Gabinet Płodów Przyrody i Zabytków Archeologicznych został założony w 1856 roku „staraniem urzędników leśnych”.  Działał on „przy Rządzie gubernjalnym w Suwałkach pomieszczony, w którym oprócz okazów tegoczesnych drzew, roślin, ptaków i kamieni, są godne uwagi wykopaliska, jako to: rogi żubra i renifera, zęby mamuta, drzewo skamieniałe, skorupy żółwia, bursztyn z rozmaitych okolic téj ziemi, toporki kamienne i monety rozmaitych krajów z wieków XIV, XVII, XVIII i z początku wieku bieżącego”, jak pisał Aleksander Połujański w opublikowanym w 1859 roku przewodniku po guberni augustowskiej.

Zbiory gabinetu, gromadzone m.in. dzięki zaangażowaniu leśnika Aleksandra Połujańskiego (1814-1866), w 1872 roku przekazane zostały do Gimnazjum Żeńskiego w Suwałkach. Kolekcja została rozproszona w 1908 roku lub w czasie I wojny światowej. Obecnie dokładna historia zbioru jest trudna do ustalenia.

Suwałki, fot. archiwalna, źródło: portal UM Suwałki

Bibliografia

  • Aleksander Połujański, Wędrówki po guberni augustowskiej w celu naukowym odbyte, Warszawa 1859.
  • Janina Hościłowicz, Muzeum Okręgowe w Białymstoku – historia i działalność: 1949-1988, Białystok 1989.
  • Krzysztof Burek, Starożytnicy i archeolodzy: z dziejów badań archeologicznych na Białostocczyźnie, Olsztyn 1977.
  • Stefan Maciejewski, Szlachetni pasjonaci, Olsztyn 1978.
  • Studia i materiały do dziejów Suwalszczyzny, red. Jerzy Antoniewicz, nr. 4, Białystok 1965.
  • Andrzej Matusiewicz, Muzeum Regionalne w Suwałkach (1956–1962)

[mk]

Print Friendly, PDF & Email

Aldona Tołysz

Wykonawczyni projektu. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (specjalizacje: Muzealnictwo, Konserwatorstwo), tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce uzyskała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu za rozprawę pt. Muzeum wobec rzeczywistości artystycznej XX wieku. Zbiory muzeów narodowych w Polsce, Czechach i na Słowacji. W ramach projektu prowadzi kwerendy dotyczące regionu historycznego Mazowsza. Koordynuje prace nad wydawnictwami przewidzianymi w ramach projektu.

Dodaj komentarz