Szkoła powiatowa (gimnazjum polskie) została ufundowana w 1818 przez Konstantego Adama Czartoryskiego. Zlokalizowana była w zamku Czartoryskich odrestaurowanym specjalnie na jej pomieszczenie. Zbiory naukowe obejmowały bibliotekę oraz gabinety: mineralogiczny, zoologiczny, botaniczny. Po 1831 gimnazjum zostało przeniesione do Równego (przekształcone na gimnazjum rosyjskie), biblioteka zaś i gabinety uległy rozproszeniu.

Na temat gabinetu zob.:

  • Edward Chłopicki, Od Bugu do Bohu, wspomnienia z podróży, “Kłosy”, 539, 1875,. s. 284.
  • Filip Sulimierski, Bronisław Chlebowski, Władysław Walewski, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. IV, Warszawa, 1880–1902 (1883), s. 139-140.
  • Tadeusz J. Stecki, Książęce gniazdo. Monografia historyczna, odbitka z “Przeglądu Powszechnego”, Kraków Anczyc i S-ka, 1885, s. 19.
  • Antoni J. Rolle, Szkice i opowiadania. Serya piąta, Kraków-Warszawa: Gebethner i Wolff, 1887, s. 434-435.
  • Roman Aftanazy, Klewań […], 4 (Woj. wołyńskie), Wrocław: Ossolineum, 1994, s. 161.

[trf]

Dodaj komentarz