W 1891 roku w Chicago utworzono Muzeum Związku Narodowego Polskiego. 
Kolekcja muzealna stworzona została na podstawie darowizny emigranta z 1831 roku dr. Henryka Kałłusowskiego – lekarza, uczestnika powstania listopadowego, reprezentanta Rządu Narodowego w Stanach Zjednoczonych, działacza patriotycznego, współzałożyciela Stowarzyszenia Polaków w Ameryce, potem członka Towarzystwa Demokratycznego Wygnańców Polskich w Ameryce.
W muzeum znajdowały się pamiątki polskie i polsko-amerykańskie. Wiele publikacji, rycin, obrazów, posążków, numizmatów i dokumentacji. 
Warto wspomnieć o Związku Narodu Polskiego w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej założonym 1880 w Filadelfii. Związek został zainicjowany i wspierany korespondencyjnie z Rapperswilu przez Agatona Gillera. Celem działania Związku była pomoc polskim imigrantom w funkcjonowaniu w amerykańskim społeczeństwie oraz zjednoczenie środowisk imigranckich w imię wolności i dobra Polski.
W 1912 roku zbiory przeniesiono do Cambridge Springs w Pensylwanii. Destrukcyjny okazał się natomiast 1931 roku, gdy to w wyniku pożaru kolekcja muzealna została zniszczona.

Na temat zbiorów zob.:

  • Chwalewik E., Zbiory polskie, 1916. s. 15, 1926, t. 1, s. 46-47.
  • Katalog Biblioteki Związku Narodowego Polskiego w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Chicago 1907;
  • Katalog i spis przedmiotów pamiątkowych w Muzeum Związku Narodowego Polskiego, Chicago 1907;
  • Poszwiński W. Katalog monet i medali polskich, Muzeum Związku Narodu Polskiego, Chicago 1907;
  • Wilder, 1905.

[tfr]

Print Friendly, PDF & Email

Ewelina Bednarz

Wykonawczyni projektu. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2015 roku doktorantka w dziedzinie Nauk o sztuce w Zakładzie Muzealnictwa. Realizowana praca doktorska: "Malarstwo marynistyczne XVI-XVIII wieku w zbiorach polskich", przygotowywana jest pod kierunkiem dr. Lecha Brusewicza oraz dr. hab. Tomasza F. de Rosseta, prof. UMK. W ramach projektu prowadzi kwerendy dotyczące regionu historycznej Małopolski, Wielkopolski, Mazowsza i Pomorza; zajmuje się XIX-wiecznymi kolekcjami prywatnymi udostępnianymi publiczne na Pomorzu.

Dodaj komentarz