Adolf Cichowski (1794-1852) był politykiem i kolekcjonerem, oficerem armii Księstwa Warszawskiego. Został odznaczony krzyżem Legii Honorowej, pracował w służbie cywilnej Królestwa Polskiego, był także jednym z pierwszych członków Towarzystwa Patriotycznego (od 1821), a po wyjeździe na emigrację także  Towarzystwa Literackiego i Towarzystwa Politechnicznego Polskiego. Chochowski był związany ze środowiskiem politycznym Czartoryskich (Hotelu Lambert).

Kolekcja prywatna Adolfa Cichowskiego powstała w Paryżu w latach 1833-1858. Tworzyły ją zbiory pamiątek narodowych, malarstwa (portrety), grafiki, map, broni, ceramiki; biblioteka. Udostępniana była nieregularnie na zasadach prywatnej kolekcji. Cichowski obiekty do zbiorów wyszukiwał i nabywał osobiście lub za pośrednictwem korespondentów w całej Europie; W roku 1858 i 1859 większość kolekcji została rozprzedana na aukcjach w Hotel Drouot w Paryżu (w sporej części nabyta do zbiorów Czartoryskich w Paryżu, potem w Krakowie), reszta przeszła w ręce córki zbieracza.

Więcej na temat kolekcji zob.:
W. Kalinka, Zbiory starożytności polskich w Paryżu, “Przegląd Poznański” 1852, 15, s. 1-50;
[W. Kalinka] Zbiory starożytności polskich w Paryżu [Adolfa Cichowskiego], Paryż 1856;
Cz. Chowaniec, Kolekcjonerzy na emigracji, „Syrena” 1955;
T. Jakimowicz, Tomasz Zieliński kolekcjoner i mecenas, Ossolineum 1973, s. 88-92;
T. F. de Rosset, Polskie kolekcje i zbiory artystyczne we Francji w latach 1795-1919. Między “skarbnicą narodową” a galerią sztuki, Toruń 2005, s. 28-32, 180-182, 201-203, 310
kol
Na ilustracji:
Jan Nepomucen Lewicki (1795-1871), Zbiór starożytności polskich w Paryżu, Adolfa Cichowskiego, [ca 1850], 1 graf. : akwafor. ; 36,5×27,5 cm, ze zbiorów Biblioteki Narodowej

dostępna na stronie: http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=14212&from=editionindex&dirids=4

[tfr]


Print Friendly, PDF & Email

Aldona Tołysz

Wykonawczyni projektu. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (specjalizacje: Muzealnictwo, Konserwatorstwo), tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce uzyskała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu za rozprawę pt. Muzeum wobec rzeczywistości artystycznej XX wieku. Zbiory muzeów narodowych w Polsce, Czechach i na Słowacji. W ramach projektu prowadzi kwerendy dotyczące regionu historycznego Mazowsza. Koordynuje prace nad wydawnictwami przewidzianymi w ramach projektu.

Dodaj komentarz