• ** daty odnoszą się do początków, bądź całego zakresu chronologicznego działalności muzeum
 1. Arkadia k. Nieborowa 1778-1821 ogród sentymentalno-romantyczny Heleny z Przezdzieckich Radziwiłłowej
 2. Augustów, 1900-1918, Muzeum 104 Ustiugińskiego Pułku Piechoty Generała księcia Bagrationa
 3. Beresteczko 1914 muzeum-pomnik „Kozackie mogiły”
 4. Berlin 1836-1883 galeria malarstwa Atanazego Raczyńskiego
 5. Biała Cerkiew, 1900-198, Muzeum 9 Bużskiego Pułku Ułanów arcyksięcia austriackiego Franciszka-Ferdynanda
 6. Białowieża 1913-1915 Muzeum Puszczy Białowieskiej
 7. Białowieża 1913-1918 Muzeum Przyrodnicze
 8. Biała (Bielsko-Biała) 1902-1939 Muzeum Miejskie
 9. Białystok, 1900-1918, Muzeum 4 Charkowskiego Pułku Ułanów
 10. Białystok, 1900-1918, Muzeum 4 Mariupolskiego Pułku Huzarów Generał-Feldmarszałka Księcia Wittgensteina
 11. Białystok 1911-1916 Muzeum 4-go charkowskiego pułku ułanów 
 12. Bielsko (Bielsko-Biała) 1903-1941 Muzeum Miejskie
 13. Biecz 1898 Muzeum Regionalne
 14. Bobrek (pow. cieszyński) Muzeum Śląskie ks. Józefa Londzina
 15. Bordzie-Bijaty (Litwa, powiat rosieński), muzeum Dionizego Paszkiewicza (Dionizas Poška) w wydrążonym dębie Baublis
 16. Braniewo 1880 Gabinet Archeologii Antycznej przy Lyceum Hosianum
 17. Braniewo 1903 Muzeum Starożytności Warmińskich
 18. Bruksela 1905, 1907 Muzeum Międzynarodowe (sala polska/ dział polski)
 19. Brześć Litewski, 1900-1918, Muzeum 152 Władykaukazkiego Pułku Piechoty Generała Jermołowa
 20. Bydgoszcz 1890 Muzeum Miejskie
 21. Bychów 1911 Mobilne muzeum  pedagogiczne Powiatowa ziemskaja uprawa
 22. Chełm Lubelski 1886 Muzeum 65 Moskiewskiego Pułku Piechoty Jego Wysokości
 23. Chełm 1882 Muzeum eparchialnego prawosławnego Chełmskiego Bractwa Bogurodzicowego
 24. Chełm 1911 Muzeum oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
 25. Chicago 1891 Muzeum Narodowe
 26. Chroberz 1858-1860 Muzeum Polskie im. Świdzińskich (w ramach ordynacji Myszkowskiej Wielopolskich; niezrealizowane)
 27. Chyrów Muzeum przyrodnicze i gabinet numizmatyczny konwiktu oo Jezuitów
 28. Ciechanów, 1900-1918, Muzeum 6 Wołyńskiego Pułku Ułanów
 29. Ciechocinek 1901 zbiory muzealne przy zakładzie zdrojowym
 30. Cieszyn 1808 Muzeum i biblioteka Leopolda Jana Szersznika
 31. Cieszyn 1901 Muzeum Miejskie
 32. Cieszyn 1901 Muzeum Śląskie (Polskie Towarzystwo Ludoznawcze)
 33. Czerniowce 1867 gabinet numizmatyczny przy Bibliotece Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej w Domu Polskim
 34. Częstochowa 1896 skarbiec klasztoru Paulinów
 35. Częstochowa 1896-1913 rotunda ekspozycyjna obrazów panoramowych
 36. Częstochowa, 1900-1918, Muzeum 14 Mitawskiego Pułku Huzarów
 37. Częstochowa 1911 Muzeum oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
 38. Częstochowa 1905 Muzeum higieny
 39. Dąbrowa Górnicza 1912 Muzeum Geologiczne im. Zygmunta Glogera
 40. Dąbrowa Górnicza 1889 Muzeum szkolne
 41. Drezno 1848-1850 Muzeum Narodowe im. Wodzińskich
 42. Drohobycz zbiory naukowe Gimnazjum
 43. Dublany pod Lwowem 1858 Muzea Wyższej Szkoły Rolniczej/ Akademii Rolniczej
 44. Dzików 1830 zbiory Tarnowskich
 45. Elbląg 1864 Muzeum Miejskie
 46. Gdańsk 1600 (XVII) Musaeum Gottwaldianum Krzysztofa Gottwalda
 47. Gdańsk 1870 Stadtmuseum [Muzeum Miejskie Sztuki i Starożytności]
 48. Gdańsk 1881-1884 Provinzial-Kunstgewerbemuseum [Muzeum Rzemiosła Artystycznych]
 49. Gdańsk 1880-1945 Westpreußisches Provinzial Museum [Zachodniopruskie Muzeum Prowincjalne]
 50. Gdańsk 1904 Muzeum Żydowskie Lessera Gieldzińskiego
 51. Golub (Golub-Dobrzyń) 1911 Muzeum na zamku Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
 52. Gołuchów Zbiory Zamku xx. Czartoryskich
 53. Gorzów Wielkopolski 1884 Muzeum
 54. Gostyń 1835-1851 zbiory kasyna obywatelskiego
 55. Grodno 1776-1830 gabinet historii naturalnej Królewskiej Szkoły Lekarskiej
 56. Grodno 1799/1800 gabinet historii naturalnej Kolegium dominikańskiego
 57. Grodno 1858-1867 Muzeum leśne Państwowej Izby Nieruchomości
 58. Grodno 1867-1909 Muzeum Gubernialnego komitetu statystycznego
 59. Grodno 1905 skarbnica starożytności Komitetu Cerkiewno-archeologicznego
 60. Grodno 1912 muzeum ogólno-edukacyjne Towarzystwa pedagogicznego
 61. Grodno 1913 muzeum strzeleckie Garnizonowe
 62. Gródek pow. Równe 1893 muzeum archeologiczno-etnograficzne (1893)
 63. Grudziądz 1883 Muzeum Miejskie
 64. Hel 1913 Kolekcja Bałtycka Morskiego Laboratorium Rybackiego
 65. Homel Muzeum historyczno-artystyczne (w pałacu Paskiewicza)
 66. Horodok 1896 Muzeum Wołyńskie
 67. Hory-Horki 1846-1864 Muzeum i gabinet historii naturalnej Rolnego Instytutu
 68. Jędrzejów 1911 Muzeum odd. Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
 69. Kalisz 1911-1914 Muzeum Ziemi Kaliskiej Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
 70. Kalisz Zbiory Sekcji Pokazów p. Kaliskim Oddziale Popierania Przemysłu i Handlu
 71. Kamieniec Podolski 1891 Muzeum Miejskie
 72. Kamieniec Podolski 1912 Muzeum Towarzystwa Przyrodniczego
 73. Kartuzy 1907 Muzeum (wraz z Biblioteką) Kaszubskiego Towarzystwa Ludoznawczego
 74. Kielce 1819 Muzeum i gabinety gimnazjalne
 75. Kielce 1908 Muzeum oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego 
 76. Kielce 1911 Muzeum Diecezjalne 
 77. Klimowicze 1911 Muzeum starożytności Męskie gimnazjum
 78. Kołomyja 1892-1901 Muzeum Starzeńskiego z Pokucia/ Muzeum Pokuckie
 79. Kołomyja 1913-1915 Muzeum Pokuckie
 80. Kościerzyna  muzeum parafialne/ powiatowe muzeum Towarzystwa Czytelni Ludowych
 81. Kowno 1897 Muzeum miejskie
 82. Kowno 1910  Muzeum Ziemi Kowieńskiej/Muzeum Miejskie
 83. Koźmin Wielkopolski 1910 muzeum parafialne
 84. Kórnik zamek z biblioteką Działyńskich
 85. Kraków 1815-1850 gabinet historyczny Jana Pawła Woronicza w pałacu biskupim
 86. Kraków 1818 Galeria [Akademii Sztuk Pięknych]
 87. Kraków 1850-1891 Muzeum Starożytności Towarzystwa Naukowego Krakowskiego
 88. Kraków 1854 Zbiory Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych
 89. Kraków 1865 zbiory muzealne Polskiej Akademii Umiejętności: Muzeum Komisji Fizjograficznej
 90. Kraków 1867 zbiory muzealne Uniwersytetu Jagiellońskiego: Gabinet Sztuki i Archeologii
 91. Kraków 1868-1951 Muzeum Techniczno-Przemysłowe
 92. Kraków  1876 Muzeum Czartoryskich
 93. Kraków 1881 Skarbiec Katedralny na Wawelu
 94. Kraków [1879] 1884 Muzeum Narodowe w Sukiennicach
 95. Kraków 1891-1955 zbiory muzealne Polskiej Akademii Umiejętności: Muzeum Komisji Archeologicznej
 96. Kraków zbiory muzealne Polskiej Akademii Umiejętności: Zbiory sztuki i archeologii historycznej PAU
 97. Kraków 1895 Muzeum Jana Matejki
 98. Kraków 1898 Muzeum historyczne m. Krakowa
 99. Kraków 1901-1926 Zbiory Towarzystwa Polska Sztuka Stosowana
 100. Kraków 1901 Muzeum Jeliksa Manngha Jasieńskiego
 101. Kraków 1904 Muzeum hr. Hutten-Czapskich
 102. Kraków 1906 Muzeum Diecezjalne
 103. Kraków 1911 Muzeum Etnograficzne
 104. Kraków 1917 (1905 projekt) Muzeum Wawelskie
 105. Kraków Muzeum zabytków żydowskich
 106. Kraków zbiory kościoła Franciszkanów
 107. Kraków zbiory Towarzystwa Numizmatycznego
 108. Kraków zbiory Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Polskiemi Sztuki i Kultury
 109. Kraków 1910 Pawilon dioramy Bitwa pod Grunwaldem
 110. Krościenko 1914 Muzeum Pienińskie
 111. Krzemieniec 1802-1842 zbiory Liceum Krzemienieckiego
 112. Kwidzyn zbiory przyrodnicze Gimnazjum założonego 1838
 113. Kwidzyn 1876 zbiory Towarzystwa Historycznego Regencji Kwidzyńskiej
 114. Lepel 1911 Ruchome muzeum pomocy wizualnych Powiatowa ziemskaja uprawa
 115. Lublin  Muzeum Diecezjalne (do 1918 w organizacji)
 116. Lublin 1906 Muzeum Lubelskie
 117. Lublin 1911 Muzeum odd. Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
 118. Lucerna 1902-1919Muzeum Wojny i Pokoju / Kriegs & Friedens Museum
 119. Lwów 1784 zbiory muzealne Uniwersytetu we Lwowie: gabinet historii naturalnej
 120. Lwów 1820 galeria Dąmbskich 
 121. Lwów 1823/1870 Muzeum Lubomirskich/Ossolineum
 122. Lwów [1849] 1861 Narodnyj Dim (Rusiński Dom Narodowy)
 123. Lwów  1872 zbiory muzealne Politechniki Lwowskiej: Muzeum mineralogii i petrografii
 124. Lwów 1873 zbiory muzealne Politechniki Lwowskiej: Muzeum geologii i paleontologii
 125. Lwów 1874 Muzeum łowieckie Włodzimierza Dzieduszyckiego przy Krajowej Szkole Gospodarstwa Lasowego
 126. Lwów 1874 Muzeum Przemysłowe; przemianowane na Muzeum Artystyczno-Przemysłowe (1905)
 127. Lwów 1880 Muzeum Dzieduszyckich
 128. Lwów 1884 zbiory muzealne Uniwersytetu Lwowskiego: Muzeum Zologiczne
 129. Lwów 1889 Muzeum Stauropigijne
 130. Lwów 1893 Muzeum historyczne m. Lwowa
 131. Lwów 1893 Muzeum Towarzystwa Naukowego im. Szewczenki
 132. Lwów 1894-1944 panorama Racławicka Kossak/Styka
 133. Lwów 1895 zbiory artystyczne przy bibliotece Pawlikowskich
 134. Lwów 1895 Muzeum Towarzystwa Ludoznawczego
 135. Lwów 1898 Muzeum Technologiczne im. cesarza Franciszka Józefa /zbiory Instytutu Technologicznego Izby Handlowej i Przemysłowej
 136. Lwów 1900 zbiory artystyczne Biblioteki Baworowskich
 137. Lwów 1903 uzeum szkolne polskie
 138. Lwów 1904 zbiór numizmatyczny Rudolfa Miękickiego
 139. Lwów  1908 Muzeum Cerkiewne (1905)/ Muzeum Ukraińskie Narodowe im metr. Andrija Szeptyckoho
 140. Lwów 1907 Lwowska Galeria Miejska
 141. Lwów 1908-1945 Muzeum Narodowe im. Jana III
 142. Lwów 1909 Muzeum (Galeria) Miączyńskich-Dzieduszuckich
 143. Lwów 1913 zbiory muzealne Politechniki Lwowskiej: Muzeum Budowy Maszyn
 144. Lwów  1916 Muzeum archidiecezjalne rzymsko-katolickie im. Jana Długosza
 145. Lwów 1916 Muzeum „Rekordeum”
 146. Lwów zbiory Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych
 147. Łomża 1910 Muzeum odd. Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
 148. Łowicz 1909 Muzeum łowickie starożytności Tarczyńskiego
 149. Łowicz 1909 Muzeum odd. Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
 150. Łódź 1910 Muzeum Oświaty Ziemi Łódzkiej (projekt)
 151. Łódź 1910 Muzeum Nauki i Sztuki
 152. Łódź 1911 Muzeum odd. Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
 153. Łuck 1890 Skarbnica (Dawnioschowyszcze) przy Bractwie Podwyższenia Krzyża Świętego
 154. Łuck  Muzeum krajoznawcze wołyńskie/ Muzeum Wołyńskie Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Łucku (1929)
 155. Malbork 1884 Muzeum  Towarzystwa odbudowy i upiększenia Malborka
 156. Miechów 1911 Muzeum oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
 157. Miłosław galeria malarstwa Seweryna Mielżyńskiego
 158. Mińsk Litewski 1799/1800zbiory naukowe gimnazjum mińskiego
 159. Mińsk Litewski gabinet naukowy szkoły realnej
 160. Mińsk Litewski 1858-1867 Muzeum leśne Państwowej Izby Nieruchomości
 161. Mińsk Litewski 1867-1909 Muzeum Gubernialnego komitetu statystycznego
 162. Mińsk Litewski 1905-1915 skarbnica starożytności Komitetu cerkiewno-archeologicznego komitet
 163. Mińsk Litewski 1910 Muzeum pedagogiczne przy Żeńskich kursach pedagogicznych
 164. Mińsk Litewski 1912-1920 Muzeum miejskie założone przez Towarzystwo miłośników przyrodoznawstwa, etnografii i archeologii
 165. Mińsk Litewski 1912 muzeum artystyczno-przemysłowe przy Szkole handlowej
 166. Mińsk Litewski 1913 muzeum gospodarstwa wiejskiego przy Ziemskiej Radzie Gubernialnej
 167. Mińsk Litewski 1913 Muzeum preparatów Towarzystwa Lekarskiego
 168. Mińsk Litewski 1914 Muzeum współczesnej wojny przy Radzie Gubernialnej
 169. Mitawa (Jełgawa) na Łotwie gabinet fizyczny i przyrodniczy gimnazjum
 170. Mitawa (Jełgawa) na Łotwie 1818-1939 Kurlandzkie Muzeum Prowincjonalne (Kurländisches Provincialmuseum)
 171. Mohylew 1799/1800 gabinet historii naturalnej i numizmatyki Szkoły Głównej
 172. Mohylew 1858-1867 Muzeum leśne Izba Państwowa Nieruchomości
 173. Mohylew 1867-1919 Muzeum Gubernialnego komitetu statystycznego
 174. Mohylew 1891 Muzeum Naukowe/Muzeum Gubernialne
 175. Mohylew 1897-1919 cerkiewno-archeologiczne skarbnica starożytności Bogajawlenskogo prawosławnego bractwa
 176. Mohylew 1911 Muzeum  pomocy wizualnych Gubernskaja ziemskaja uprawa
 177. Mohylew 1915 Muzeum  hydrotechniczne Zarząd rolnictwa i własności ziemskiej
 178. Mohylew 1916 Muzeum  pedagogiczne Powiatowa ziemskaja uprawa
 179. Mohylów Podolski muzeum naukowe z d. Muz. Tow. do badań Naddniestrza
 180. Mołodeczno 1910 Muzeum pedagogiczne Seminarium Nauczycielskiego
 181. Montrésor 1845 zamek Xawerego Branickiego
 182. Mścisław 1914 Muzeum starożytności Seminarium duchownego
 183. Nałęczów 1902-1921 Muzeum Ziemi Lubelskiej
 184. Niedźwiedź 1885 kolekcja-muzeum Mieczkowskich
 185. Nieśwież 1910 Muzeum pedagogiczne Seminarium Nauczycielskiego
 186. Nowogród nad Narwią 1917 Muzeum Kurpiowskie
 187. Nowy Sącz 1909 Muzeum Ziemi Sądeckiej
 188. Ojców 1908 Muzeum Krajoznawcze, przyrodniczo-archeologiczne na zamku
 189. Olkusz 1912 Muzeum Towarzystwa Krajoznawczego
 190. Olkusz 1913 Muzeum przemysłowe powiatu olkuskiego
 191. Olkusz 1916 Muzeum Koła Ligi Kobiet w Olkuszu
 192. Orsza na Białorusi (Mohylewszczyzna) 1918 Muzeum miejskie
 193. Ostrołęka 1913 Muzeum Puszczańskie/Muzeum Kurpiów
 194. Ostróg 1914 Muzeum im. ks. Ostrogskich
 195. Ostrów Wielkopolski 1907 Muzeum Powiatowe Towarzystwa Czytelń Ludowych
 196. Pabianice 1910 Zbiory Towarzystwa Naukowego
 197. Paryż 1838 Biblioteka Polska
 198. Paryż Muzeum Adama Mickiewicza (1903)
 199. Paryż 1833-1858 kolekcja Adolfa Cichowskiego
 200. Paryż 1846-1876 Hôtel Lambert Czartoryskich
 201. Paryż 1870 (po) muzeum-pracownia Balzaka Mniszchów
 202. Paryż 1919 Muzeum Lubomirskich (efemeryczny oddział w czasie I wojny światowej)
 203. Pieskowa Skała 1907 Muzeum na zamku
 204. Piotrków Trybunalski 1909 Muzeum odd. Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego/ Muzeum Ziemi Piotrkowskiej
 205. Pleszew 1912 Muzeum Powiatowe Towarzystwa Czytelń Ludowych
 206. Płock 1820-1831 Muzeum Towarzystwa Naukowego Płockiego
 207. Płock katedra zbiory archeologiczne ks. Franciszka Tarczyńskiego
 208. Płock 1904-1908 zbiory Towarzystwa Zbiorów Szkolnych
 209. Płock 1905 Muzeum Diecezjalne
 210. Płock 1908 Muzeum Towarzystwa Naukowego Płockiego (reaktywowanego)
 211. Płock 1912 Muzeum Mazowsza Płockiego
 212. Podhorce zbiory zamkowe xx. Sanguszków/muzeum Jana III
 213. Połock 1788 zbiory muzealne Kolegium Jezuickiego (Akademii Połockiej)
 214. Połock 1880 Muzeum archeologiczne i gabinet historii naturalnej Połockiego Korpusu Kadetów
 215. Połock 1910 Muzeum pedagogiczne Seminarium Nauczycielskiego
 216. Poznań 1762-1773 Musaeum Mathematico-Phisicum Kolegium Jezuickiego
 217. Poznań Muzeum Starożytności Polskich i Słowiańskich (PTPN)
 218. Poznań 1875 Muzeum Mielżyńskich: w nim zbiory PTPN
 219. Poznań 1885-1899 Posenches Provinzial-Museum der Hist. Gesellschaft für Provinz Posen
 220. Poznań 1894 Kaiser-Friedrich-Museum
 221. Poznań 1894/1898 Muzeum Archidiecezjalne
 222. Poznań zbiory Deutscher Naturwissenscheftlicher Verein für Grosspolen
 223. Poznań zbiory Historische Gesellscheft für Posen
 224. Poznań 1911-1939 Muzeum Etnograficzne
 225. Poznań 1916-1919 Hindenburgmuseum
 226. Przemęt  1895 Muzeum Parafialne
 227. Przemyśl 1902 Muzeum Diecezjalne
 228. Przemyśl 1909 Muzeum Towarzystwa Przyjaciół Nauk
 229. Puławy 1801-1831 Muzeum Izabelli z Flemingów Czartoryskiej
 230. Puławy 1862 gabinet naukowy Instytutu Politechnicznego
 231. Puławy Puławskie muzeum oświatowe
 232. Radom 1845-1856 gabinet historyczno-naturalny w gmachu rządu guberni radomskiej
 233. Radom 1874 zbiory technologiczne i mineralogiczne rządu gubernialnego
 234. Radom 1910 Muzeum Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
 235. Raperswil 1870 Muzeum Narodowe Polskie
 236. Raszków (Wielkopolska)  1839-1846 zbiory kasyna obywatelskiego
 237. Rogalin Zbrojownia Edwarda Raczyńskiego
 238. Rogalin 1912 galeria obrazów Edwarda Aleksandra Raczyńskiego
 239. Rohaczów 1909 Muzeum pedagogiczne Seminarium Nauczycielskiego
 240. Równe 1906 Muzeum Towarzystwa Rolniczego
 241. Równe 1908 Muzeum Wołyńskie
 242. Rzeszów 1903 galeria Dąmbskich w ratuszu
 243. Rzeszów Muzeum Przemysłowe
 244. Rzym 1879 Muzeum Kopernika
 245. Rzym 1888 Biblioteka Polska w Bibliotheca Casanatense
 246. Sandomierz 1882 gabinet sztuki seminarium duchownego
 247. Sandomierz 1902 Muzeum Diecezjalne
 248. Sandomierz 1918 Muzeum odd. Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego/ Muzeum Ziemi Sandomierskiej
 249. Siebież 1913 Ruchome muzeum do walki z alkoholizmem Powiatowa ziemskaja uprawa
 250. Siedlce 1909 Muzeum Podlaskie
 251. Siemiatycze gabinet historii naturalnej księżnej Jabłonowskiej (XVIII)
 252. Sołotwin pod Berdyczowem gospodarstwo (800 uli) – filia muzeum pszczelniczego hr. Ledóchowskiego
 253. Sopot 1913 Muzeum kaszubsko-pomorskie
 254. Sosnowiec 1910 Muzeum Krajoznawcze im. Zygmunta Glogera
 255. Stańków muzeum i zbiory numizmatyczne Emeryka Hutten-Czapskiego
 256. Stary Szelków 1897 Muzeum Rolnicze
 257. Sucha zbiory Władysława Branickiego/ zbiory Tarnowskich
 258. Suwałki 1856 Gabinet Płodów Przyrody i Zabytków Archeologicznych
 259. Suwałki 1909 Muzeum Ziemi Suwalskiej
 260. Szamotuły 1841-1841 zbiory Towarzystwa Zbieraczów Starożytności Krajowych
 261. Świsłocz 1909 Muzeum pedagogiczne Seminarium Nauczycielskiego (1909)
 262. Tarnopol 1907 Muzeum Podolskie
 263. Tarnów 1888 Muzeum Diecezjalne
 264. Toruń 1594 kunstkamera przy bibliotece Gimnazjum Akademickiego
 265. Toruń 1861-1920 Muzeum miejskie
 266. Toruń 1875-1930 Zbiory Towarzystwa Naukowego Toruńskiego
 267. Waplewo zbiory Sierakowskich
 268. Warszawa 1690 (k. XVII) gabinet przyrodniczy w pałacu Radziwiłłów
 269. Warszawa 1747-1795 biblioteka Załuskich
 270. Warszawa 1767-1773 gabinet fizyczny jezuickiego Collegium Nobilium
 271. Warszawa 1778-1795 gabinety Biblioteki Królewskiej w pałacu Pod Blachą
 272. Warszawa 1781 Musaeum Potocianum Wincentego Potockiego
 273. Warszawa 1811-1832 Muzeum Towarzystwa Przyjaciół Nauk
 274. Warszawa 1818-1832 zbiory Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego: Gabinet Zoologiczny
 275. Warszawa 1818-1832 zbiory Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego: Gabinet Mineralogiczny
 276. Warszawa 1818-1832 zbiory Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego: Gabinet Numizmatyczny
 277. Warszawa 1818-1832 zbiory Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego: Gabinet Odlewów Gipsowych
 278. Warszawa 1818-1832 zbiory Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego: Gabinet Chirurgiczny
 279. Warszawa 1818-1832 zbiory Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego: Gabinet Anatomiczny
 280. Warszawa 1818-1832 zbiory Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego: Gabinet Modeli i Rysunków Architektonicznych
 281. Warszawa 1818-1832 zbiory Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego: Gabinet Rycin
 282. Warszawa 1818-1832 zbiory Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego: Gabinet Starożytnych Osobliwości
 283. Warszawa 1818-1832 zbiory Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego: Gabinet Fizyczny
 284. Warszawa 1818-1832 zbiory Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego: Gabinet Farmacyjny
 285. Warszawa 1818-1832 zbiory Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego: Zbiór materii medycznej
 286. Warszawa 1818-1832 zbiory Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego: Galeria Obrazów
 287. Warszawa 1839-1915/1918 zbiory muzealne pałaców cesarskich
 288. Warszawa 1869-1915 zbiory Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego:Gabinet Zoologiczny
 289. Warszawa 1869-1915 zbiory Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego: Muzeum Starożytności Słowiańskich Hipolita Skimborowicza
 290. Warszawa 1869-1915 zbiory Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego: Gabinet Numizmatyczny
 291. Warszawa 1869-1915 zbiory Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego: Gabinet archeologiczny
 292. Warszawa 1869-1915 zbiory Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego: Gabinet Odlewów Gipsowych
 293. Warszawa 1869-1915 zbiory Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego: Gabinet Mineralogiczny
 294. Warszawa 1914 (przed) zbiory muzealne Politechniki Warszawskiej: Muzeum Zakładu Mineralogii i Geologii
 295. Warszawa 1914-1830 galeria Józefa Kajetana Ossolińskiego na Tłumackiem
 296. Warszawa 1830-1856 galeria Radziwiłłów w Królikarni
 297. Warszawa-Wilanów 1850 (po poł. XIX) pałac Potockich i Branickich
 298. Warszawa zbiory muzealne Biblioteki ordynacji Krasińskich
 299. Warszawa zbiory muzealne Biblioteki ordynacji Zamoyskich
 300. Warszawa zbiory muzealne Biblioteki ordynacji Przeździeckich
 301. Warszawa 1844-1864 zbiory muzealne Szkoły Sztuk Pięknych
 302. Warszawa 1861Muzeum Konstantego Świdzińskiego (Muzeum Polskie im. Świdzińskich), w zbiorach muzealnych Biblioteki ordynacji Krasińskich
 303. Warszawa 1860 Zbiory Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych
 304. Warszawa 1862 Muzeum Miejskie/ Muzeum Sztuk Pięknych/ Muzeum Narodowe
 305. Warszawa  1874 Muzeum Wszechrosyjskie Teodora Jezbery w budynkach Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego
 306. Warszawa 1875 Muzeum Rolnictwa i Przemysłu
 307. Warszawa 1875 Muzeum Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych
 308. Warszawa 1878 projekt Girdwoynia Muzeum rybackiego połączonego z akwarium
 309. Warszawa 1882-1889 Muzeum Pszczelnicze
 310. Warszawa 1882 Muzeum Pedagogiczne w szkole Babińskiego
 311. Warszawa 1887-1918 Muzeum ornitologiczne hr. Branickich
 312. Warszawa 1888-1896 zbiory etnograficzne przy Ogrodzie Zoologicznym
 313. Warszawa 1891 Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej 
 314. Warszawa 1891 zbiory Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego
 315. Warszawa 1892 Muzeum Przedhistoryczne im. Erazma Majewskiego
 316. Warszawa 1896 Panorama na Dynasach
 317. Warszawa 1897-1907 Panorama na Karowej
 318. Warszawa 1898 projekt Muzeum Towarzystwa Higienicznego
 319. Warszawa 1899 Zbiory Towarzystwa Artystycznego Warszawskiego
 320. Warszawa 1899-1914 Muzeum Lejb-Gwardyjskiewgo Keksholmskiego Pułku Grenadierów (1899-1914)
 321. Warszawa [1900]-1914 Muzeum Lejb-Gwardyjskiego Pułku Wołyńskiego
 322. Warszawa [1900]-1914 Muzeum Lejb-Gwardyjskiego Pułku Litewskiego
 323. Warszawa [1900]-1914 Muzeum Lejb-Gwardyjskiego Pułku Huzarów Grodzieńskich
 324. Warszawa [1900]-1914 Muzeum Lejb-Gwardyjskiego Pułku Ułanów Jego Wysokości
 325. Warszawa 1903-1923 Muzeum Warszawskie w Domu dochodowym TZSP
 326. Warszawa 1904 Zbiory Jednoty Reformowanej w Królestwie Polskim
 327. Warszawa 1905 Muzeum starożytności żydowskich Mathiasa Bersohna
 328. Warszawa 1906 zbiory Towarzystwa Miłośników Historii
 329. Warszawa 1906 projekt Muzeum Bibliotekoznawczego
 330. Warszawa 1908 Muzeum Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
 331. Warszawa 1910 Muzeum Archidiecezjalne
 332. Warszawa 1910 projekt Muzeum Artura Oppmana
 333. Warszawa 1914 Muzeum Starożytności Polskich Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości
 334. Warszawa 1916 Małe Muzeum Biblijne przy Seminarium Metropolitalnym
 335. Warszawa 1917 Muzeum Pedagogiczne
 336. Warszawa Polskie Muzeum Farmaceutyczne [?]
 337. Warszawa Muzeum Towaroznawcze Wyrobów Wschodnich
 338. Warszawa Muzeum Przyrodnicze (w przygotowaniu) 
 339. Warszawa Zbiory Magistratu Stołecznego m. Warszawy
 340. Warszawa Zbiory Archikonfraterni Literackiej
 341. Warszawa zbiory warszawskich teatrów rządowych
 342. Warszawa zbiory Towarzystwa Miłośników Grafiki
 343. Wdzydze Kiszewskie 1907 Muzeum kaszubskie
 344. Wiedeń galeria sztuki w pałacu Karola Lanckorońskiego
 345. Wiedeń 1915-1921 zbiory muzealne Polskiego Archiwum Wojennego
 346. Wieliczka 1898 Muzeum Salinarne
 347. Wilno 1781 zbiory muzealne Uniwersytetu wileńskiego: gabinet historii naturalnej
 348. Wilno 1856-1863 Muzeum Starożytności (Komisji Archeologicznej) Eustachego Tyszkiewicza
 349. Wilno 1863-1915 Muzeum Starożytności przy rosyjskiej bibliotece publicznej
 350. Wilno 1898-1915 Muzeum Murawiewa
 351. Wilno 1899 Muzeum Wileńskiego Wojskowego Zgromadzenia [Woinnogo Sobranija]
 352. Wilno 1903 Muzeum Pedagogiczne
 353. Wilno zbiory muzealne Towarzystwa Naukowego Białoruskiego
 354. Wilno 1906-1914 Muzeum Nauki i Sztuki/Muzeum „Tyszkiewiczowskie”
 355. Wilno 1907 Muzeum Towarzystwa Przyjaciół Nauk
 356. Wilno 1907 Muzeum Litewskiego Towarzystwa Naukowego
 357. Wilno 1908 cerkiewno-archeologiczna skarbnica starożytności Prawosławne Bractwo Św. Ducha
 358. Wilno 1910 Muzeum Społeczne/ Miejskie
 359. Wilno 1912 Zbory muzealne Biblioteki im. Eustachego i Emilii Wróblewskich
 360. Wilno zbiory muzealne Archiwum miejskiego
 361. Wilno galeria obrazów Ignacego Korwin Milewskiego
 362. Wilno 1906-1914 Muzeum Starożytności i Artystyczno-Przemysłowe inż. Antoniego Brodowskiego
 363. Wilno 1911-1938 Muzeum Mickiewiczowskie Jana Obsta
 364. Wilno 1913 Muzeum Żydowskiego Towarzystwa Historyczno-Etnograficznego im. Sz. Anskiego/ Towarzystwa miłośników żydowskich zabytków przeszłości (1927)
 365. Winna Góra Kolekcja generała Jana Henryka Dąbrowskiego
 366. Winnica na Podolu 1918 Muzeum Narodowe Ukraińskie
 367. Witebsk 1799/1800-1813 gabinet historii naturalnej i numizmatyki Szkoły Głównej
 368. Witebsk 1813-1919 zbiory gimnazjum gubernialnego (1813-1919)
 369. Witebsk 1858-1867 Muzeum leśne Izba Państwowa Nieruchomości
 370. Witebsk 1867/1870-1913 zbiory Gubernialnego Komitetu Statystycznego
 371. Witebsk 1893 Cerkiewno-archeologiczne muzeum starożytności
 372. Witebsk 1910 Muzeum Naukowej Komisji Archiwalnej
 373. Witebsk 1913 ruchome muzeum sanitarno-higieniczne Gubernskaja ziemskaja uprawa
 374. Witebsk 1918 Muzeum Gubernialne
 375. Włocławek 1870 Muzeum Diecezjalne
 376. Włocławek 1870 Muzeum Seminarium duchownego: gabinet przyrodniczy
 377. Włocławek 1907-1909 zbiory muzealne Towarzystwa Biblioteki i Czytelni im. Adama Mickiewicza
 378. Włocławek 1909 Muzeum odd. Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
 379. Włodzimierz Wołyński 1888 muzeum bractwa św. Włodzimierza
 380. Wyganka 1854 Muzeum familijne Sadowskich
 381. Zakopane 1888/1889 Muzeum  Tatrzańskie im. Tytusa Chałubińskiego
 382. Załuczasse (Залучассе) 1830-1839 chutor, gabinet maszyn rolniczych i gleb Białoruskiego Towarzystwa Ekonomicznego
 383. Zamoście (pow. ihumeński, grodzieńszczyzna) biblioteka i muzeum starożytności Aleksandra Jelskiego
 384. Zamość, 1896, Muzeum 66 Butyrskiego generała Dochturowa pułku piechoty
 385. Żytomierz 1865 Muzeum przy Bibliotece Publicznej M. Czertkowa
 386. Żytomierz 1893 Wołyńska Skarbnica Eparchialna (Dawnioschowyszcze)
 387. Żytomierz 1901 Muzeum Towarzystwa Badaczy Wołynia
 388. Żytomierz 1909 Muzeum diecezjalne rzymsko-katolickie
 389. Żytomierz 1913 Centalne Muzeum Wołyńskie