Na repozytorium Projektu składa się kilka elementów:

  • Czytelnia – jest to po pierwsze miejsce dla publikowania efektów naszych prac na poszczególnych etapach w formie artykułów naukowych i popularnonaukowych, które powstają przy okazji seminariów muzealniczych i innych spotkań naukowych, a po drugie – jest to miejsce, w którym zamieszczane będą artykuły użytkowników portalu, naszych współpracowników, zainteresowanych muzealników i pasjonatów  historią muzealnictwa i funkcjonowaniem muzeów w kształtowaniu pamięci. Artykuły będą recenzowane, a docelowo Czytelnia przekształcona zostanie w naukowe czasopismo elektroniczne.
  • Wykaz opracowań stanowi rodzaj blogu projektu, który ma na celu popularyzację naszych działań, a jednocześnie obrazujący postępy w prowadzonych przez nas pracach.
  • W dziale “wydawnictwa” zamieścimy elektroniczne wersje naszych publikacji przewidzianych w ramach Projektu.
  • Bibliografia dotycząca muzealnictwa sprzed 1918 r. posłuży nam za źródło do dalszych badań, a także jako podstawa do własnych opracowań i artykułów użytkowników portalu, którzy mogą ja także uzupełniać.

Zapraszamy do współpracy!

Print Friendly, PDF & Email