułku Ułanów Jego Wysokości
 314. Warszawa 1903-1923 Muzeum Warszawskie w Domu dochodowym TZSP
 315. Warszawa 1904 Zbiory Jednoty Reformowanej w Królestwie Polskim
 316. Warszawa 1905 Muzeum starożytności żydowskich Mathiasa Bersohna
 317. Warszawa 1906 zbiory Towarzystwa Miłośników Historii
 318. Warszawa 1906 projekt Muzeum Bibliotekoznawczego
 319. Warszawa 1908 Muzeum Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
 320. Warszawa 1910 Muzeum Archidiecezjalne
 321. Warszawa 1910 projekt Muzeum Artura Oppmana
 322. Warszawa 1914 Muzeum Starożytności Polskich Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości
 323. Warszawa 1916 Małe Muzeum Biblijne przy Seminarium Metropolitalnym
 324. Warszawa 1917 Muzeum Pedagogiczne
 325. Warszawa Polskie Muzeum Farmaceutyczne [?]
 326. Warszawa Muzeum Towaroznawcze Wyrobów Wschodnich
 327. Warszawa Muzeum Przyrodnicze (w przygotowaniu) 
 328. Warszawa Zbiory Magistratu Stołecznego m. Warszawy
 329. Warszawa Zbiory Archikonfraterni Literackiej
 330. Warszawa zbiory warszawskich teatrów rządowych
 331. Warszawa zbiory Towarzystwa Miłośników Grafiki
 332. Wdzydze Kiszewskie 1907 Muzeum kaszubskie
 333. Wiedeń galeria sztuki w pałacu Karola Lanckorońskiego
 334. Wiedeń 1915-1921 zbiory muzealne Polskiego Archiwum Wojennego
 335. Wieliczka 1898 Muzeum Salinarne
 336. Wilno 1781 zbiory muzealne Uniwersytetu wileńskiego: gabinet historii naturalnej
 337. Wilno 1856-1863 Muzeum Starożytności (Komisji Archeologicznej) Eustachego Tyszkiewicza
 338. Wilno 1863-1915 Muzeum Starożytności przy rosyjskiej bibliotece publicznej
 339. Wilno 1898-1915 Muzeum Murawiewa
 340. Wilno 1899 Muzeum Wileńskiego Wojskowego Zgromadzenia [Woinnogo Sobranija]
 341. Wilno 1903 Muzeum Pedagogiczne
 342. Wilno zbiory muzealne Towarzystwa Naukowego Białoruskiego
 343. Wilno 1906-1914 Muzeum Nauki i Sztuki/Muzeum „Tyszkiewiczowskie”
 344. Wilno 1907 Muzeum Towarzystwa Przyjaciół Nauk
 345. Wilno 1907 Muzeum Litewskiego Towarzystwa Naukowego
 346. Wilno 1908 cerkiewno-archeologiczna skarbnica starożytności Prawosławne Bractwo Św. Ducha
 347. Wilno 1910 Muzeum Społeczne/ Miejskie
 348. Wilno 1912 Zbory muzealne Biblioteki im. Eustachego i Emilii Wróblewskich
 349. Wilno zbiory muzealne Archiwum miejskiego
 350. Wilno galeria obrazów Ignacego Korwin Milewskiego
 351. Wilno 1906 Muzeum Starożytności i Artystyczno-Przemysłowe inż. Antoniego Brodowskiego
 352. Wilno 1911-1938 Muzeum Mickiewiczowskie Jana Obsta
 353. Wilno 1913 Muzeum Żydowskiego Towarzystwa Historyczno-Etnograficznego im. Sz. Anskiego/ Towarzystwa miłośników żydowskich zabytków przeszłości (1927)
 354. Winna Góra Kolekcja generała Jana Henryka Dąbrowskiego
 355. Winnica na Podolu 1918 Muzeum Narodowe Ukraińskie
 356. Witebsk 1799/1800-1813 gabinet historii naturalnej i numizmatyki Szkoły Głównej
 357. Witebsk 1813-1919 zbiory gimnazjum gubernialnego (1813-1919)
 358. Witebsk 1858-1867 Muzeum leśne Izba Państwowa Nieruchomości
 359. Witebsk 1867/1870-1913 zbiory Gubernialnego Komitetu Statystycznego
 360. Witebsk 1893 Cerkiewno-archeologiczne muzeum starożytności
 361. Witebsk 1910 Muzeum Naukowej Komisji Archiwalnej
 362. Witebsk 1913 ruchome muzeum sanitarno-higieniczne Gubernskaja ziemskaja uprawa
 363. Witebsk 1918 Muzeum Gubernialne
 364. Włocławek 1870 Muzeum Diecezjalne
 365. Włocławek 1870 Muzeum Seminarium duchownego: gabinet przyrodniczy
 366. Włocławek 1907-1909 zbiory muzealne Towarzystwa Biblioteki i Czytelni im. Adama Mickiewicza
 367. Włocławek 1909 Muzeum odd. Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
 368. Włodzimierz Wołyński 1888 muzeum bractwa św. Włodzimierza
 369. Wyganka 1854 Muzeum familijne Sadowskich
 370. Zakopane 1888/1889 Muzeum  Tatrzańskie im. Tytusa Chałubińskiego
 371. Załuczasse (Залучассе) 1830-1839 chutor, gabinet maszyn rolniczych i gleb Białoruskiego Towarzystwa Ekonomicznego
 372. Zamoście (pow. ihumeński, grodzieńszczyzna) biblioteka i muzeum starożytności Aleksandra Jelskiego
 373. Zamość, 1896, Muzeum 66 Butyrskiego generała Dochturowa pułku piechoty
 374. Żytomierz 1865 Muzeum przy Bibliotece Publicznej M. Czertkowa
 375. Żytomierz 1893 Wołyńska Skarbnica Eparchialna (Dawnioschowyszcze)
 376. Żytomierz 1901 Muzeum Towarzystwa Badaczy Wołynia
 377. Żytomierz 1909 Muzeum diecezjalne rzymsko-katolickie
 378. Żytomierz 1913 Centalne Muzeum Wołyńskie