W 1884 roku założone zostało Towarzystwo Odbudowy i Upiększania Zamku Malborskiego (Verein für die Herstellung und Ausschmückung der Marienburg). Na siedzibę Towarzystwa wybrano Malbork, jednak w praktyce był nią Gdańsk. Pierwsze walne zgromadzenie zaplanowano na rok 1887 rok. Zgodnie ze statutem jego celem było „gromadzenia środków pieniężnych na godną dekorację i wyposażenie odbudowanych i odbudowywanych pomieszczeń zamku malborskiego i ich wydatkowania w uzgodnieniu z królewskimi władzami państwowymi”.

Oprócz działań na rzecz i odbudowy i dekoracji zamku, Towarzystwo gromadziło zabytki związane z historią malborskiego zamku. Były to, broń, ryciny, (widoki i portrety), pieczęci, numizmaty (monety pruskie, krzyżackie oraz polsko-pruskie), ceramika. Zbiory znacznie wzrosty dzięki opublikowaniu odezwy  do mieszkańców Malborka oraz prowincji Prusy Wschodnie z prośbą o wsparcie działalności różnego rodzaju darami (1892). W zamian Towarzystwo obiecywało darczyńcom podziękowania oraz umieszczenie informacji o fundatorze  obok eksponowanego przedmiotu. W 1891 roku trafiły do Muzeum zbiór monet i medali Maksa Jacqueta, a rok później zbrojownię Blellu z Tüngenu, zawierającą ponad 3000 obiektów.

Zbiory towarzystwa zostały podzielone na kilkanaście działów: militariów, portretów osobistych,  map, widoków miast, mebli,  ceramiki, ceramiki budowlanej oraz odlewów gipsowych, monet i medali, a także przedmioty z zakresu historii kultury, dzieła sztuki i zabytki archeologiczne, monety i  bibliotekę numizmatyczną, tłoki pieczętne, pieczęci i stemple, archiwalia, bibliotekę.

Zgromadzony zbiór numizmatów stanowił największy co do ilości gabinet numizmatyczny na terenie Prus Zachodnich i Wschodnich. Siedmiotomowy katalog zbiorów numizmatycznych, opracowany w latach 1901-1929 przez dr. Emila Bahfeldta Die Münzen und Medaillen-Sammlung der Marienburg, przy współpracy Karla Adama Maxa Jaqueta (darczyńcy zbioru) oraz Wilhelma Schwandta opiekuna kolekcji z ramienia Towarzystwa.

Więcej na temat działalności kolekcjonerskiej Towarzystwa:

  • Conrad Steinbrecht, Schloss Marienburg in Preussen, Führer, Berlin 1897
  • Das Marienburger Tresslerbuch der Jahre 1399 bis 1409, hg. von Erich Joachim, Köningsberg, 1896
  • Conrad Steinbrecht, Preussen zur Zeit der Landeister, Berlin 1888
  • Joseph von Eichendorff, Das Zinsbuch des Hauses Marienburg, Marienburg 1910
  • Joseph von Eichendorff, Das Marienburger Konventsbuch der Jahre 1399-1412, Danzig 1913
  • Artur Dobry, Działalność Zarządu Odbudowy Zamku w Malborku w latach .. [w:] Przywracanie historii. Losy malborskich zbiorów po II wojnie światowej, s. 13-
  • Aleksandra Siuciak, Towarzystwo Odbudowy i Upiększania Zamku 1884-1945, [w:] Przywracanie historii. Losy malborskich zbiorów po II wojnie światowej, 25

Heinrich van der Piepen, [Malbork, widok Zamku Wysokiego i Pałacu Wielkich Mistrzów od strony zachodniej], ok. 1935, źródło Biblioteka Narodowa POLONA

[ks]

Print Friendly, PDF & Email

Aldona Tołysz

Wykonawczyni projektu. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (specjalizacje: Muzealnictwo, Konserwatorstwo), tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce uzyskała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu za rozprawę pt. Muzeum wobec rzeczywistości artystycznej XX wieku. Zbiory muzeów narodowych w Polsce, Czechach i na Słowacji. W ramach projektu prowadzi kwerendy dotyczące regionu historycznego Mazowsza. Koordynuje prace nad wydawnictwami przewidzianymi w ramach projektu.

Dodaj komentarz