Wersja internetowa publikacji 
Muzeologia cyfrowa. Muzeum i narzędzia cyfrowe humanistyki
Materiały II Sympozjum Naukowego „Muzeum wobec humanistyki cyfrowej” zrealizowanego w ramach projektu „Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 roku): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej” Toruń, 1–2 marca 2019 roku
red. Małgorzata Baka
Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020
ss. 230, ISBN:  978-83-231-4426-7
DOI

Opracowanie redakcyjne: Danuta Murawska
Projekt graficzny: Oliwia Jurkiewicz
Tłumaczenie: Katarzyna Wildas (język angielski), Aleksandra Walkiewicz (język francuski)

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” na lata 2016–2019 – nr 2aH 15 0234 83


SPIS TREŚCI

O muzeologii cyfrowej – wprowadzenie
Małgorzata BAKA
s. 7-14
Introduction
p. 15-21


ROZDZIAŁ I: MUZEOLOGIA CYFROWA | CYBERMUSEOLOGY


ROZDZIAŁ II: KURATORSTWO CYFROWE | DIGITAL CURATION


ROZDZIAŁ III: NARZĘDZIA CYFROWE MUZEALNICTWA | DIGITAL TOOLS FOR MUSEOLOGY

Niderlandzka kultura cyfrowa
Ewelina BEDNARZ
s. 195-218


Aneks | Appendix:

BIBLIOGRAFIA MUZEOLOGII CYFROWEJ

SŁOWNIK

MAPA OŚRODKÓW HUMANISTYKI CYFROWEJ I MUZEOLOGII CYFROWEJ


O autorach | About Authors


Print Friendly, PDF & Email