Do 1918 roku na terenie Lwowa powstały dwa muzea związane z kościołem rzymsko-katolickim. Pierwszym z nich było Muzeum Katechetyczne utworzone w 1905 roku z inicjatywy Koła lwowskich X. Katechetów. Mieściło się w siedzibie Towarzystwa Kapłanów we Powie przy Placu Kapitulnym 7.

Najprawdopodobniej nigdy nie zostało oficjalnie otwarte, a koncepcja tworzenia zbiorów została zarzucona po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

Jego celem było gromadzenie przedmiotów związanych z nauczaniem religii, dawniej i współcześnie, moralnym wychowaniem młodzieży, a także przedmiotów związanych z zawodem katechetów.

Podczas rocznego sprawozdania Muzeum Katechetycznego w 1906 roku tak pisano: “[…] zwraca się Zarząd do osób, pracujących na polu katechetycznym, z uprzejmą prośbą o łaskawe poparcie Muzeum w jego zamiarach i aby raczyły wskazać Zarządowi źródła, gdzie ma szukać zabytków z dziejów wychowania. Zabytki te dzisiaj rozproszone są po różnych księgozbiorach osób prywatnych i marnieją często bezużytecznie – zgromadzone zaś i uporządkowane systematycznie mogą mieć wartość nieocenioną. Zarząd zwraca się także do wszystkich osób duchownych i świeckich, którym sprawa religijnego wychowania leży na sercu – zamieszkałych w archidiecezji lwowskiej, jako też w innych diecezjach, a nawet we wszystkich ziemiach polskich poza granicami kraju i zanosi uprzejmą prośbę o nadsyłanie do Muzeum darów i rad, wchodzących w zakres powyższego programu”.

Na temat zbiorów zob.:

  • Ks.Feliks Józefowicz, Roczne sprawozdanie Muzeum katechetycznego we Lwowie, Kronika diecezji przemyskiej, 1906, z. 2, s. 125-126
  • Ks. Teofil Łękawski, Odczyt o środkach naukowych, przydatnych przy udzielaniu nauki religii, miany na posiedzeniu Związku katechetów dnia 8 listopada 1911, “Miesięcznik katechetyczny i Wychowawczy”, 1912, nr 1, s. 13-22; cd, s. 59 i 123.
  • Kronika diecezji przemyskiej, 1906, z. 2, s. 124.

[ato]

Print Friendly, PDF & Email

Ewelina Bednarz

Wykonawczyni projektu. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2015 roku doktorantka w dziedzinie Nauk o sztuce w Zakładzie Muzealnictwa. Realizowana praca doktorska: "Malarstwo marynistyczne XVI-XVIII wieku w zbiorach polskich", przygotowywana jest pod kierunkiem dr. Lecha Brusewicza oraz dr. hab. Tomasza F. de Rosseta, prof. UMK. W ramach projektu prowadzi kwerendy dotyczące regionu historycznej Małopolski, Wielkopolski, Mazowsza i Pomorza; zajmuje się XIX-wiecznymi kolekcjami prywatnymi udostępnianymi publiczne na Pomorzu.

Dodaj komentarz