Oddział PTK w Wieluniu powstał w 1910 roku, jednak ze względu na brak ożywionej działalności, uchwałą Zarządu Głównego PTK z 1912 r., uległ rozwiązaniu.

W styczniu 1914 postanowiono reaktywować oddział  i kontynuować gromadzenie zbiorów muzealnych. Lokal mieścił się przy ul. Gaszyńskiej w domu Tucha. Kustoszem zbiorów wybrano Józefa Kaczkowskiego. Uporządkowano zbiory i sporządzono ich katalog, w którym znajdowały się 123 pozycje (151 przedmiotów).

Chociaż w czasie działań wojennych lokal zajęło wojsko niemieckie a działalność krajoznawczą zawieszono, już w 1915 roku, kiedy lokal został zwolniony, zbiory powiększono o 25 nowych pozycji – 31 grudnia było ich 148.

Nie wiadomo jakie były dalsze losy zbiorów, prawdopodobnie działania wojenne doprowadziły do ich rozproszenia. Warto jednak wspomnieć tę jedną z wielu placówek muzealnych PTK na prowincji, zakładanych mimo wielu przeszkód z jakimi musieli się mierzyć propagatorzy krajoznawstwa w czasach zaborów.  

Obecne Muzeum Ziemi Wieluńskiej zostało założone po odzyskaniu niepodległości w 1926 roku przez Polską Macierz Szkolną, w czasie II wojny zniszczone, reaktywowane ponownie w 1964 roku.

Wieluń, ul. Sienkiewicza, Neoklasycystyczna synagoga, a za nią średniowieczny kościół farny pod wezwaniem św. Michała Archanioła (była kolegiata) – Wieluń 1935 r. (MZW AF-543)

Więcej na temat muzeum w Wieluniu:

  • Z Pol. Tow. Krajoznawczego, „Ziemia”, 1912, nr 4, s. 62.
  • Z Pol. Tow. Krajoznawczego, ”Ziemia” 1914, nr 7, s. 111.
  • Rocznik PTK 1914-16, s. 86-87.
  • Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu, wikipedia

[mw]

Print Friendly, PDF & Email

Małgorzata Wawrzak

Wykonawczyni projektu. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych UMK – kierunek Konserwatorstwo i Muzealnictwo. Praca magisterska pt. Klasztor kartuzów w Kartuzach, napisana pod kierunkiem prof. Mariana Kutznera. Od 2010 roku sekretarz Stowarzyszenia Przyjaciół Wydziału Sztuk Pięknych. W ramach projektu prowadzi kwerendy dotyczące regionu historycznej Małopolski.

Dodaj komentarz