WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA:

dr hab. Grzegorz Bąbiak, prof. UW | Uniwersytet Warszawski
W projekcie: prelegent na seminarium muzealniczym, autor artykułów do Czytelni portalu naukowego oraz do wydawnictw projektowych.

dr hab. Piotr Birecki | UMK w Toruniu
W projekcie: prelegent na seminarium muzealniczym, autor artykułów do Czytelni portalu naukowego.

mgr Ryszard Bobrow | Muzeum Narodowe w Warszawie
Kurator Zbiorów Sztuki Zdobniczej Muzeum Narodowego w Warszawie.
W projekcie: prelegent na seminarium muzealniczym, autor artykułu do Czytelni portalu naukowego..

dr Radosław Bomba | UMCS w Lublinie
Absolwent kulturoznawstwa i socjologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Tytuł doktora nauk humanistycznych zdobył w 2012 roku w Instytucie Kulturoznawstwa UMCS. Przez 2015 rok pełnił funkcję eksperta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie edukacji medialnej. Współredaktor pierwszego w Polsce Internetowego czasopisma naukowego Kultura i Historia |  strona www
W projekcie: prelegent na seminarium muzealniczym, autor artykułów do Czytelni portalu naukowego.

Jolanta Boczar | UMK w Toruniu
Studentka Ochrony Dóbr Kultury.
W projekcie: opracowanie kart naukowych.

Emilia Brewka | UMK w Toruniu
Studentka Ochrony Dóbr Kultury.
W projekcie: opracowanie kart naukowych.

dr hab. Piotr Daszkiewicz (Paryż)
Przyrodnik i historyk nauki, doktor nauk biologicznych, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor w Instytucie Historii Nauki PAN w Warszawie i pracownik Agence Française pour la Biodiversité, wieloletni pracownik Narodowego Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu i współpracownik paryskiej „Kultury” i Instytutu Literackiego w Maisons-Laffitte. Interesuje się historią nauk przyrodniczych, historią kolekcji i muzeografii przyrodniczej oraz historią polsko-francuskiej współpracy naukowej. Autor takich książek, jak Polityka i przyroda. Rzecz o Jeanie Emmanuelu Gilibercie (1995), W cieniu Maison Verreaux: Paryż polskich przyrodników-kolekcjonerów (1997); współautor m.in. monografii na temat historii hitlerowskiego oszustwa naukowego nazywanego turem Hecka: Aurochs: le retour… d’une supercherie nazie  (1999) oraz książek, Pobyt i badania przyrodnicze Jeana-Etienne’a Guettarda w Rzeczypospolitej (1760–1762). Wraz z tłumaczeniem tekstu „Rozprawa o naturze ziem Polski i minerałach w nich zawartych” (2009), Wpływ francuskiej myśli przyrodniczej na rozwój nauk o ziemi w Polsce i na Litwie od końca XVIII wieku po rok 1830 (2012) i biografii Ludwika Bojanusa Louis Henri Bojanus: le savant de Vilnius (2015).
W projekcie: prelegent na seminarium muzealniczym, autor artykułów do Czytelni portalu naukowego oraz do wydawnictw projektowych (Antologii tekstów źródłowych oraz monografii).

dr hab. Dariusz Dąbrowski, prof. UKW | UKW w Bydgoszczy
Absolwent Historii oraz Ochrony Dóbr Kultury na UMK, specjalizuje się w genealogii Rurykowiczów, autor tekstów z zakresu historii i sztuki.
W projekcie: autor artykułów do wydawnictw projektowych, artykułów do Czytelni i wydawnictw projektowych (Antologii tekstów źródłowych oraz monografii) oraz opracowań autorskich kart naukowych instytucji muzealnych.

Milena Hübner| UMK w Toruniu
Studentka Ochrony Dóbr Kultury.
W projekcie: opracowanie kart naukowych.

mgr Daria Jagiełło | UMK w Toruniu
Absolwentka kierunków filologia polska (praca pod tytułem: Królowa Polskiej Korony i Akropolis – dwa obrazy katedry w twórczości Stanisława Wyspiańskiego, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Grażyny Halkiewicz-Sojak, obroniona w 2012 r. ,) i ochrona dóbr kultury (praca pod tytułem: Młyn wodny w Grucznie z 1888 r. – układ technologiczny i problematyka konserwatorska, napisana pod kierunkiem dr. Macieja Prarata, obroniona 2014 r.) na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2015 r. podjęcie na rodzimej uczelni studiów doktoranckich z zakresu nauk o sztuce.
W projekcie: autorka opracowania i komentarza tekstu źródłowego do Antologii.

dr Aleksandra Jakóbczyk-Gola
W projekcie: autorka opracowania i komentarza tekstu źródłowego do Antologii.

mgr Aleksandra Janus | Pracownia Otwierania Kultury, Kraków
Muzeolożka, antropolożka, kierowniczka Pracowni Otwierania Kultury i członkini zarządu Fundacji Centrum Cyfrowe, badaczka związana z Ośrodkiem Badań nad Kulturami Pamięci UJ, kuratorka i współautorka projektu Laboratorium muzeum oraz międzynarodowego projektu Ćwiczenie nowoczesności, absolwentka studiów doktoranckich w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ. Interesuje ją społeczna rola instytucji kultury oraz ich relacje z odbiorcami, specjalizuje się w analizie i wdrażaniu strategii partycypacyjnych, badaniach publiczności oraz otwieraniu dostępu do zasobów dziedzictwa, a także wykorzystywaniu potencjału technologii w pracy z dziedzictwem, współpracuje z instytucjami poszukującymi efektywnych sposobów angażowania publiczności. W swojej pracy akademickiej zajmuje się analizą współczesnych reprezentacji i praktyk pamięciowych związanych z tzw. trudnym dziedzictwem, doświadczeniami przemocy i konfliktu.
W projekcie: prelegentka na II sympozjum naukowym, prowadząca autorskie warsztaty w ramach IIsympo, autorka artykułu do wydawnictwa posympozjalnego.

mgr Anna Kornelia Jędrzejewska | Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
Absolwentka UMK, Wydziału Sztuk Pięknych oraz Podyplomowych Muzealniczych Studiów Kuratorskich w Instytucie Historii Sztuki UJ. Muzealnik, kurator, edukator, kustosz w Dziale Edukacji i Promocji Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Zainteresowania badawcze koncentruje na historii piernikarstwa i kolekcjach form piernikowych.
W projekcie:prelegentka na I sympozjum muzealniczym, autorka artykułów na portal naukowy oraz  do wydawnictw projektowych, autorka opracowań kart naukowych.

Hanna Jurkiewicz
W projekcie: autorka opracowania i komentarza tekstu źródłowego do Antologii.

mgr Alicja Kilijańska | Muzeum Narodowe w Krakowie
Absolwentka historii sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dyplom w prof. Piotra Krakowskiego w 1994 r. Od 1995 r. pracownik Muzeum Narodowego w Krakowie, zatrudniona w Dziale Rzemiosła Artystycznego i Kultury Materialnej, od 2000 r. pełni funkcję kierownika tego Działu, mając pod opieką zbiory złotnictwa, mebli i szkła. W latach 2003-2007 sekretarz Rady Muzeum II kadencji przy Muzeum Narodowym w Krakowie; 2003-2006 członek Kolegium Kustoszy MNK. Od 2005 r. wykładowca historii rzemiosła artystycznego i kultury materialnej w katedrze scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Od 2008 r. członek ICOM.
W projekcie: prelegentka na seminarium muzealniczym, autorka artykułów do Czytelni portalu naukowego.

dr Agnieszka Kluczewska-Wójcik | PISnSŚ w Warszawie
Absolwentka Muzeologii École du Louvre i Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, w latach 2000-2014 adiunkt w Katedrze Historii Sztuki i Kultury UMK, Wiceprezes Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata. Autorka m.in. tekstów krytycznych  z dziedziny sztuki współczesnej, redaktor naukowy „Korpusu kolekcji  Feliksa Mangghi Jasieńskiego w Muzeum Narodowym w Krakowie”.
W projekcie: autorka artykułów do Czytelni portalu naukowego, opracowań kart naukowych.

dr Kamila Kłudkiewicz | UAM w Poznaniu
Absolwentka prawa i historii sztuki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tytuł doktora nauk humanistycznych uzyskała w 2013 roku za pracę doktorską Wybór i konieczność. Kolekcje polskiej arystokracji w Wielkopolsce na przełomie XIX i XX wieku. Adiunkt w Zakładzie Historii Sztuki Nowożytnej UAM.
W projekcie: autor opracowania i komentarza tekstu źródłowego do Antologii, artykułów do Czytelni portalu naukowego, opracowań kart naukowych.

Małgorzata Kołaczyńska| UMK w Toruniu
Studentka Ochrony Dóbr Kultury.
W projekcie: opracowanie kart naukowych.

dr Tomasz Komendziński | UMK w Toruniu
Absolwent magisterskich studiów filozoficznych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Praca doktorska Znak i jego ciągłość w systemie filozofii Ch.S. Peirce’a. Semiotyka między percepcją a recepcją (Sign and Its Continuity in Ch.S. Peirce’s System of Philosophy. Semiotics Between Perception and Receptton). Pracownik Zakładu Kognitywistyki i Epistemologii UMK.

dr hab. Janusz Krawczyk, prof. UMK | UMK w Toruniu
W projekcie: prelegent na seminarium muzealniczym, autor artykułów do Czytelni portalu naukowego.

mgr Agnieszka Krzyżanowska | Muzeum Narodowe w Poznaniu
Absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim, słuchaczka Akademii Dziedzictwa w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. Od 2015 roku pracuje na stanowisku adiunkta w Muzeum Narodowym w Poznaniu, wcześniej w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Zajmuje się merytoryczną administracją danych dotyczących opisu metadanowego obiektów muzealnych, prowadzi szkolenia z zakresu opisu muzealiów i obsługi muzealnej bazy danych.
W projekcie: prowadząca autorskie warsztaty w ramach IIsympo, autorka artykułu do wydawnictwa posympozjalnego.

mgr Sławomir Majoch | Biblioteka Uniwersytecka, UMK w Toruniu
Absolwent Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Kurator zbiorów muzealnych Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu.
W projekcie: autor opracowania i komentarza tekstu źródłowego do Antologii, artykułów do Czytelni portalu naukowego, opracowań kart naukowych.

mgr Katarzyna Mączewska | Uniwersytet Warszawski
Absolwentka Instytutu Historii Sztuki na Uniwersytecie Warszawskim oraz Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2006 roku inwentaryzuje i bada konteksty artystyczne zabytków dawnych ziem wschodnich rzeczypospolitej w okresie trwania zaboru rosyjskiego i II Rzeczypospolitej. Bada także historie kolekcji ikonograficznych Polaków w XIX i w pierwszej połowie XX wieku. Od roku 2012 jest zaangażowana w projekt „botaniczne archiwalia” realizowany przez fundację UW i ogród botaniczny UW.
W projekcie: prelegentka na seminarium muzealniczym, autorka artykułów do Czytelni portalu naukowego.

dr hab. Michał Mencfel, prof. UAM | UAM w Poznaniu
Absolwent historii sztuki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2007 uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych pracą pt. Naturae et artis thesaurus. Prywatne gabinety osobliwości, kolekcje sztuki i naturaliów na Śląsku w wiekach XVII i XVIII. Zajmuje się historią kolekcjonerstwa europejskiego XVI-XIX wieku, historią i teorią sztuki nowożytnej, historią i ikonografią nauki. Obecnie wraz ze współpracownikami realizuje m.in. projekt badawczy poświęcony życiu i dziełu Atanazego Raczyńskiego.
W projekcie: autor opracowania i komentarza tekstu źródłowego do Antologii, artykułów do Czytelni portalu naukowego, opracowań kart naukowych.

dr Magdalena Mielnik | Muzeum Narodowe w Gdańsku
Historyk sztuki, kurator Oddziału Sztuki Dawnej, kustosz w pracowni malarstwa gdańskiego. Interesuje się sztuką Gdańska czasów nowożytnych i edukacją muzealną. W projekcie: prelegentka na seminarium muzealniczym, autorka artykułów do Czytelni portalu naukowego.

dr Izabela Mrochen | UŚ w Katowicach
Doktor nauk humanistycznych (filologia angielska), magister pedagogiki i psychologii, certyfikowany trener programu memoQ, certyfikowany ekspert ds. WCAG 2.0. Swoje zainteresowania skupia wokół lokalizacji stron internetowych, narzędzi CAT (Computer Assisted Translation), dostępności treści na stronach www, tworzeniem napisów do filmów oraz z audiodeskrypcją. Członek grupy roboczej ds. zasobów internetu przy Ministerstwie Cyfryzacji. Od 8 lat, jako certyfikowany trener, prowadzi warsztaty z wykorzystaniem najnowszej technologii komputerowej, w szczególności narzędzia CAT. Propagator i inicjator kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Włączenie cyfrowe i społeczne: strony internetowe, audiodeskrypcja, multimedia, zorganizowanych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Współautor Metodologii badania dostępności strony www dla osób niepełnosprawnych, starszych i innych narażonych na wykluczenie cyfrowe w oparciu o WCAG 2.0 dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, którą opublikowano w maju 2013 roku oraz Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego w latach 2014-2020. Od 2016 roku certyfikowany ekspert i audytor stron www. Certyfikat nadany przez University of South Australia oraz Media Access Australia. Za wkład w propagowanie dobrych praktyk i promowanie włączenia cyfrowego nominowana w konkursie Lider Cyfrowej Dostępności w kwietniu 2018 roku. | www.izabela.mrochen.us.edu.pl
W projekcie: prelegentka na II sympozjum naukowym, prowadząca autorskie warsztaty w ramach IIsympo, autorka artykułu do wydawnictwa posympozjalnego.

mgr Agnieszka Murawska | Muzeum Narodowe w Poznaniu
Historyk, muzealnik. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1991). Absolwentka podyplomowych studiów z zakresu muzealnictwa na UMK w Toruniu (2005). Od 1991 roku zatrudniona w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Autorka wystaw i  publikacji z dziedziny numizmatyki,  medalierstwa, historii muzealnictwa i edukacji muzealnej. Uczestnik prac Międzymuzealnego Kolegium Numizmatycznego, Prezes Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich. 
W projekcie: prelegentka na seminarium muzealniczym, autorka artykułów do Czytelni portalu naukowego.

Kinga Nastula| UMK w Toruniu
Studentka Ochrony Dóbr Kultury.
W projekcie: opracowanie kart naukowych.

mgr Monika Nowocińska | Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu
W projekcie: prelegentka na seminarium muzealniczym, autorka artykułów do Czytelni portalu naukowego.

dr hab. Piotr Oliński, prof. UMK | UMK w Toruniu
W projekcie: prelegent na seminarium muzealniczym, autor artykułów do Czytelni portalu naukowego.

dr Vielsava Osińska | UMK w Toruniu
Absolwentka Wydziału Fizyki Uniwersytetu Wileńskiego. Tytuł magistra zdobyła pracą pt. Parametryczna generacja światła w kryształach nieliniowych. Pracę doktorską Nieliniowe metody mapowania drzew klasyfikacyjnych obroniła w 2009 roku na Wydziale Nauk Historycznych UMK. Od 2010 roku adiunkt w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii UMK.

mgr Małgorzata Piotrowska | Muzeum Regionalne w Piotrkowie Trybunalskim
W projekcie: prelegentka na seminarium muzealniczym, autorka artykułów do Czytelni portalu naukowego.

dr Dominik Mirosław Piotrowski | Biblioteka Uniwersytecka, UMK w Toruniu
Doktor nauk humanistycznych z zakresu bibliologii i informatologii  oraz adiunkt biblioteczny w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu.  Interesuje się otwartoźródłowymi systemami zarządzania treścią,  usługami informacyjnymi funkcjonującymi w modelu chmurowym,  humanistyką cyfrową i kuratorstwem cyfrowym oraz otwartą nauką. Autor  książki pt. „CMS w bibliotekach. Open source’owe systemy zarządzania  treścią jako platforma realizacji usług bibliotecznych” oraz szeregu  artykułów w czasopismach naukowych. Członek International Society for  Knowledge Organization (ISKO). Jest zaangażowany w promocję książki,  czytelnictwa i zawodu bibliotekarza pełniąc funkcję przewodniczącego  Zarządu Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Bibliotece  Uniwersyteckiej w Toruniu. 
W projekcie: prelegent na II sympozjum naukowym, prowadzący autorskie warsztaty w ramach IIsympo, autor artykułu do wydawnictwa posympozjalnego.

dr Alicja Saar-Kozłowska | UMK w Toruniu
Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych UMK, specjalność Konserwatorstwo i Muzealnictwo. Od 2000 r. wykładowca w Zakładzie Muzealnictwa Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK.
W projekcie: autorka opracowania i komentarza tekstu źródłowego do Antologii.

mgr Alicja de Rosset | Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
Absolwentka Ochrony Dóbr Kultury na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i podyplomowych studiów muzealniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim, słuchaczka Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie muzealne zbierała przez kilka lat w Muzeum Zamkowym w Malborku m.in. jako inwentaryzator i administrator muzealnej bazy danych, od 2013 r. współpracowała Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów przy projekcie e-muzea – udostępnianie zbiorów muzeów, obecnie pracuje w NIMOZ jako główny specjalista ds. dokumentacji i digitalizacji muzealiów, zajmuje się szeroko pojęto problematyką dokumentacji i zarządzania zbiorami (zarówno w ujęciu tradycyjnym, jak i cyfrowym), a szczególnie problemami prawnymi z tym związanymi. Członek zespołów sterujących w programach Kultura+, Kultura Cyfrowa i w jury konkursu Sybilla. Szkoli i wykłada z zagadnień związanych z dokumentacją i digitalizacją muzealiów, jest certyfikowanym trenerem Standardu Zarządzania Zbiorami – SPECTRUM. 
W projekcie: konsultant merytoryczna specyfikacji portalu naukowego, prelegentka na II sympozjum naukowym, prowadząca autorskie warsztaty w ramach IIsympo, autorka artykułu do wydawnictwa posympozjalnego.

Katarzyna Sinoracka | UMK w Toruniu
Studentka Ochrony Dóbr Kultury.
W projekcie: opracowanie kart naukowych.

mgr Marcin Wilkowski | Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW, Warszawa
Uczestnik Programu Doktorskiego Katedry Socjologii Collegium Civitas. Obecnie pracownik Laboratorium Cyfrowego Humanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. | strona www. 
W projekcie: prelegent seminarium muzealniczego oraz II sympozjum naukowym, prowadzący autorskie warsztaty w ramach IIsympo, autor artykułu do wydawnictwa posympozjalnego.

mgr Monika Woźniak-Koch | Seminarium Doktorskiego GEOP, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Gdańskim (2010, praca magisterska poświęcona kolekcjonerstwu Henryka Bukowskiego w kontekście historii Muzeum Polskiego w Rapperswilu). W latach 2010-2016 doktorantka Instytutu Sztuki PAN w Warszawie. W 2011-2014 pracownik Zamku Królewskiego w Warszawie. W 2014-2015 prowadząca wykłady poświęcone historii polskiego kolekcjonerstwa w Collegium Civitas. Uczestniczka Seminarium Doktorskiego GEOP organizowanego przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Autorka dysertacji doktorskiej „Kolekcja i tożsamość. Kolekcjonerstwo warszawskiej burżuazji i inteligencji pochodzenia żydowskiego jako wyraz identyfikacji kulturowo-narodowej (1880-1939). Studium przypadków”, złożonej w czerwcu 2019 na Uniwersytecie Warszawskim. 

Małgorzata Wróblewska| UMK w Toruniu
Studentka Ochrony Dóbr Kultury.
W projekcie: opracowanie kart naukowych.


WSPÓŁPRACOWNICY ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNI:

mgr Joanna Witkowska – administracja
mgr Paweł Janowski – tłumaczenia (j. łaciński)
mgr Katarzyna Widlas – tłumaczenia (j. angielski)
mgr Danuta Murawska – redakcja językowa wydawnictw projektowych
mgr Emma Kwiatkowska – projekty graficzne www, plakaty, logotyp
Oliwia Jurkiewicz – projekt graficzny wydawnictwa projektowego


Print Friendly, PDF & Email