DI 103799; Murillo (Warszawa ; zakład fotograficzny) (zakład fotograficzny); Warszawa (woj. mazowieckie); Portret Artura Oppmana (1867-1931) (Or-Ota), poety, publicysty (ujęcie do kolan); ca 1895; odbitka fotograficzna; papier fotograficzny, karton; 13,7 x 10,3

W 1910 roku na łamach czasopisma „Słowo”, w dziale Echa Warszawskie opublikowana została informacja o projekcie muzeum varsavianistycznego, którego główną dziedziną kolekcjonerską byłyby eksponaty dotyczące  porozbiorowej historii Polski. Jego pomysłodawcą był Artur Oppman (Or-Ot) (1867-1931) poeta, publicysta, varsavianista.

Zgodnie z informacją muzeum mieścić się miało w kamienicy przy ul. Kanonia 8 (d. nr hipoteczny 85), która na początku XIX wieku należała do Stanisława Staszica. Od 1806 roku w budynku tym 1806 mieściła się tu siedziba Towarzystwa Przyjaciół Nauk z biblioteką i muzeum (do czasu wzniesienia pałacu Staszica, 1823). W 1910 roku budynek został nabyty przez Artura Oppmana.

Jak podano w nocie prasowej: „Oppman zamierza przywrócić jej wygląd pierwotny i umieścić w niej cenne swe zbiory. Na zbiory te składają się obrazy, portrety, miniatury, meble, mundury i pamiątki odnoszące się do historii Warszawy, jak i do nowszych dziejów Polski, od chwili upadku Rzeczpospolitej. Zbiory te będą teraz uporządkowane i udostępnione dla wszystkich miłośników naszej przeszłości”

Nie wiadomo na ile Muzeum Artura Oppmana  zostało zrealizowane. Poeta w kamienicy przyjmował wiele postaci ze świata kultury i sztuki, jak Bolesław Prus, Stefan Żeromski, Felicjan Faliński, Władysław Reymont, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Bolesław Leśmian, Antoni Lange, Wojciech Kossak, Jan Lechoń itd.

Warszawa, ul. Kanonia 8, fot. 1915 ze zbiorów TOnZP, źródło: Fotopolska

Frak mundurowy oficerski z 2 Dywizji Strzelców Pieszych Wojska Polskiego, ze zbiorów Artura Oppmana ; rysunek do publikacji: “Dominika Jeżewskiego Skarbiec Zabytków Polskich znajdujących się w prywatnych zbiorach Warszawy, malował z natury Władysław Sztolcman od r. 1909”, ze zbiorów MNW

Zob.:

  • Słowo, nr 36 z 24/11.01.1910, s. 2 (Echa Warszawskie. Kronika miejska)

[tr]

Print Friendly, PDF & Email

Tomasz de Rosset

Kierownik projektu. Profesor UMK w Toruniu, historyk sztuki, muzeolog, badacz i znawca historii i teorii kolekcjonerstwa oraz muzealnictwa, autor wielu publikacji z tej dziedziny; członek ICOM, Rady Naukowej „Muzealnictwa”, kierownik Studiów Podyplomowych w Zakresie Zarządzania i Ochrony Kolekcji Muzealnej na UMK.

Dodaj komentarz