Kraków, Dom Jana Matejki (1895)

Ikonografia: ILUSTRACJE:1.Tarnowski Stanisław, 1898. Matejko, Kraków : Księg. Spółki Wydaw. Polskiej (Kraków : “Czas”), s. 439.2-5. Szukiewicz Maciej, 1903. Dzieje rozwój i przyszłość Muzeum Narodowego w Krakowie, Kraków: MN, “Czas”.6-11.Tygodnik Illustrowany. R.39, nr 16 (16 kwietnia 1898).