Muzeum zostało założone w 1897 roku z inicjatywy komisarza do spraw włościańskich powiatu makowskiego radcy stanu I.G. Poprużenko. Informacja o otwarciu muzeum została podana w lokalnej prasie w 1898 roku, a na zbiory muzealne i księgozbiór stworzony zgodnie z listą Czytelni Ludowych przeznaczono dwa pomieszczenia w budynku Urzędu Gminy.

Idea powołania muzeum wpisywała się w rosyjską politykę kulturową, której celem było tworzenie ośrodków – bibliotek ludowych i muzeów przy instytucjach publicznych, zazwyczaj szkołach. Przedmiotem zainteresowania muzeum były przedmioty związane z rolnictwem i kulturą ludową.

W zbiorach, liczących w 1898 roku ok. 100 obiektów, znalazły się fotografie, tablice informacyjne, ryciny, obrazy, a także okazy maszyn, zbiory przyrodnicze związane z rolnictwem, przemysłem, rzemiosłem ludowym, okazy etnograficzne. Charakter oświatowy placówki podkreślały tablice dydaktyczne, fotografie i ryciny, o charakterze poglądowym.

Po 1898 roku brak jest informacji na temat działalności muzeum, trudno zatem określić losy placówki oraz jej zbiorów. Wydaje się, że zasięg oddziaływania placówki był niewielki. Dla przykładu Bolesław Zdziarski, postulując założenie Muzeum Rolniczego (tekst przedrukowany w Echu Płockim i Łomżyńskim, 1898), nie odnosi się do inicjatywy ze Starego Szelkowa, chociaż wymienia niezrealizowane inicjatywy z regionu obecnego Mazowsza. Być może fakt, że działało przy rosyjskiej administracji oraz szeroka i ogólnikowa dziedzina zainteresowań sprawiały, że było ono mało znane wśród polskich specjalistów i naukowców.

Więcej na temat muzeum zob. m.in.:

Z Łomży Rozwój. Dziennik polityczny, przemysłowy, ekonomiczny, społeczny i literacki, illustrowany, 1898, r. 2, nr 184, s. 4-5
Pamâtnaâ Knižka Lomžinskoj Gubernìi na 1900, Łomża 1900, s. 55-56
Zdziarski Bolesław, Muzeum Rolnicze, Echa Płockie i Łomżyńskie, 1898, r. 1, nr 8, s. 2

Na ilustracji: Atlas geograficzny ilustrowany Królestwa Polskiego [Dokument kartograficzny] (mapa), Bazewicz, Józef Michał, Warszawa: J. M. Bazewicz (Warszawa: Litografia B. A. Bukaty) 1907, s. 43, ze zbiorów Biblioteki Narodowej Polona

[ato]

Print Friendly, PDF & Email

Aldona Tołysz

Wykonawczyni projektu. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (specjalizacje: Muzealnictwo, Konserwatorstwo), tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce uzyskała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu za rozprawę pt. Muzeum wobec rzeczywistości artystycznej XX wieku. Zbiory muzeów narodowych w Polsce, Czechach i na Słowacji. W ramach projektu prowadzi kwerendy dotyczące regionu historycznego Mazowsza. Koordynuje prace nad wydawnictwami przewidzianymi w ramach projektu.

Dodaj komentarz