W ramach Projektu przewidziano organizację dwóch sympozjów naukowych, które skoncentrowane będą wokół dwóch głównych problemów badawczych – muzeum jako miejsca kształtowania pamięci oraz muzeologii cyfrowej – muzeologii czerpiącej z dokonań humanistyki cyfrowej. Podsumowaniem Projektu będzie natomiast konferencja międzynarodowa.
Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych!

I SYMPOZJUM NAUKOWE, 8-9 czerwca 2017 (czwartek-piątek)
Muzeum a pamięć – forma, produkcja, miejsce
Toruń, Wydział Sztuk Pięknych, ul. Sienkiewicza 30/32
Sala Tymona

II SYMPOZJUM NAUKOWE, 1-2 marca 2019 (piątek-sobota)
Muzeum wobec humanistyki cyfrowej
Toruń, Wydział Sztuk Pięknych, ul. Sienkiewicza 30/32

Print Friendly, PDF & Email