W latach 1911-1918 w Bychowie funkcjonowało Pokazowe mobilne muzeum pedagogiczne przy powiatowym ziemstwie w Bychowie. Było to muzeum lokalne o profilu pedagogicznym przy administracji samorządowej szczebla powiatowego (ziemstwo powiatowe).

Gdy w 1911 r. utworzono ziemstwa (władzy samorządowej różnych szczebli) w guberniach zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego, zaczęły przy nich powstawać różnego rodzaju organizacje oraz instytucje społeczne i kulturowe. Za taką można uznać muzeum pedagogiczne przy powiatowym ziemstwie w Bychowie.

Muzeum reprezentowało pamięć mnemoniczną, narodową rosyjską i białoruską.

Na temat muzeum zob.:

[dd]

Dodaj komentarz