Seminaria muzealnicze organizowane przez Zakład Muzealnictwa w ramach projektu “Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej” mają charakter:

  • otwarty – dostępny dla wszystkich zainteresowanych – po zgłoszeniu się meilowo
  • zamknięty – seminaria dla grup roboczych.

Przyjęliśmy formułę swobodnej rozmowy wraz z wystąpieniami specjalistów, głównie współpracujących z nami w ramach projektu,a także zapraszanych przez nas gości. Każde seminarium dotyczy wybranego problemu związanego z realizowanymi zadaniami w ramach projektu dotyczącymi m.in. problemu muzeum jako miejsca kształtowania pamięci kulturowej, muzeologii cyfrowej, wizualizacji danych, historii muzealnictwa itp. Informacje o tematyce seminariów przesyłane są na bieżąco.

Seminaria odbywają się w soboty, na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Sienkiewicza 30/32, w sali 101 (I p.).

propozycje tematów spotkań


Terminarz projektu [aktualizacja: 2020-03-09]

XIX SEMINARIUM MUZEALNICZE – 18. kwietnia 2020 r., sobota, godz. 11:00-14:00
Podsumowanie projektu
prowadzenie: Tomasz F. de Rosset


ZREALIZOWANE:

I SEMINARIUM MUZEALNICZE, 25. czerwca 2016 r., Toruń (otwarte)
Terminologia i pojęcie “muzeum”
info | relacja

II SEMINARIUM MUZEALNICZE, 1. października 2016 r., Toruń (otwarte)
Prowadzenie prac archiwalnych i kwerend

fotorelacja | info | relacja

III SEMINARIUM MUZEALNICZE, 15. października 2016 r., Toruń (otwarte)
Czy możliwe jest zastosowanie metod humanistyki cyfrowej w muzealnictwie?

fotorelacja  info | relacja

IV SEMINARIUM MUZEALNICZE, 3 grudnia 2016 r., Toruń (zamknięte, sala 313)Kwerendy i planowane wydawnictwa oraz sprawy organizacyjne

V SEMINARIUM MUZEALNICZE, 25. lutego 2017, Toruń (otwarte)
Muzeum i kultura pamięci

VI SEMINARIUM MUZEALNICZE, 9. listopada 2017 r., Toruń (zamknięte)
Kwerendy i planowane wydawnictwa oraz sprawy organizacyjne

VII SEMINARIUM MUZEALNICZE, 9. grudnia 2017 r., Toruń (zamknięte)
Kwerendy i planowane wydawnictwa oraz sprawy organizacyjne

VIII SEMINARIUM MUZEALNICZE, 24. marca 2018 r., Toruń (otwarte)
Muzeum jako skarbiec pamięci 

fotorelacja | info | relacja

IX SEMINARIUM MUZEALNICZE, 26. maja 2018 r.
Muzea uniwersyteckie, oświatowe i szkolne

X SEMINARIUM MUZEALNICZE, 9. czerwca 2018 r.
Muzea krajoznawcze

XI SEMINARIUM MUZEALNICZE, 29. września 2018 r., sobota, godz. 11:00-14:00
Muzea w kontekście wyznań

XII SEMINARIUM MUZEALNICZE, 27. października 2018 r., sobota, godz. 11:00-14:00
Wykład dr. hab. Piotra Daszkiewicza
pt. Narodowe Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu – miejsc pamięci prac polskich przyrodników w XIX w
.

XIII SEMINARIUM MUZEALNICZE, 15. grudnia 2018 r.,  sobota, godz. 11:00-14:00
Muzea i kolekcje muzealne rzemiosła artystycznego (XIX w.)

XIV SEMINARIUM MUZEALNICZE, 26. stycznia 2019 r.,  sobota, godz. 11:00-14:00
Wystawy do 1918 r. i ich znaczenie dla rozwoju muzealnictwa i kształtowania kultury pamięci
prowadzenie: Małgorzata Baka, Aldona Tołysz

XV SEMINARIUM MUZEALNICZE, 30. marca 2019 r.,  sobota, godz. 11:00-14:00
Seminarium metodyczne i redakcyjno-organizacyjne
(zamknięte – tylko dla członków zespołu projektowego)

XVI SEMINARIUM MUZEALNICZE, 26. kwietnia 2019 r.,  sobota, godz. 11:00-14:00
Seminarium metodyczne i redakcyjno-organizacyjne
(zamknięte – tylko dla członków zespołu projektowego)

XVII SEMINARIUM MUZEALNICZE – 15. czerwca  2019 r., sobota, godz. 11:00-14:00
Muzealnicy i badacze muzeów
prowadzenie: Małgorzata Baka

XVIII SEMINARIUM MUZEALNICZE – 29. lutego 2020 r., sobota, godz. 11:00-14:00
O muzealnictwie etnograficznym – z udziałem gościa, dr. Huberta Czachowskiego z Muzeum Etnograficznego w Toruniu
prowadzenie: Tomasz F. de Rosset


Print Friendly, PDF & Email