Załącznik internetowy do publikacji Muzeologia cyfrowa. Muzeum i narzędzia cyfrowe humanistyki, red. Małgorzata Baka, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020, ss. 230, ISBN:  978-83-231-4426-7

Mapa interaktywna ośrodków zajmujących się humanistyką cyfrową, w tym także zagadnieniami związanymi z muzeami.
Osobna mapa ilustruje ośrodki muzeologii cyfrowej/cybermuzeologii na świecie.


Venice Centre for Digital and Public Humanities (VeDPH)

Uniwersytet Ca’ Foscari, Wenecja, Włochy

Weneckie Centrum Humanistyki Cyfrowej i Publicznej (VeDPH) jest częścią Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Ca’ Foscari w Wenecji. Wspiera rozwój, dostępność i rozpowszechnianie badań i nauczania w dziedzinie cyfrowej (DH) i humanistyki publicznej (PH), ułatwiając wymianę i koordynację istniejących doświadczeń oraz inspirując nowe projekty. VeDPH współpracuje w różnych projektach badawczych z lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi instytucjami partnerskimi koordynuje obecnego mistrza w DH i organizuje szkołę letnią i nowy stopień zorganizować szereg wydarzeń interesujących dla naukowców, studentów i ludzi.Print Friendly, PDF & Email