MUZEUM WOBEC HUMANISTYKI CYFROWEJ

1-2 marca 2019 r.

Sympozjum naukowe w ramach projektu
Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.):  wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej
finansowanego z grantu Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki na lata 2016-2019


PROGRAM  | STRESZCZENIA |  PRELEGENCI | WARSZTATY


II Sympozjum muzealnicze – zaproszenie

O II SYMPOZJUM MUZEALNICZYM:

Chcielibyśmy zaprosić do udziału w II Sympozjum Muzealniczym pt. MUZEUM WOBEC HUMANISTYKI CYFROWEJ, które odbędzie się w dniach 1-2 marca 2019 r. i jest realizowane w ramach projektu Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.):  wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej finansowanego z grantu Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki na lata 2016-2019.

II Sympozjum Muzealnicze poświęcone będzie badaniu relacji między humanistyką cyfrową a badaniami nad działalnością instytucji muzealnych, zarówno w dziedzinie upowszechniania zgromadzonego przez muzea dziedzictwa materialnego, jak i szeroko pojętej działalności popularyzatorskiej, ich historii i relacji wobec społeczeństwa oraz kształtowania pamięci, które są przedmiotem Projektu Muzeum w polskiej kulturze pamięci…. Projekt ten został pomyślany jako część szerszych badań nad tradycjami polskiego muzealnictwa w aspekcie budowania przez muzea polskiej kultury pamięci, przez wczesne instytucje muzealne (założenia protomuzealne oraz publiczne i prywatne muzea, a także kolekcje prywatne funkcjonujące na obszarze publicznym) istniejące do 1918 roku. Jednym z obszarów badawczych jest próba zastosowania narzędzi cyfrowych do badań muzeologicznych, które nazwane zostały roboczo „muzeologią cyfrową”. Pod terminem tym kryje się jednak szeroko stosowana paleta narzędzi cyfrowych w muzealnictwie (wewnętrzne bazy danych inwentaryzatorskie, muzea cyfrowe, portale wiedzy, narzędzia wystawiennicze itd.), które w literaturze tematu nazywane są po prostu „digitalizacją” w muzeach.

II Sympozjum Muzealnicze stanowić będzie zatem próbę nieco szerszego spojrzenia na problematykę narzędzi cyfrowych w muzealnictwie i do badań nad historią i oddziaływaniem instytucji muzealnych w kontekście historyczno-społecznym. Będzie to okazja do znalezienia odpowiedzi na pytania o granice (lub ich brak) między muzealnictwem a digitalizacją, muzeologią a zastosowaniem do niej narzędzi cyfrowych, o przenikanie się dyscyplin humanistycznych z informatyką. Czy narzędzia cyfrowe pozwolą odkryć nowe obszary niedostępne tradycyjnymi metodami? Jak dalece idące może być zastosowanie idei humanistyki cyfrowej w badaniach nad muzeami? Co ujawnia wizualizacja danych i do czego może być wykorzystana? Jak powinna wyglądać dobra baza danych dla badacza muzeów? Na te i wiele innych pytań spróbują odpowiedzieć uczestnicy II Sympozjum Muzealniczego: Muzeum wobec humanistyki cyfrowej.

Po II Sympozjum Muzealniczym planowana jest publikacja artykułów pokonferencyjnych. Dzięki szerokiej tematyce spotkania opublikowane zostaną zarówno teksty teoretyczne, poświęcone szerszym problemom i zagadnieniom kulturowym, jak i studia przypadku. Do publikacji zaproszeni są wszyscy uczestnicy sympozjum. Publikacja będzie recenzowana.

Na formułę spotkania składają się dwie części:

  • WARSZTAT skierowane do muzealników, studentów i wszystkich zainteresowanych osób, które poprowadzą specjaliści zajmujący się narzędziami cyfrowymi do badań humanistycznych.
  • SESJA NAUKOWA

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Postanowiliśmy przyjąć, że na każde wystąpienie przeznaczone będzie 40 minut, z czego 25 minut na referat, a 15 minut – na pytania i komentarze. Takie rozwiązanie, chociaż połączone z koniecznością ograniczenia liczby wystąpień (a więc i trudnym procesem ich selekcji), zapewni, mamy nadzieje, odpowiednią ilość czasu na wymianę poglądów i dyskusje na poziomie odpowiednim dla tej formy naukowego spotkania.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.


TERMINY:

14. lutego – rusza rekrutacja na warsztaty
1. marca 2019 r. (piątek) – sesja naukowa – Biblioteka Uniwersytecka
2. marca 2019 r. (sobota) – warsztaty muzealno-cyfrowe -Wydział Sztuk Pięknych


WARSZTATY:
Warsztaty odbędą się na Wydziale Sztuk Pięknych, ul. Sienkiewicza 30/32, Toruń,
w sobotę, 2. marca 2019 r.
Ilość miejsc ograniczona! Zapisy od 14.02.2019, od godz. 12:00.
Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne.
Obowiązują zapisy: muzeumpamieci@umk.pl 

Szczegółowe informacje o warsztatach i prowadzących>>>


Organizator:
Zakład Muzealnictwa Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kierownik naukowy:
dr hab. Tomasz F. de Rosset, prof. UMK

Sekretarz naukowy:
mgr Małgorzata Baka
@: malgosia.baka@umk.pl


Print Friendly, PDF & Email