Źródło: https://myvimu.com/exhibit/54725018-przemet

W 1895 roku stworzono Muzeum Parafialne w Przemęcie. Istniało zapewne do I wojny światowej, nie ma żadnych informacji na jego temat po tym okresie.

 Zbiory mieściły się w kościele. Znajdowały się tam XIX-wieczne haftowane antependia, rzeźbione stalle, włoskie stukatury, urny i brązy.
Sam kościół uznawany był za współczesnych za najpiękniejszy przykład baroku w Wielkopolsce.

W 1914 roku proboszczem parafii przemęckiej został ksiądz Józef Zalewski, który wcześniej pełnił funkcję dyrektora Muzeum Arcybiskupiego w Poznaniu. Nie wiadomo, jak odnosił się do działalności Muzeum Parafialnego w Przemęcie.

Źródło: https://polska-org.pl/7553602,foto.html?idEntity=7553597

Na temat muzeum zob.:

    null
  •  Chwalewik Edward, Zbiory polskie, Tom II, Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków 1991, s. 120.
  • ks. Stanisław Łukomski, Koźmin Wielki i Nowy. Monografia historyczna, Poznań: Księgarnia św. Wojciecha, 1914, s. 323.

[ebd]

Print Friendly, PDF & Email

Ewelina Bednarz

Wykonawczyni projektu. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2015 roku doktorantka w dziedzinie Nauk o sztuce w Zakładzie Muzealnictwa. Realizowana praca doktorska: "Malarstwo marynistyczne XVI-XVIII wieku w zbiorach polskich", przygotowywana jest pod kierunkiem dr. Lecha Brusewicza oraz dr. hab. Tomasza F. de Rosseta, prof. UMK. W ramach projektu prowadzi kwerendy dotyczące regionu historycznej Małopolski, Wielkopolski, Mazowsza i Pomorza; zajmuje się XIX-wiecznymi kolekcjami prywatnymi udostępnianymi publiczne na Pomorzu.

Dodaj komentarz