W 1832 roku Gabinet Numizmatyczny Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego został wywieziony do Petersburga. Zbiory numizmatyczne zaczęto gromadzić ponownie w 1834 roku przy Bibliotece Rządowej (od 1840 Bibliotece Okręgu Naukowego Warszawskiego). Organizacją kolekcji zajmowali się pracownicy Biblioteki. Zbiory numizmatyczne powiększały się dzięki darom, przekazom, głównie Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego i osób prywatnych, w niewielkim stopniu dzięki zakupom. W latach 1834-1862 kolekcja osiągnęła dość znaczne rozmiary, a nowe nabytki wpisywane były do bibliotecznych ksiąg inwentarzowych do Biblioteki Głównej Królestwa Polskiego. W okresie gdy Biblioteka znajdowała się od zarządem Szkoły Głównej Warszawskiej kolekcja numizmatyczna została znacznie powiększona.

W 1869 roku Biblioteka Główna przeszła pod zarząd Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego, zdecydowano się na odłączenie od niej Gabinetu Numizmatycznego i jego reorganizację. W 1877 roku zbiory numizmatyczne połączone zostały z Gabinetem Archeologicznym. Początkowo Gabinetem kierował Adolf Pawiński (1871), od 1896 roku Teodor Wierzbowski. Do zbiorów Gabinetu zostały podarowane kolekcje Romualda Hubego i Kazimierza Stronczyńskiego, oraz mniejsze zbiory od osób prywatnych. Znaczną liczbę okazów otrzymywano od Cesarskiej Komisji Archeologicznej w Petersburgu. W ramach działalności powstała udostępniona szerszej publiczności kolekcja numizmatyczna, która cieszyła się dużą popularnością. Prezentowana była ona w Gabinecie Archeologiczno-Numizmatycznym.

W 1915 roku zbiory numizmatyczne wraz z inwentarzami, z wyjątkiem prawdopodobnie przypadkowo pominiętych okazów w dolnych szufladach i witrynach, zostały wywiezione do Rosji. Los kolekcji nie jest znany, prawdopodobniej została ona przewieziona wraz z majątkiem uniwersytetu do Moskwy, a następnie do Rostowa nad Donem.

Więcej na temat Gabinetu zob. m.in.:

Ajewski Konrad, 1993. Zbiory artystyczne Uniwersytetu Warszawskiego w dobie Królestwa Kongresowego, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 1993, nr 38/1, s. 51-76
Bentkowski Feliks, Instrukcja dla konserwatora Gabinetu Numizmatycznego przy Królewskim Aleksandrowskim Uniwersytecie, [?]
Kolendo Jerzy, 1993. Zbiory zabytków archeologicznych oraz kolekcje numizmatyczne na Uniwersytecie Warszawskim w latach 1816–1915, [w:] Dzieje archeologii na Uniwersytecie Warszawskim, red. S. K. Kozłowski, Warszawa
Kolendo Jerzy, 2003. Trzy kolekcje numizmatyczne na Uniwersytecie Warszawskim, [w:] Kultura artystyczna Uniwersytetu Warszawskiego : ars et educatio, red. nauk. i koncepcja t. Jerzy Miziołek, Warszawa: UW
Przeciszewska Maria M., 2016. Uniwersytet Cesarski: środowisko naukowe 1869–1917, [w:] Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego 1816−1915, red. nauk. Kizwalter Tomasz, Warszawa: Wyd. UW, s. 705-722
Schiller-Walicka Joanna, 2016. Cesarski Uniwersytet Warszawski:  między edukacją a polityką 1869–1917, [w:] Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego 1816−1915, red. nauk. Kizwalter Tomasz, Warszawa: Wyd. UW, s. 557-704
Szwarc Andrzej, 2016 a. Warszawa bez uniwersytetu 1831–1857, [w:] Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego 1816−1915, red. nauk. Kizwalter Tomasz, Warszawa: Wyd. UW, s. 363-414
Szwarc Andrzej, 2016 b. Akademia Medyko-Chirurgiczna i Szkoła Główna 1857–1869, [w:] Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego 1816−1915, red. nauk. Kizwalter Tomasz, Warszawa: Wyd. UW, s. 415-556

Medal ku czci Rubensa wybity przez zarząd miasta Antwerpii, (1840) analogiczny do okazu znajdującego się od 1841 roku w niegdysiejszych zbiorach Gabinetu, źródło: https://www.ebay.ie/itm/C19th-Belgian-Medallion-Peter-Paul-Rubens-1840-Art-Interest/113234468234?hash=item1a5d4cdd8a:g:eoYAAOSwGJlZFx8X

[ato]

Print Friendly, PDF & Email

Aldona Tołysz

Wykonawczyni projektu. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (specjalizacje: Muzealnictwo, Konserwatorstwo), tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce uzyskała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu za rozprawę pt. Muzeum wobec rzeczywistości artystycznej XX wieku. Zbiory muzeów narodowych w Polsce, Czechach i na Słowacji. W ramach projektu prowadzi kwerendy dotyczące regionu historycznego Mazowsza. Koordynuje prace nad wydawnictwami przewidzianymi w ramach projektu.

Dodaj komentarz