Zbiór materii medycznej został założony przez Wincentego Szczuckiego, lekarza i chirurga w 1820 i funkcjonował przy Gabinecie farmaceutycznym. Dozór nad zbiorem powierzono preparatorom Gabinetu Farmaceutycznego. Obejmował on ok. 160-180 przedmiotów (narzędzi) oraz okazy podlegające systematycznej wymianie w związku z prowadzonymi zajęciami dydaktycznymi i szybkim zużyciem. Wśród okazów trwałych znajdowały się głównie naczynia, do nietrwałych należały preparaty pochodzenia roślinnego.

W 1824 roku na potrzeby zbioru zakupiono przeszklone szafy i klosze. Jak pisano wówczas w roczniku: „Od momentu swego założenia to iest od r. 1820 niezmordowanem staraniem wspomnianego Professora, przy pomocy Rządu pomnażany, zawiera teraz w ogóle artykułów 159, naczyń za w dobrym gatunku do przechowania lekarstw służących iest sztuk 33o. Nie braknie także należących do lekcyy narzędzi iako to, wazek z ciężarkami, moździerzy i t.p.” (Rocznik, 1824).

W 1826 roku zbiór został przeniesiony do nowego lokalu. Być może część okazów trwałych trafiło do zbiorów Szkoły Farmaceutycznej.

Strona z zielnika:
Zielnik, czyli Atlas roślin leczniczych, znachodzących się w Kneippa “Aptece domowej”, Kneipp Sebastian, Łukaszkiewicz Julian Antoni, Kempten Bawarja: J. Kösel 1893

Więcej na temat zbioru zob. m.in.

  • Uniwersytet Królewski Warszawski, Rocznik Instytutów Religijnych i Edukacyjnych w Królestwie Polskiém, 1824, r. 1, s. 87-145 [120]; 1826/27, r. 2, s. 197-227 [224]
  • Królewski Uniwersytet Alexandrowski, Rocznik Instytutów Religijnych i Edukacyjnych w Królestwie Polskiém, 1830, r. 3, s. 125-144 [141-142]
  • Bieliński Józef, 1906. Gabinety i muzea wydziału lekarskiego Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Zarys historyczny, Krytyka lekarska, nr 10, s. 184-187
  • Bieliński Józef, 1912. Królewski Uniwersytet Warszawski (1816-1831). T. 1-3, Kraków-Warszawa: skł. gł. w Księgarni E. Wende i Ska (T. Hiż i A. Turkuł) ; [druk:] W. L. Anczyc i Spółka
  • Mycielski Maciej, 2016. Uniwersytet Królewski 1816-1831, [w:] Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego 1816−1915, red. nauk. Kizwalter Tomasz, Warszawa: Wyd. UW, s. 53-362
  • Andrzej Szwarc, 2016 a. Warszawa bez uniwersytetu 1831–1857, [w:] Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego 1816−1915, red. nauk. Kizwalter Tomasz, Warszawa: Wyd. UW, s. 363-414
  • Andrzej Szwarc, 2016 b. Akademia Medyko-Chirurgiczna i Szkoła Główna 1857–1869, Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego 1816−1915, red. nauk. Kizwalter Tomasz, Warszawa: Wyd. UW, s. 415-556

[ato]

Print Friendly, PDF & Email

Aldona Tołysz

Wykonawczyni projektu. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (specjalizacje: Muzealnictwo, Konserwatorstwo), tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce uzyskała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu za rozprawę pt. Muzeum wobec rzeczywistości artystycznej XX wieku. Zbiory muzeów narodowych w Polsce, Czechach i na Słowacji. W ramach projektu prowadzi kwerendy dotyczące regionu historycznego Mazowsza. Koordynuje prace nad wydawnictwami przewidzianymi w ramach projektu.

Dodaj komentarz