Gabinet Odlewów Gipsowych był zbiorem o charakterze muzealnym tworzonym w ramach Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego. W jego zbiorach znalazły się najprawdopodobniej okazy o charakterze dydaktycznym [?].

Gabinet odlewów gipsowych przy Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim znajdował się w budynku muzealnym, sąsiadującym z Gabinetem Zoologicznym. Poważną trudnością w gromadzeniu zbiorów były niewielkie środki finansowe, które nie pozwalały na właściwe konserwowanie zbiorów. Z tego względu podejmowano próby oddania kolekcji pod zarząd magistratu Warszawy, a w przypadku okazów nieużytkowanych w uniwersyteckiej dydaktyce (dłonie, stopy) przekazania do innych szkół.

Eksponaty z Gabinetu były wypożyczane do przedstawień przez warszawskie teatry, a o kopie niektórych okazów starało się Królewskie Muzeum w Berlinie.

Więcej na temat Gabinetu zob. m.in.:

Wiadomości bieżące. Gabinet odlewów gipsowych, Gazeta Przemysłowo-Rzemieślnicza, 1897, r. 14, nr 43, s. 353
Ajewski Konrad, 1993. Zbiory artystyczne Uniwersytetu Warszawskiego w dobie Królestwa Kongresowego, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 1993, nr 38/1, s. 51-76
Jaworski Piotr, 2003. Sztuka starożytna w zbiorach Uniwersytetu Warszawskiego, [w:] Kultura artystyczna Uniwersytetu Warszawskiego: ars et educatio, red. Jerzy Miziołek, Warszawa: UW

Kubicki [Odlew gipsowy ornamentu akantowego], 1 rys. : tusz-pióro ; 40,2×28,8 cm, Pod kompozycją adnotacja w j. rosyjskim: “Kl. 5ta Piórowy rysunek z odlewu gipsowego – rysowany w szkole, bez użycia ołówka”, 1893, ze zbiorów Biblioteki Narodowej POLONA

[ato]

Print Friendly, PDF & Email

Aldona Tołysz

Wykonawczyni projektu. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (specjalizacje: Muzealnictwo, Konserwatorstwo), tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce uzyskała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu za rozprawę pt. Muzeum wobec rzeczywistości artystycznej XX wieku. Zbiory muzeów narodowych w Polsce, Czechach i na Słowacji. W ramach projektu prowadzi kwerendy dotyczące regionu historycznego Mazowsza. Koordynuje prace nad wydawnictwami przewidzianymi w ramach projektu.

Dodaj komentarz