• ** daty odnoszą się do początków, bądź całego zakresu chronologicznego działalności muzeum
  1. Arkadia k. Nieborowa 1778-1821 ogród sentymentalno-romantyczny Heleny z Przezdzieckich Radziwiłłowej
  2. Augustów, 1910-1918, Muzeum 104 Ustiugińskiego Pułku Piechoty Generała księcia Bagrationa
  3. Beresteczko 1914 muzeum-pomnik „Kozackie mogiły”
  4. Berlin 1836-1883 galeria malarstwa Atanazego Raczyńskiego
  5. Biała (Bielsko-Biała) 1902-1939 Muzeum Miejskie
  6. Biała Cerkiew, 1900-198, Muzeum 9 Bużskiego Pułku Ułanów arcyksięcia austriackiego Franciszka-Ferdynanda
  7. Biała Podlaska muzeum Szkoły Wydziałowej
  8. Białowieża 1913-1915 Muzeum Puszczy Białowieskiej
  9. Białowieża 1916-1918 Muzeum Przyrodnicze
  10. Białystok, 1900-1918, Muzeum 4 Mariupolskiego Pułku Huzarów Generał-Feldmarszałka Księcia Wittgensteina
  11. Białystok 1911-1916 Muzeum 4-go charkowskiego pułku ułanów 
  12. Bielsko (Bielsko-Biała) 1903-1941 Muzeum Miejskie
  13. Biecz 1898 Muzeum Regionalne
  14. Bobrek (pow. cieszyński) Muzeum Śląskie ks. Józefa Londzina
  15. Bordzie-Bijaty (Litwa, powiat rosieński), muzeum Dionizego Paszkiewicza (Dionizas Poška) w wydrążonym dębie Baublis
  16. Braniewo 1880 Gabinet Archeologii Antycznej przy Lyceum Hosianum
  17. Braniewo 1903 Muzeum Starożytności Warmińskich
  18. Bruksela 1905, 1907 Muzeum Międzynarodowe (sala polska/ dział polski)
  19. Brześć Litewski, 1900-1918, Muzeum 152 Władykaukazkiego Pułku Piechoty Generała Jermołowa
  20. Bydgoszcz 1890 Muzeum Miejskie
  21. Bychów 1911 Mobilne muzeum  pedagogiczne Powiatowa ziemskaja uprawa
  22. Chełm Lubelski 1886 Muzeum 65 Moskiewskiego Pułku Piechoty Jego Wysokości
  23. Chełm Lubelski 1882 Muzeum eparchialnego prawosławnego Chełmskiego Bractwa Bogurodzicowego
  24. Chełm Lubelski 1911 Muzeum oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
  25. Chicago 1891 Muzeum Związku Narodowego Polskiego
  26. Chroberz 1858-1860 Muzeum Polskie im. Świdzińskich (w ramach ordynacji Myszkowskiej Wielopolskich; niezrealizowane)
  27. Chyrów Muzeum przyrodnicze i gabinet numizmatyczny konwiktu oo Jezuitów
  28. Ciechanów, 1900-1918, Muzeum 6 Wołyńskiego Pułku Ułanów
  29. Ciechocinek 1901 zbiory muzealne przy zakładzie zdrojowym
  30. Cieszyn 1808 Muzeum i biblioteka Leopolda Jana Szersznika
  31. Cieszyn 1901 Muzeum Miejskie
  32. Cieszyn 1901 Muzeum Śląskie (Polskie Towarzystwo Ludoznawcze)
  33. Czerniowce 1867 gabinet numizmatyczny przy Bibliotece Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej w Domu Polskim
  34. Częstochowa 1896 skarbiec klasztoru Paulinów
  35. Częstochowa 1896-1913 rotunda ekspozycyjna obrazów panoramowych
  36. Częstochowa, 1900-1918, Muzeum 14 Mitawskiego Pułku Huzarów
  37. Częstochowa 1911 Muzeum oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
  38. Częstochowa 1905 Muzeum higieny
  39. Czortków Muzeum familii Sadowskich
  40. Dąbrowa Górnicza 1912 Muzeum Geologiczne im. Zygmunta Glogera
  41. Dąbrowa Górnicza 1889 Muzeum szkolne
  42. Drezno 1848-1850 Muzeum Narodowe im. Wodzińskich
  43. Drohobycz zbiory naukowe Gimnazjum
  44. Dryssa, 1909-1918, Pedagogiczne muzeum przy drysieńskiej męskiej cerkiewnej szkole
  45. Dublany pod Lwowem 1858 Muzea Wyższej Szkoły Rolniczej/ Akademii Rolniczej
  46. Dubno: 11 Czugujewski Pułk Ułanów Jej Cesarskiej Wysokości Cesarzowej Marii Fiodorowny
  47. Dubno: 41 Selengiński Pułk Piechoty
  48. Dzików 1830 zbiory Tarnowskich
  49. Dźwińsk (Dyneburg, Daugavpils): 97 Liwlandzki Pułk Piechoty Generał-Feldmarszałka hr. Szeremetiewa
  50. Dźwińsk (Dyneburg, Daugavpils): 98 Juriewski Pułk Piechoty
  51. Dźwińsk (Dyneburg, Daugavpils): 99 Iwangrodzki Pułk Piechoty
  52. Dźwińsk (Dyneburg, Daugavpils): Pedagogiczne muzeum przy dyneburskiej drugiej miejskiej szkole
  53. Elbląg 1864 Muzeum Miejskie
  54. Garwolin: 13 Pułk Dragonów Feldmasrszałka Münnicha odznaczony Wojskowym Orderem
  55. Gdańsk 1596-1945 zbiory biblioteki Senatu Gdańska
  56. Gdańsk 1618-1660 kunstkamera w Złotej Kamienicy Johanna Speimanna
  57. Gdańsk 1600 (XVII) Musaeum Gottwaldianum Krzysztofa Gottwalda
  58. Gdańsk 1833-1872 zbiory (Kolekcja Kabruna) Instytutu Handlowego (ul. Ogarna 10)
  59. Gdańsk 1870 Stadtmuseum [Muzeum Miejskie Sztuki i Starożytności]
  60. Gdańsk 1881-1884 Provinzial-Kunstgewerbemuseum [Muzeum Rzemiosła Artystycznych]
  61. Gdańsk 1880-1945 Westpreußisches Provinzial Museum [Zachodniopruskie Muzeum Prowincjalne]
  62. Gdańsk 1904 Muzeum Żydowskie Lessera Gieldzińskiego
  63. Golub (Golub-Dobrzyń) 1911 Muzeum na zamku Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
  64. Gołuchów Zbiory Zamku xx. Czartoryskich
  65. Gorzów Wielkopolski 1884 Muzeum
  66. Gostyń 1835-1851 zbiory kasyna obywatelskiego
  67. Grajewo: 4 Nowotroicko-Jekaterinosławski Pułk Dragonów Generał Feldmarszałka Księcia Potemkina-Taurydzkiego
  68. Grodno 1776-1830 gabinet historii naturalnej Królewskiej Szkoły Lekarskiej
  69. Grodno 1799/1800 zbiory Kolegium dominikańskiego
  70. Grodno 1858-1867 Muzeum leśne Państwowej Izby Nieruchomości
  71. Grodno 1867-1909 Muzeum Gubernialnego komitetu statystycznego
  72. Grodno: 101 Permski Pułk Piechoty
  73. Grodno: 4 Batalion Saperski Generał Adiutanta Totlebena
  74. Grodno 1905 skarbnica starożytności Komitetu Cerkiewno-archeologicznego
  75. Grodno 1912 muzeum ogólno-edukacyjne Towarzystwa pedagogicznego
  76. Grodno 1913 muzeum strzeleckie Garnizonowe
  77. Grudziądz 1883 Muzeum Miejskie
  78. Hel 1913 Kolekcja Bałtycka Morskiego Laboratorium Rybackiego
  79. Homel Muzeum 160 Abchazki Pułk Piechoty
  80. Horodok (Gródek pow. Równe) 1893 muzeum archeologiczno-etnograficzne
  81. Horodok (Gródek pow. Równe) 1896 Muzeum Wołyńskie barona Steinheila
  82. Horodok, (Gródek pow. Równe) 1909-1918, Pedagogiczne muzeum przy horodeckiej miejskiej szkole
  83. Hory-Horki 1846-1864 Muzeum i gabinet historii naturalnej Rolnego Instytutu
  84. Hrubieszów muzeum Szkoły Wydziałowej
  85. Hrubieszów: 7 Oliopolski Pułk Ułanów J.W. króla hiszpańskiego Alfonsa XIII
  86. Jabłonna: 8 Estlandzki Pułk Piechoty Feldmarszałka Hurko
  87. Jędrzejów 1911 Muzeum odd. Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
  88. Kalisz zbiory naukowe i muzeum Szkoły Wojewódzkiej
  89. Kalisz: 14 Małorosyjski Pułk Dragonów
  90. Kalisz 1911-1914 Muzeum Ziemi Kaliskiej Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
  91. Kalisz Zbiory Sekcji Pokazów p. Kaliskim Oddziale Popierania Przemysłu i Handlu
  92. Kalwaria pod Suwałkami: 2 Kurlandzki Pułk Lejb-Ułański Cesarza Aleksandra II
  93. Kamieniec Podolski 1891 Muzeum Miejskie
  94. Kamieniec Podolski 1913-1918 Muzeum Towarzystwa Badaczy Natury i Miłośników Przyrody
  95. Kartuzy 1907 Muzeum (wraz z Biblioteką) Kaszubskiego Towarzystwa Ludoznawczego
  96. Kielce 1819 zbiory naukowe Szkoły Wojewódzkiej
  97. Kielce zbiory naukowe i muzeum Akademii Górniczej
  98. Kielce: 14 Jamburski Pułk Ułanów Wielkiej Księżny Marii Aleksandrowy
  99. Kielce 1908 Muzeum oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego 
  100. Kielce 1911 Muzeum Diecezjalne 
  101. Klewań 1818-1831 gabinety naukowe szkoły powiatowej fundacji Konstantego Adama Czartoryskiego
  102. Klimowicze 1911 Muzeum starożytności Męskie gimnazjum
  103. Kołomyja 1892-1901 Muzeum Starzeńskiego z Pokucia/ Muzeum Pokuckie
  104. Kołomyja 1913-1915 Muzeum Pokuckie
  105. Kościerzyna  muzeum parafialne/ powiatowe muzeum Towarzystwa Czytelni Ludowych
  106. Kowel: 67 Tarutiński Pułk Piechoty Wielkiego Księcia Oldenburskiego
  107. Kowno: 3 Noworosyjski Pułk Dragonów Wielkiej Księżny Heleny Włodymirowny
  108. Kowno 1897 Muzeum miejskie (1897 Muzeum Narodowe)
  109. Kowno, 1909-1918, Pedagogiczne muzeum pomocy naukowych przy kowieńskiej dyrekcji szkół ludowych im. [Matwieja I.] Płatowa
  110. Kowno 1910  Muzeum Ziemi Kowieńskiej/Muzeum Miejskie
  111. Koźmin Wielkopolski 1910 muzeum parafialne
  112. Kórnik zamek z biblioteką Działyńskich
  113. Kraków 1783-1817 zbiory Szkoły Głównej Koronnej; 1817 zbiory UJ: Gabinet Historii Naturalnej
  114. Kraków 1783-1817 zbiory Szkoły Głównej Koronnej; 1817 zbiory UJ: Gabinet Anatomiczny
  115. Kraków 1783-1817 zbiory Szkoły Głównej Koronnej; 1817 zbiory UJ: Gabinet Fizyczny i Mechaniczny
  116. Kraków 1783-1817 zbiory Szkoły Głównej Koronnej; 1817 zbiory UJ: Gabinet Mineralogiczny
  117. Kraków 1815-1850 gabinet historyczny Jana Pawła Woronicza w pałacu biskupim
  118. Kraków 1850-1891 Muzeum Starożytności Towarzystwa Naukowego Krakowskiego
  119. Kraków 1854 Zbiory Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych
  120. Kraków 1865 Muzeum Fizjograficzne Towarzystwa Naukowego Krakowskiego i Akademii Umiejętności
  121. Kraków 1817 [1833] zbiory CK Uniwersytetu Jagiellońskiego: Gabinet i pracownia chemiczna
  122. Kraków 1817 [1834] zbiory CK Uniwersytetu Jagiellońskiego: Gabinet anatomiczno-patologiczny
  123. Kraków 1817 [1835] zbiory CK Uniwersytetu Jagiellońskiego: Gabinet Farmakognostyczny
  124. Kraków 1817 [1867] zbiory CK Uniwersytetu Jagiellońskiego: Gabinet Sztuki i Archeologii
  125. Kraków 1817 [1900] zbiory CK Uniwersytetu Jagiellońskiego: Muzeum Historyczne Wydziału Lekarskiego
  126. Kraków 1817 zbiory CK Uniwersytetu Jagiellońskiego: Gabinet geologiczny
  127. Kraków 1817 zbiory CK Uniwersytetu Jagiellońskiego: Gabinet narzędzi i machin chirurgicznych
  128. Kraków 1817 zbiory CK Uniwersytetu Jagiellońskiego: Gabinet numizmatyczny
  129. Kraków 1817 zbiory CK Uniwersytetu Jagiellońskiego: Gabinet weterynaryjny
  130. Kraków 1817 zbiory CK Uniwersytetu Jagiellońskiego: Gabinet paleontologiczny
  131. Kraków 1868-1951 Muzeum Techniczno-Przemysłowe
  132. Kraków  1876 Muzeum Czartoryskich
  133. Kraków 1882 Skarbiec Katedralny na Wawelu
  134. Kraków [1879] 1884 Muzeum Narodowe w Sukiennicach
  135. Kraków 1891-1955 zbiory muzealne Polskiej Akademii Umiejętności: Muzeum Komisji Archeologicznej
  136. Kraków zbiory muzealne Polskiej Akademii Umiejętności: Zbiory sztuki i archeologii historycznej PAU
  137. Kraków 1895 Muzeum Jana Matejki
  138. Kraków 1898 Muzeum historyczne m. Krakowa
  139. Kraków 1901-1926 Zbiory Towarzystwa Polska Sztuka Stosowana
  140. Kraków 1901 Muzeum Feliksa “Mangghi” Jasieńskiego
  141. Kraków 1904 Muzeum hr. Hutten-Czapskich
  142. Kraków 1906 Muzeum Diecezjalne
  143. Kraków 1911 Muzeum Etnograficzne
  144. Kraków Muzeum zabytków żydowskich
  145. Kraków zbiory kościoła Franciszkanów
  146. Kraków zbiory Towarzystwa Numizmatycznego
  147. Kraków zbiory Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Polskiemi Sztuki i Kultury
  148. Kraków 1910 Pawilon dioramy Bitwa pod Grunwaldem
  149. Krościenko 1914 Muzeum Pienińskie
  150. Krzemieniec 1802-1842 zbiory Liceum Krzemienieckiego
  151. Krzeszowice 1786-1850 ekspozycja muzealna w domu zdrojowym (Vauxhall) w uzdrowisku Lubomirskich/Potockich
  152. Kwidzyn zbiory przyrodnicze Gimnazjum założonego 1838
  153. Kwidzyn 1876 zbiory Towarzystwa Historycznego Regencji Kwidzyńskiej
  154. Lepel, 1909-1918, Pedagogiczne muzeum przy lepelskiej męskiej cerkiewnej szkole
  155. Lepel 1911 Ruchome muzeum pomocy wizualnych Powiatowa ziemskaja uprawa
  156. Lublin zbiory naukowe i muzeum Szkoły Wojewódzkiej
  157. Lublin: 69 Riazański Pułk Piechoty Generała Feldmarszałka księcia Aleksandra Golicyna
  158. Lublin  Muzeum Diecezjalne (do 1918 w organizacji)
  159. Lublin 1906 Muzeum Lubelskie
  160. Lublin 1911 Muzeum odd. Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
  161. Lucerna 1902-1919Muzeum Wojny i Pokoju / Kriegs & Friedens Museum
  162. Lucyn, 1909-1918, Rejonowe muzeum powiatu lucyńskiego
  163. Lwów 1784-1805 zbiory Uniwersytetu Józefińskiego, później Instytut Medyczno-Chirurgiczny: gabinet chirurgiczny
  164. Lwów 1784-1805 zbiory Uniwersytetu Józefińskiego: Gabinet fizyczny
  165. Lwów 1784-1805, zbiory Uniwersytetu Józefińskiego: Gabinet historii naturalnej
  166. Lwów 1820 galeria Dąmbskich 
  167. Lwów 1823/1870 Muzeum Lubomirskich/Ossolineum
  168. Lwów [1849] 1861 Narodnyj Dim (Rusiński Dom Narodowy)
  169. Lwów 1868 muzeum narodowe ruskiego Towarzystwa Proświta
  170. Lwów  1872 zbiory muzealne Politechniki Lwowskiej: Muzeum mineralogii i petrografii
  171. Lwów 1873 zbiory muzealne Politechniki Lwowskiej: Muzeum geologii i paleontologii
  172. Lwów 1873 zbiory muzealne Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika
  173. Lwów 1874 Muzeum łowieckie Włodzimierza Dzieduszyckiego przy Krajowej Szkole Gospodarstwa Lasowego
  174. Lwów 1874 Muzeum Przemysłowe; przemianowane na Muzeum Artystyczno-Przemysłowe (1905)
  175. Lwów 1880 Muzeum Dzieduszyckich
  176. Lwów 1817-1918 [1817-1848] zbiory CK Uniwersytetu Franciszkańskiego: Gabinet historii naturalnej
  177. Lwów 1817-1918 [1817] zbiory CK Uniwersytetu Franciszkańskiego: Gabinet fizyczny
  178. Lwów 1817-1918 [1818?] zbiory CK Uniwersytetu Franciszkańskiego: Gabinet numizmatyczny
  179. Lwów 1817-1918 [1825-1844?] zbiory CK Uniwersytetu Franciszkańskiego: Gabinet architektoniczny
  180. Lwów 1817-1918 [1848] zbiory CK Uniwersytetu Franciszkańskiego: Zbiory zoologiczne
  181. Lwów 1817-1918 [1853] zbiory CK Uniwersytetu Franciszkańskiego: Zbiory chemiczne
  182. Lwów 1817-1918 [1855?] zbiory CK Uniwersytetu Franciszkańskiego: Gabinet botaniczny
  183. Lwów 1817-1918 [1864] zbiory CK Uniwersytetu Franciszkańskiego: Gabinet mineralogiczny
  184. Lwów 1817-1918 [1880] zbiory CK Uniwersytetu Franciszkańskiego: Gabinet archeologiczny
  185. Lwów 1817-1918 [1883] zbiory CK Uniwersytetu Franciszkańskiego: Gabinet geograficzny
  186. Lwów 1817-1918 [1891] zbiory CK Uniwersytetu Franciszkańskiego: Muzeum anatomiczne
  187. Lwów 1817-1918 [1895] zbiory CK Uniwersytetu Franciszkańskiego: Muzeum histologiczno-embriologiczne
  188. Lwów 1817-1918 [1905] zbiory CK Uniwersytetu Franciszkańskiego: zakładu geologiczno- paleontologicznego
  189. Lwów 1817-1918 [1906] zbiory CK Uniwersytetu Franciszkańskiego: muzeum botaniczne
  190. Lwów 1817-1918 zbiory CK Uniwersytetu Franciszkańskiego: Muzeum farmakognostyczne
  191. Lwów 1889 Muzeum Stauropigijne
  192. Lwów 1893 Muzeum historyczne m. Lwowa
  193. Lwów 1893 Muzeum Towarzystwa Naukowego im. Szewczenki
  194. Lwów 1894-1944 panorama Racławicka Kossak/Styka
  195. Lwów 1895 zbiory artystyczne przy bibliotece Pawlikowskich
  196. Lwów 1895 Muzeum Towarzystwa Ludoznawczego
  197. Lwów 1898 Muzeum Technologiczne im. cesarza Franciszka Józefa /zbiory Instytutu Technologicznego Izby Handlowej i Przemysłowej
  198. Lwów 1900 zbiory artystyczne Biblioteki Baworowskich
  199. Lwów 1903 muzeum szkolne polskie
  200. Lwów 1905 Muzeum Katechetyczne
  201. Lwów  1908 Muzeum Cerkiewne (1905)/ Muzeum Ukraińskie Narodowe im metr. Andrija Szeptyckoho
  202. Lwów 1907 Lwowska Galeria Miejska
  203. Lwów 1908-1945 Muzeum Narodowe im. Jana III
  204. Lwów 1909 Muzeum (Galeria) Miączyńskich-Dzieduszuckich
  205. Lwów 1913 zbiory muzealne Politechniki Lwowskiej: Muzeum Budowy Maszyn
  206. Lwów  1916 Muzeum archidiecezjalne rzymsko-katolickie im. Jana Długosza
  207. Lwów 1916 Muzeum “Rekordeum”
  208. Lwów zbiory Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych
  209. Ładyżyn (Podole): 75 Sewastopolski Pułk Piechoty
  210. Łęczyca zbiory naukowe i muzeum Szkoły Wydziałowej
  211. Łomża zbiory naukowe i muzeum Szkoły Wojewódzkiej
  212. Łomża: 13 Biełozierski Pułk Piechoty Generał-Feldmarszałka księcia Wołkońskiego
  213. Łomża: 6 Wołyński Pułk Ułanów
  214. Łomża 1910 Muzeum odd. Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
  215. Łowicz muzeum Szkoły Wydziałowej
  216. Łowicz muzeum Instytutu nauczycieli elementarnych
  217. Łowicz 1909 Muzeum łowickie starożytności Tarczyńskiego
  218. Łowicz 1909 Muzeum odd. Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
  219. Łódź: 1 Pułk Strzelców
  220. Łódź 1910 Muzeum Oświaty Ziemi Łódzkiej (projekt)
  221. Łódź 1910 Muzeum Nauki i Sztuki
  222. Łódź 1911 Muzeum odd. Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
  223. Łuck 1890 Skarbnica (Dawnioschowyszcze) przy Bractwie Podwyższenia Krzyża Świętego
  224. Łuck: 11 Iziumski Pułk Huzarów Jego Królewskiej Wysokości Księcia Henryka Pruskiego
  225. Łuck  Muzeum krajoznawcze wołyńskie/ Muzeum Wołyńskie Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Łucku (1929)
  226. Łuków zbiory naukowe i muzeum Szkoły Wojewódzkiej XX Pijarów
  227. Malbork 1884 Muzeum  Towarzystwa odbudowy i upiększenia Malborka
  228. Mariampol: 3 Elizawietgradzki Pułk Huzarów Wielkiej Księżny Olgi Nikołajewny
  229. Miechów 1911 Muzeum oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
  230. Międzybórz (Меджибіж): 12 Achtyrski Pułk Huzarów Generała Denisa Dawidowa i Wielkiej Księżnej Olgi Aleksandrowny
  231. Miłosław galeria malarstwa Seweryna Mielżyńskiego
  232. Mińsk Litewski 1799/1800zbiory naukowe gimnazjum mińskiego
  233. Mińsk Litewski gabinet naukowy szkoły realnej
  234. Mińsk Litewski 1858-1867 Muzeum leśne Państwowej Izby Nieruchomości
  235. Mińsk Litewski 1867-1909 Muzeum Gubernialnego komitetu statystycznego
  236. Mińsk (Mińsk Litewski), Muzeum Henryka Ch. Tatura (1870-1907)
  237. Mińsk (Mińsk Litewski) 1877 Muzeum Archeologiczne
  238. Mińsk Litewski 1905-1915 skarbnica starożytności Komitetu cerkiewno-archeologicznego
  239. Mińsk Litewski 1910 Muzeum pedagogiczne przy Żeńskich kursach pedagogicznych
  240. Mińsk Litewski 1912-1920 Muzeum miejskie Towarzystwa miłośników przyrodoznawstwa, etnografii i archeologii
  241. Mińsk Litewski 1912 muzeum artystyczno-przemysłowe przy Szkole handlowej
  242. Mińsk Litewski 1913 muzeum gospodarstwa wiejskiego przy Ziemskiej Radzie Gubernialnej
  243. Mińsk Litewski 1913 Muzeum preparatów Towarzystwa Lekarskiego
  244. Mińsk Litewski 1914 Muzeum współczesnej wojny przy Radzie Gubernialnej
  245. Mińsk Litewski 1916 zbiory mińskiego koła Warszawskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości
  246. Mińsk Mazowiecki (Nowomińsk): 13 Włodzimierski Pułk Ułanów
  247. Mitawa (Jełgawa na Łotwie) gabinet fizyczny i przyrodniczy gimnazjum
  248. Mitawa (Jełgawa na Łotwie) 1818-1939 Kurlandzkie Muzeum Prowincjonalne (Kurländisches Provincialmuseum)
  249. Mitawa (Jełgawa na Łotwie): 19 Archangelgorodski Pułk Dragonów
  250. Mohylew 1799/1800 gabinet historii naturalnej i numizmatyki Szkoły Głównej
  251. Mohylew 1858-1867 Muzeum leśne Izba Państwowa Nieruchomości
  252. Mohylew 1867-1919 Muzeum Gubernialnego komitetu statystycznego
  253. Mohylew 1891 Muzeum Naukowe/Muzeum Gubernialne
  254. Mohylew 1897-1919 cerkiewno-archeologiczne skarbnica starożytności Bogajawlenskogo prawosławnego bractwa
  255. Mohylew 1911 Muzeum  pomocy wizualnych Gubernskaja ziemskaja uprawa
  256. Mohylew 1915 Muzeum  hydrotechniczne Zarząd rolnictwa i własności ziemskiej
  257. Mohylew 1916 Muzeum  pedagogiczne Powiatowa ziemskaja uprawa
  258. Mohylów Podolski muzeum naukowe z d. Muz. Tow. do badań Naddniestrza
  259. Mohylów Podolski: 48 Odesski Pułk Piechoty Cesarza Aleksandra I
  260. Mołodeczno 1910 Muzeum pedagogiczne Seminarium Nauczycielskiego
  261. Montrésor 1845 zamek Xawerego Branickiego
  262. Mońki pod Białymstokiem (niedaleko stacji kolejowej): 62 Suzdalski Pułk Piechoty Generalissimusa księcia Suworowa
  263. Mścisław 1914 Muzeum starożytności Seminarium duchownego
  264. Nałęczów 1902-1921 Muzeum Ziemi Lubelskiej
  265. Newel, 1909-1918, Muzeum pomocy naukowych przy newelskiej drugiej męskiej cerkiewnej szkole
  266. Niedźwiedź 1885 kolekcja-muzeum Mieczkowskich
  267. Nieśwież 1910 Muzeum pedagogiczne Seminarium Nauczycielskiego
  268. Nowogród nad Narwią 1917 Muzeum Kurpiowskie
  269. Nowogród Wołyński 1912-1918 Muzeum Pedagogiczne
  270. Nowy Sącz 1899 Zbiory muzealne C.K. Gimnazjum
  271. Nowy Sącz 1909 Muzeum Ziemi Sądeckiej
  272. Ojców 1908 Muzeum Krajoznawcze, przyrodniczo-archeologiczne na zamku
  273. Olita: 108 Saratowski Pułk Piechoty
  274. Olkusz 1911 Muzeum Towarzystwa Krajoznawczego
  275. Olkusz 1913 Muzeum przemysłowe powiatu olkuskiego
  276. Olkusz 1916 Muzeum Koła Ligi Kobiet w Olkuszu
  277. Opole zbiory naukowe i muzeum Szkoły Wydziałowej XX Pijarów
  278. Orsza na Białorusi (Mohylewszczyzna) 1918 Muzeum miejskie
  279. Osowiec-Twierdza: 61 Włodzimierski Pułk Piechoty
  280. Ostrołęka: 6 Głuchowski Pułk Dragonów Cesarzowej Katarzyny Wielkiej
  281. Ostrołęka: 22 Niżgorodzki Pułk Piechoty
  282. Ostrołęka 1913 Muzeum Puszczańskie/Muzeum Kurpiów
  283. Ostróg 1914 Muzeum im. ks. Ostrogskich
  284. Ostrów Mazowiecki: 24 Symbirski Generała Newierowskiego Pułk Piechoty
  285. Ostrów Wielkopolski 1907 Muzeum Powiatowe Towarzystwa Czytelń Ludowych
  286. Pabianice 1910 Zbiory Towarzystwa Naukowego
  287. Paryż 1838 Biblioteka Polska
  288. Paryż Muzeum Adama Mickiewicza (1903)
  289. Paryż 1833-1858 kolekcja Adolfa Cichowskiego
  290. Paryż 1846-1876 Hôtel Lambert Czartoryskich
  291. Paryż 1870 (po) muzeum-pracownia Balzaka Mniszchów
  292. Paryż 1919 Muzeum Lubomirskich (efemeryczny oddział w czasie I wojny światowej)
  293. Pieskowa Skała 1907 Muzeum na zamku
  294. Pińczów muzeum Szkoły Wydziałowej
  295. Piotrków Trybunalski zbiory naukowe i muzeum Szkoły Wydziałowej XX Pijarów
  296. Piotrków Trybunalski 1909 Muzeum odd. Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego/ Muzeum Ziemi Piotrkowskiej
  297. Pleszew 1912 Muzeum Powiatowe Towarzystwa Czytelń Ludowych
  298. Płock 1820-1831 Muzeum Towarzystwa Naukowego Płockiego
  299. Płock katedra zbiory archeologiczne ks. Franciszka Tarczyńskiego
  300. Płock 1904-1908 zbiory Towarzystwa Zbiorów Szkolnych
  301. Płock 1905 Muzeum Diecezjalne
  302. Płock 1908 Muzeum Towarzystwa Naukowego Płockiego (reaktywowanego)
  303. Płock 1912 Muzeum Mazowsza Płockiego
  304. Płoskirów (Проскурів) ob. Chmielnicki: 12 Biełgorodzki Pułk Ułanów Jego Wysokości Cesarza Austrii Króla Węgier Franciszka Józefa I
  305. Podhorce zbiory zamkowe xx. Sanguszków/muzeum Jana III
  306. Połock 1788 zbiory muzealne Kolegium Jezuickiego (Akademii Połockiej)
  307. Połock 1880 Muzeum archeologiczne i gabinet historii naturalnej Połockiego Korpusu Kadetów
  308. Połock, 1909-1918 Pedagogiczne rejonowe muzeum przy połockiej męskiej cerkiewnej szkole  
  309. Połock 1910 Muzeum pedagogiczne Seminarium Nauczycielskiego
  310. Poznań 1762-1773 Musaeum Mathematico-Phisicum Kolegium Jezuickiego
  311. Poznań Muzeum Starożytności Polskich i Słowiańskich (PTPN)
  312. Poznań 1875 Muzeum im. Mielżyńskich PTPN
  313. Poznań 1885 Gabinet Kraszewskiego w  Muzeum im. Mielżyńskich PTPN
  314. Poznań 1885-1899 Posenches Provinzial-Museum der Hist. Gesellschaft für Provinz Posen
  315. Poznań 1894 Kaiser-Friedrich-Museum
  316. Poznań 1894/1898 Muzeum Archidiecezjalne
  317. Poznań zbiory Deutscher Naturwissenscheftlicher Verein für Grosspolen
  318. Poznań 1897 Muzeum Szkolne/ Schulmuseum (1897)
  319. Poznań zbiory Historische Gesellscheft für Posen
  320. Poznań 1911-1939 Muzeum Etnograficzne
  321. Poznań 1916-1919 Hindenburgmuseum
  322. Przemęt  1895 Muzeum Parafialne
  323. Przemyśl 1902 Muzeum Diecezjalne
  324. Przemyśl 1909 Muzeum Towarzystwa Przyjaciół Nauk
  325. Puławy 1801-1831 Muzeum Izabelli z Flemingów Czartoryskiej
  326. Puławy muzeum Instytutu Nauczycieli elementarnych i organistów
  327. Puławy 1862 gabinet naukowy Instytutu Politechnicznego
  328. Puławy Puławskie muzeum oświatowe
  329. Pułtusk zbiory naukowe i muzeum Szkoły Wojewódzkiej XX Bernardynów
  330. Pułtusk: 6 Klastycki Jego Królewskiej Wysokości Wielkiego Księcia Hesji Ernesta Ludwika Pułk Huzarów (potem Mława: 6 Klastycki Pułk Huzarów Generała Kulniewa)
  331. Pułtusk: 7 Rewelski Generała Tuczkowa IV Pułk Piechoty
  332. Radom 1845-1856 gabinet historyczno-naturalny w gmachu rządu guberni radomskiej
  333. Radom 1874 zbiory technologiczne i mineralogiczne rządu gubernialnego
  334. Radom 1910 Muzeum Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
  335. Raperswil 1870 Muzeum Narodowe Polskie
  336. Raszków (Wielkopolska)  1839-1846 zbiory kasyna obywatelskiego
  337. Rogalin Zbrojownia Edwarda Raczyńskiego
  338. Rogalin 1912 galeria obrazów Edwarda Aleksandra Raczyńskiego
  339. Rohaczów (Рагачоў): 117 Jarosławski Pułk Piechoty
  340. Rohaczów 1909 Muzeum pedagogiczne Seminarium Nauczycielskiego
  341. Równe: 127 Putiwelski Pułk Piechoty
  342. Równe 1906 Muzeum Towarzystwa Rolniczego
  343. Równe 1908 Muzeum Wołyńskie
  344. Różan: 21 Muromski Pułk Piechoty
  345. Rzeszów 1903 galeria Dąmbskich w ratuszu
  346. Rzeszów Muzeum Przemysłowe
  347. Rzeżyca, 1909-1918 Muzeum pomocy naukowych przy rzeżyckiej męskiej cerkiewnej szkole
  348. Rzym 1821-1826 willa Stanisława Poniatowskiego
  349. Rzym 1879 Muzeum Kopernika
  350. Rzym 1888 Biblioteka Polska w Bibliotheca Casanatense
  351. Sandomierz zbiory naukowe i muzeum Szkoły Wydziałowej
  352. Sandomierz 1882 gabinet sztuki seminarium duchownego
  353. Sandomierz 1902 Muzeum Diecezjalne
  354. Sandomierz 1918 Muzeum odd. Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego/ Muzeum Ziemi Sandomierskiej
  355. Sejny zbiory naukowe i muzeum Szkoły Wydziałowej
  356. Siebież 1913 Ruchome muzeum do walki z alkoholizmem Powiatowa ziemskaja uprawa
  357. Siedlce muzeum Szkoły Wydziałowej
  358. Siedlce: 13 Narewski Pułk Huzarów Jego Wysokości Cesarza Niemieckiego Króla Pruskiego Wilhelma II
  359. Siedlce 1909 Muzeum Podlaskie
  360. Siemiatycze gabinet historii naturalnej księżnej Jabłonowskiej (XVIII)
  361. Słonim (Сло́нім): 118 Szujski Pułk Piechoty
  362. Sokółka: 63 Uglicki Pułk Piechoty Generał-Feldmarszałka Apraksina
  363. Sołotwin pod Berdyczowem gospodarstwo (800 uli) – filia muzeum pszczelniczego hr. Ledóchowskiego
  364. Sopot 1913 Muzeum kaszubsko-pomorskie
  365. Sosnowiec 1910 Muzeum Krajoznawcze im. Zygmunta Glogera
  366. Stańków muzeum i zbiory numizmatyczne Emeryka Hutten-Czapskiego
  367. Starokonstantynów: 45 Azowski Pułk Piechoty Wielkiego Księcia Borysa Włodymirowicza
  368. Szelków 1897 Muzeum Rolnicze
  369. Sucha zbiory Władysława Branickiego/ zbiory Tarnowskich
  370. Suwałki 1856 Gabinet Płodów Przyrody i Zabytków Archeologicznych
  371. Suwałki: 20 Pułk Strzelców
  372. Suwałki: 2 Pskowski Pułk Lejb-dragoński Jej Wysokości Cesarzowej Marii Fiodorowny
  373. Suwałki: 2 Pawłogradzki Pułk Lejb-Huzarski Cesarza Aleksandra III
  374. Suwałki 1909 Muzeum Ziemi Suwalskiej
  375. Szamotuły 1841-1841 zbiory Towarzystwa Zbieraczów Starożytności Krajowych
  376. Szczebrzeszyn zbiory naukowe i muzeum Szkoły Wydziałowe im. Zamoyskich
  377. Szczuczyn muzeum Szkoły Podwydziałowej
  378. Święciany, 1908-1918, Szkolne muzeum przy pedagogicznych kursach przy święciańskiej czteroklasowej miejskiej szkole
  379. Świsłocz 1909 Muzeum pedagogiczne Seminarium Nauczycielskiego (1909)
  380. Tarnopol 1907 Muzeum Podolskie
  381. Tarnów 1888 Muzeum Diecezjalne
  382. Toruń 1594 kunstkamera przy bibliotece Gimnazjum Akademickiego
  383. Toruń 1861-1920 Muzeum miejskie
  384. Toruń 1875-1930 Zbiory Towarzystwa Naukowego Toruńskiego
  385. Wadowice 1866 zbiory naukowe Gimnazjum Wadowickiego
  386. Waplewo zbiory Sierakowskich
  387. Warszawa 1690 (k. XVII) gabinet przyrodniczy w pałacu Radziwiłłów
  388. Warszawa 1747-1795 biblioteka Załuskich
  389. Warszawa 1767-1773 gabinet fizyczny jezuickiego Collegium Nobilium
  390. Warszawa 1778-1795 gabinety Biblioteki Królewskiej w pałacu Pod Blachą
  391. Warszawa 1781 Musaeum Potocianum Wincentego Potockiego
  392. Warszawa zbiory naukowe Szkoły Wojewódzkiej (Lyceum) w Pałacu Kazimierzowskim (1804-1831)
  393. Warszawa 1811-1832 Muzeum Towarzystwa Przyjaciół Nauk
  394. Warszawa 1818-1832 zbiory Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego: Gabinet Zoologiczny
  395. Warszawa 1818-1832 zbiory Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego: Gabinet Mineralogiczny
  396. Warszawa 1818-1832 zbiory Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego: Gabinet Numizmatyczny
  397. Warszawa 1818-1832 zbiory Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego: Gabinet Odlewów Gipsowych
  398. Warszawa 1818-1832 zbiory Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego: Gabinet Chirurgiczny
  399. Warszawa 1818-1832 zbiory Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego: Gabinet Anatomiczny
  400. Warszawa 1818-1832 zbiory Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego: Gabinet Modeli i Rysunków Architektonicznych
  401. Warszawa 1818-1832 zbiory Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego: Gabinet Rycin
  402. Warszawa 1818-1832 zbiory Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego: Gabinet Starożytnych Osobliwości
  403. Warszawa 1818-1832 zbiory Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego: Gabinet Fizyczny
  404. Warszawa 1818-1832 zbiory Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego: Gabinet Farmacyjny
  405. Warszawa 1818-1832 zbiory Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego: Zbiór materii medycznej
  406. Warszawa 1818-1832 zbiory Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego: Galeria Obrazów
  407. Warszawa zbiory naukowe Szkoły Wojewódzkiej XX Pijarów
  408. Warszawa zbiory naukowe Konwiktu Wielkiego XX Pijarów
  409. Warszawa zbiory naukowe Szkoły Wydziałowej XX Dominikanów
  410. Warszawa zbiory naukowe Szkoły Wydziałowej przy ul. Królewskiej
  411. Warszawa zbiory naukowe i muzeum Szkoły Agronomicznej
  412. Warszawa 1839-1915/1918 zbiory muzealne pałaców cesarskich
  413. Warszawa 1869-1915 zbiory Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego:Gabinet Zoologiczny
  414. Warszawa 1869-1915 zbiory Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego: Muzeum Starożytności Słowiańskich Hipolita Skimborowicza
  415. Warszawa 1869-1915 zbiory Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego: Gabinet Numizmatyczny
  416. Warszawa 1869-1915 zbiory Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego: Gabinet archeologiczny
  417. Warszawa 1869-1915 zbiory Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego: Gabinet Odlewów Gipsowych
  418. Warszawa 1869-1915 zbiory Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego: Gabinet Mineralogiczny
  419. Warszawa 1914-1830 galeria Józefa Kajetana Ossolińskiego na Tłumackiem
  420. Warszawa 1830-1856 galeria Radziwiłłów w Królikarni
  421. Warszawa-Wilanów 1850 (po poł. XIX) pałac Potockich i Branickich
  422. Warszawa zbiory muzealne Biblioteki ordynacji Krasińskich
  423. Warszawa zbiory muzealne Biblioteki ordynacji Zamoyskich
  424. Warszawa zbiory muzealne Biblioteki ordynacji Przeździeckich
  425. Warszawa 1844-1864 zbiory muzealne Szkoły Sztuk Pięknych
  426. Warszawa 1861Muzeum Konstantego Świdzińskiego (Muzeum Polskie im. Świdzińskich), w zbiorach muzealnych Biblioteki ordynacji Krasińskich
  427. Warszawa 1860 Zbiory Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych
  428. Warszawa 1862 Muzeum Miejskie/ Muzeum Sztuk Pięknych/ Muzeum Narodowe
  429. Warszawa  1874 Muzeum Wszechrosyjskie Teodora Jezbery w budynkach Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego
  430. Warszawa 1875 Muzeum Rolnictwa i Przemysłu
  431. Warszawa 1875 Muzeum Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych
  432. Warszawa 1878 projekt Girdwoynia Muzeum rybackiego połączonego z akwarium
  433. Warszawa 1882-1889 Muzeum Pszczelnicze
  434. Warszawa 1882 Muzeum Pedagogiczne w szkole Babińskiego
  435. Warszawa 1887-1918 Muzeum ornitologiczne hr. Branickich
  436. Warszawa 1888-1896 zbiory etnograficzne przy Ogrodzie Zoologicznym
  437. Warszawa 1891 Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej 
  438. Warszawa 1891 zbiory Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego
  439. Warszawa 1892 Muzeum Przedhistoryczne im. Erazma Majewskiego
  440. Warszawa 1896 Panorama na Dynasach
  441. Warszawa 1897-1907 Panorama na Karowej
  442. Warszawa 1898 projekt Muzeum Towarzystwa Higienicznego
  443. Warszawa 1899 Zbiory Towarzystwa Artystycznego Warszawskiego
  444. Warszawa 1899-1914 Muzeum Lejb-Gwardyjskiewgo Keksholmskiego Pułku Grenadierów (1899-1914)
  445. Warszawa [1900]-1914 Muzeum Lejb-Gwardyjskiego Pułku Wołyńskiego
  446. Warszawa [1900]-1914 Muzeum Lejb-Gwardyjskiego Pułku Litewskiego
  447. Warszawa [1900]-1914 Muzeum Lejb-Gwardyjskiego Pułku Huzarów Grodzieńskich
  448. Warszawa [1900]-1914 Muzeum Lejb-Gwardyjskiego Pułku Ułanów Jego Wysokości
  449. Warszawa: Petersburski Pułk Lejbgwardii Króla Fryderyka Wilhelma III
  450. Warszawa: 3 Brygada Artyleryjska Lejbgwardii
  451. Warszawa: 29 Czernihowski Pułk Piechoty Generał-Feldmarszałka hr. Dybicza Zabajkalskiego
  452. Warszawa 1903-1923 Muzeum Warszawskie w Domu dochodowym TZSP
  453. Warszawa 1904 Zbiory Jednoty Reformowanej w Królestwie Polskim
  454. Warszawa 1905 Muzeum starożytności żydowskich Mathiasa Bersohna
  455. Warszawa 1906 zbiory Towarzystwa Miłośników Historii
  456. Warszawa 1906 projekt Muzeum Bibliotekoznawczego
  457. Warszawa 1906-1907 Muzeum szkolne Towarzystwa Polskiej Macierzy Szkolnej
  458. Warszawa 1908 Muzeum Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
  459. Warszawa 1910 Muzeum Archidiecezjalne
  460. Warszawa 1910 projekt Muzeum Artura Oppmana
  461. Warszawa 1914 (przed) zbiory muzealne Politechniki Warszawskiej: Muzeum Zakładu Mineralogii i Geologii
  462. Warszawa 1914 Muzeum Starożytności Polskich Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości
  463. Warszawa 1916 Małe Muzeum Biblijne przy Seminarium Metropolitalnym
  464. Warszawa 1917 Muzeum Pedagogiczne
  465. Warszawa Polskie Muzeum Farmaceutyczne [?]
  466. Warszawa Muzeum Towaroznawcze Wyrobów Wschodnich
  467. Warszawa Muzeum Przyrodnicze (w przygotowaniu) 
  468. Warszawa Zbiory Magistratu Stołecznego m. Warszawy
  469. Warszawa Zbiory Archikonfraterni Literackiej
  470. Warszawa zbiory warszawskich teatrów rządowych
  471. Warszawa zbiory Towarzystwa Miłośników Grafiki
  472. Wąchock zbiory naukowe i muzeum Szkoły Wydziałowej
  473. Wdzydze Kiszewskie 1907 Muzeum kaszubskie
  474. Węgrów muzeum Szkoły Wydziałowej XX Kommunistów
  475. Wiedeń galeria sztuki w pałacu Karola Lanckorońskiego
  476. Wiedeń 1915-1921 zbiory muzealne Polskiego Archiwum Wojennego
  477. Wieliczka 1898 Muzeum Salinarne
  478. Wieliż 1908-1918 Muzeum pomocy naukowych przy wieliżskiej pierwszej cerkiewnej szkole
  479. Wieluń muzeum Szkoły Wydziałowej XX Pijarów
  480. Wieluń 1910-1912; 1914 Muzeum oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
  481. Wilno 1764 zbiory Akademii i Uniwersytetu Wileńskiego Towarzystwa Jezusowego: gabinet fizyczny
  482. Wilno 1781-1795 zbiory Szkoły Głównej Litewskiej: gabinet historii naturalnej
  483. Wilno 1781-1795 zbiory Szkoły Głównej Litewskiej: gabinet mineralogiczny
  484. Wilno 1781-1795 zbiory Szkoły Głównej Litewskiej: gabinet  maszyn i modelów
  485. Wilno 1781-1795 zbiory Szkoły Głównej Litewskiej: gabinet fizyczny
  486. Wilno 1803-1832 zbiory Cesarskiego Uniwersytetu Wileńskiego:gabinet mineralogiczny
  487. Wilno 1803-1832 zbiory Cesarskiego Uniwersytetu Wileńskiego: gabinet  maszyn i modelów
  488. Wilno 1803-1832 zbiory Cesarskiego Uniwersytetu Wileńskiego: gabinet fizyczny
  489. Wilno 1803-1832 zbiory Cesarskiego Uniwersytetu Wileńskiego: gabinet chemiczny
  490. Wilno 1803-1832 zbiory Cesarskiego Uniwersytetu Wileńskiego: gabinet anatomiczny
  491. Wilno 1803-1832 zbiory Cesarskiego Uniwersytetu Wileńskiego: gabinet chirurgiczny
  492. Wilno 1803-1832 zbiory Cesarskiego Uniwersytetu Wileńskiego: gabinet zoologiczny
  493. Wilno 1803-1832 zbiory Cesarskiego Uniwersytetu Wileńskiego: gabinet rycin
  494. Wilno 1803-1832 zbiory Cesarskiego Uniwersytetu Wileńskiego: gabinet modeli gipsowych
  495. Wilno 1803-1832 zbiory Cesarskiego Uniwersytetu Wileńskiego: gabinet numizmatyczny
  496. Wilno 1803-1832 zbiory Cesarskiego Uniwersytetu Wileńskiego: muzeum kopyt i podków
  497. Wilno 1856-1863 Muzeum Starożytności (Komisji Archeologicznej) Eustachego Tyszkiewicza
  498. Wilno 1863-1915 Muzeum Starożytności przy rosyjskiej bibliotece publicznej
  499. Wilno 1898-1915 Muzeum Murawiewa
  500. Wilno 1899 Muzeum Wileńskiego Wojskowego Zgromadzenia [Woinnogo Sobranija]
  501. Wilno: 1900-1915 105 Orenburski Pułk Piechoty
  502. Wilno 1903 Muzeum Pedagogiczne
  503. Wilno zbiory muzealne Towarzystwa Naukowego Białoruskiego
  504. Wilno 1906-1914 Muzeum Nauki i Sztuki/Muzeum „Tyszkiewiczowskie”
  505. Wilno 1906-1914 Muzeum Starożytności i Artystyczno-Przemysłowe inż. Antoniego Brodowskiego
  506. Wilno 1907 Muzeum Towarzystwa Przyjaciół Nauk
  507. Wilno 1907 Muzeum Litewskiego Towarzystwa Naukowego
  508. Wilno 1908 cerkiewno-archeologiczna skarbnica starożytności Prawosławne Bractwo Św. Ducha
  509. Wilno, 1908-1918, Muzeum pomocy naukowych przy wileńskiej męskiej cerkiewnej szkole
  510. Wilno 1910 Muzeum Społeczne/ Miejskie
  511. Wilno 1911-1938 Muzeum Mickiewiczowskie Jana Obsta
  512. Wilno 1912 Zbory muzealne Biblioteki im. Eustachego i Emilii Wróblewskich
  513. Wilno 1913 Muzeum Żydowskiego Towarzystwa Historyczno-Etnograficznego im. Sz. Anskiego/ Towarzystwa miłośników żydowskich zabytków przeszłości (1927)
  514. Wilno zbiory muzealne Archiwum miejskiego
  515. Wilno galeria obrazów Ignacego Korwin Milewskiego
  516. Winna Góra Kolekcja generała Jana Henryka Dąbrowskiego
  517. Winnica (Podole): 73 Krymski Pułk Piechoty Wielkiego Księcia Aleksandra Michajłowicza
  518. Winnica na Podolu 1918 Muzeum Narodowe Ukraińskie
  519. Witebsk 1799/1800-1813 gabinet historii naturalnej i numizmatyki Szkoły Głównej
  520. Witebsk 1813-1919 zbiory gimnazjum gubernialnego (1813-1919)
  521. Witebsk 1858-1867 Muzeum leśne Izba Państwowa Nieruchomości
  522. Witebsk 1867/1870-1913 zbiory Gubernialnego Komitetu Statystycznego
  523. Witebsk 1893 Cerkiewno-archeologiczne muzeum starożytności
  524. Witebsk/ Dźwińsk Twierdza (Dyneburg, Daugavpils): 100 Ostrowski Pułk Piechoty
  525. Witebsk 1909-1918 Muzeum pomocy naukowych przy witebskiej drugiej męskiej cerkiewnej szkole
  526. Witebsk 1910 Muzeum Naukowej Komisji Archiwalnej
  527. Witebsk 1913 ruchome muzeum sanitarno-higieniczne Gubernskaja ziemskaja uprawa
  528. Witebsk 1918 Muzeum Gubernialne
  529. Włocławek zbiory naukowe i muzeum Szkoły Wydziałowej XX Pijarów
  530. Włocławek 1870 Muzeum Diecezjalne
  531. Włocławek 1870 Muzeum Seminarium duchownego: gabinet przyrodniczy
  532. Włocławek: 15 Ukraiński Pułk Huzarów
  533. Włocławek 1907-1909 zbiory muzealne Towarzystwa Biblioteki i Czytelni im. Adama Mickiewicza
  534. Włocławek 1909 Muzeum odd. Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
  535. Włodzimierz Wołyński 1888 muzeum bractwa św. Włodzimierza
  536. Włodzimierz Wołyński: 68 Borodyński Pułk Piechoty Cesarza Aleksandra III
  537. Włodzimierz Wołyński: 7 Białoruski Pułk Huzarów Cesarza Aleksandra I
  538. Włodzimierz Wołyński: 7 Kinburnski Pułk Dragonów
  539. Wołkowyszki: 3 Smoleński Pułk Ułanów Cesarza Aleksandra III
  540. Wołoczysk (Волочиськ): 12 Starodubski Pułk Dragonów
  541. Wyganka 1854 Muzeum familijne Sadowskich
  542. Zakopane 1888/1889 Muzeum  Tatrzańskie im. Tytusa Chałubińskiego
  543. Załuczasse (Залучассе) 1830-1839 chutor, gabinet maszyn rolniczych i gleb Białoruskiego Towarzystwa Ekonomicznego
  544. Zambrów: 15 Szlisselburski Pułk Piechoty Generał Feldmarszałka księcia A. Repnina
  545. Zamoście (pow. ihumeński, grodzieńszczyzna) biblioteka i muzeum starożytności Aleksandra Jelskiego
  546. Zamość, 1896, Muzeum 66 Butyrskiego generała Dochturowa pułku piechoty
  547. Zawiercie, 1911, Zbiory oddziału PTK
  548. Żytomierz 1865 Muzeum przy Bibliotece Publicznej M. Czertkowa
  549. Żytomierz 1893 Wołyńska Skarbnica Eparchialna (Dawnioschowyszcze)
  550. Żytomierz: 9 Kazański Pułk Dragonów Wielkiej Księżnej Marii Nikołajewny
  551. Zytomierz: 17 Archangielogrodzki Pułk Piechoty Wielkiego Księcia Włodzimierza Aleksandrowicza
  552. Żytomierz: 20 Galicyjski Pułk Piechoty
  553. Żytomierz 1901 Muzeum Towarzystwa Badaczy Wołynia
  554. Żytomierz 1909 Muzeum diecezjalne rzymsko-katolickie
  555. Żytomierz 1913 Centalne Muzeum Wołyńskie
Print Friendly, PDF & Email