Muzea krakowskie – oś czasu

Oś czasu z krakowskimi instytucjami muzealnym i zbiorami naukowymi oraz prywatnymi o charakterze publicznym do 1918 (1920) roku.