W 1815 roku do zbiorów Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego zakupiono wzory gipsowe z kolekcji Stanisława Augusta Poniatowskiego, prawdopodobnie w tym czasie do zbiorów Uniwersytetu trafiać zaczęły pierwsze obrazy, tworząc przy Gabinecie Odlewów Gipsowych niewielki zbiór obrazów, określany także, nieco na wyrost, Galerią malarstwa. Zakupy do zbiorów były sporadyczne, dokonywane z rozkazu monarchy (Mikołaja I) oraz Komisji rządowej. Do 1830 roku w zbiorach znajdowało się około 40 obrazów. Najprawdopodobniej dozór nad nimi sprawował konserwator Gabinetu Odlewów Gipsowych Antoni Blank. W 1832 roku zbiór trafił najprawdopodobniej pod zarząd Dyrekcji Gabinetów Naukowych Okręgu Naukowego Warszawskiego, następnie do kolekcji  Szkoły Sztuk Pięknych, a w 1862 roku został włączony do zbiorów Muzeum Sztuk Pięknych.

Wśród obrazów były m.in. portrety Prymasa, Naruszewicza, Papieża, Małachowskiego,osób nieznanych, portrety stylizowane, a także dzieła o tematyce historycznej m.in. Śmierć Katona, Obraz przedstawiający Lota z córkami, Śmierć Seneki. Ponadto w kolekcji znajdowały się pejzaże, sceny rodzajowe i kompozycje owocowe (martwe natury). Autorzy obrazów są w większości nieznani, jednak pojawiły się prace artystów polskiej szkoły malarskiej: Marecello Bacciarellego, Franciszka Smuglewicza i Antoniego Brodowskiego.

Obraz ze zbiorów uniwersyteckiej Galerii Obrazów: Antoni Brodowski, Gniew Saula na Dawida, 1812-1819, zbiory MNW, MP 310

Więcej na temat zbioru obrazów zob. mi.in.

  • Posiedzenie Publiczne Królewsko-Warszawskiego Uniwersytetu na Pamiątkę Założenia Iego przy Rozpoczęciu Nowego Kursu Nauk Odbyte dnia 8 Października 1819 Roku, s. 11
  • Posiedzenie Publiczne Królewsko-Warszawskiego Uniwersytetu na Pamiątkę Założenia Iego przy Rozpoczęciu Nowego Kursu Nauk Odbyte Dnia 2 Października 1820 Roku, s. 10
  • Uniwersytet Królewski Warszawski, Rocznik Instytutów Religijnych i Edukacyjnych w Królestwie Polskiém, 1826/27, r. 2, s. 197-227 [215]
  • Królewski Uniwersytet Alexandrowski, Rocznik Instytutów Religijnych i Edukacyjnych w Królestwie Polskiém, 1830, r. 3, s. 125-144 [141-142]
  • Bieliński Józef, 1912. Królewski Uniwersytet Warszawski (1816-1831). T. 1-3, Kraków-Warszawa: skł. gł. w Księgarni E. Wende i Ska (T. Hiż i A. Turkuł) ; [druk:] W. L. Anczyc i Spółka
  • Mycielski Maciej, 2016. Uniwersytet Królewski 1816-1831, [w:] Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego 1816−1915, red. nauk. Kizwalter Tomasz, Warszawa: Wyd. UW, s. 53-362 Andrzej Szwarc, 2016 a. Warszawa bez uniwersytetu 1831–1857, [w:] Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego 1816−1915, red. nauk. Kizwalter Tomasz, Warszawa: Wyd. UW, s. 363-414

[ato]

Print Friendly, PDF & Email

Aldona Tołysz

Wykonawczyni projektu. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (specjalizacje: Muzealnictwo, Konserwatorstwo), tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce uzyskała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu za rozprawę pt. Muzeum wobec rzeczywistości artystycznej XX wieku. Zbiory muzeów narodowych w Polsce, Czechach i na Słowacji. W ramach projektu prowadzi kwerendy dotyczące regionu historycznego Mazowsza. Koordynuje prace nad wydawnictwami przewidzianymi w ramach projektu.

Dodaj komentarz