Międzynarodowa konferencja naukowa

Pamięć wieloraka: pamięci muzealne na ziemiach Rzeczypospolitej w epoce rozbiorów

Toruń
14-16 listopada 2019 r. 

INFORMACJA O KONFERENCJI  >>

The International Scientific Conference

Various Memory: museums in the lands of the Polish-Lithuanian Commonwealth, era of the partitions

Toruń, Poland
14-16 November 2019

INFORMATION ABOUT CONFERENCE >>


Print Friendly, PDF & Email