WCZESNE MUZEA POLSKIE (przed 1918)

Wykaz ma postać skrótową i stanowi on swego rodzaju indeks do przygotowywanej bazy danych wczesnych muzeów polskich; obejmuje:

 • muzea (w tym muzea projektowane, a nie zrealizowane – np. muzeum starożytności Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, Muzeum Świdzińskiego w Warszawie) rozumiane jako instytucje o charakterze publicznym gromadzące i eksponujące kolekcje oraz udostępniane permanentnie w zakresie pełnym lub ograniczonym (ze względów zawodowych, majątkowych, społecznych itd.), zakładane/ fundowane/ organizowane/ zarządzane przez:
  • organa państwa (władza, urzędy, wojsko);
  • władze lokalne (prowincje, miasta, gminy);
  • uczelnie i szkoły;
  • związki religijne (diecezje, parafie, gminy);
  • organizacje i stowarzyszenie (naukowe, kulturalne, społeczne);
  • osoby prywatne;
 • zbiory muzealne, gabinety, galerie przy innych instytucjach, które na marginesie swojej działalności posiadały/ gromadziły muzealia (w sensie obiektu kolekcji i ekspozycji muzealnej) oraz zakładane/ gromadzone przy bibliotekach, uczelniach, szkołach, salonach ekspozycyjnych i innych instytucjach publicznych (np. gabinety Uniwersytetów we Lwowie, Krakowie, Warszawie, kolekcja dzieł sztuki „Zachęty” w Warszawie i TPSP w Krakowie, zbiór rycin przy Bibliotece Polskiej w Paryżu, Narodnik Domu we Lwowie);
 • kolekcje prywatne o wyraźnym znaczeniu społecznym ze względu na udostępnianie (stale lub tylko w pewnym okresie), w zakresie pełnym lub ograniczonym (ze względów zawodowych, majątkowych, społecznych, lokalowych itd.)
 • założenia protomuzealne tworzone do końca XVIII wieku udostępniane publicznie kolekcje, kunstkamery, gabinety, galerie samodzielne lub związane z instytucjami edukacyjnymi, osobistościami i instytucjami kościelnymi, władcami, magnaterią (np. gabinet przy bibliotece Gimnazjum Akademickiego w Toruniu, skarbiec na Jasnej Górze, Biblioteka Załuskich i gabinety Stanisława Augusta Poniatowskiego w Pałacu pod Blachą w Warszawie)

WYKAZ MUZEÓW >>>Print Friendly, PDF & Email