Miejskie muzeum w Kownie ma długą tradycję. Zostało ono powołane w 1897 roku w oparciu o dwa zbiory. Pierwszy, paleontologiczny, zgromadzony został w czasie prac budowlanych przy fortyfikacjach Kowieńskich (1882) i po konsultacjach z Cesarską Komisją Archeologiczną w Sankt Petersburgu przekazany do zarządu miasta w Kownie.

Twórcą drugiego zbioru był pochodzący z okolic Kijowa filolog Konstanty Gukowski (1857-1906), nauczyciel w  Gimnazjum Dziewcząt w Kownie, który już w 1897 powołał działające przy miejskiej komisji Statystycznej Muzeum Historii Kowna, przekazując na poczet przyszłej instytucji zgromadzone przez siebie zbiory archeologiczne i numizmatyczne. Muzeum mieściło się w ratuszu miejskim i zawierało m.in. kolekcję botaniczną opracowaną przez niemieckiego konsula barona von Mollendorfa, zbiory numizmatyczne Gukowskiego oraz pochodzącego z Mazowsza prałata Jana Radawicza, który na rzecz muzeum przekazał również kolekcję minerałów, metali i kamieni.

Na czele muzeum stał Gukowski oraz komisja muzealna, która w 1898 roku wyszła z inicjatywą organizacji wystawy na poczet kolekcji muzealnej. Do oficjalnego otwarcia muzeum doszło w 1905 roku, wówczas też zatwierdzono status Miejskiego Muzeum Naukowo-Przemysłowego (Kauno miesto moksliškai-pramoniniu muziejumi). Siedzibą placówki był ratusz miejski w Kownie.

Po śmierci Gukowskiego kierownikiem muzeum został malarz i archeolog Tadeusz Dowgird (1852-1919), który zaangażował się w pozyskiwanie nowych eksponatów do zbiorów, m.in. za pośrednictwem lokalnej prasy. Dzięki temu do kolekcji trafiały okazy osób prywatnych, a także działających w mieście zakładów przemysłowych. Artysta przekazał do kowieńskiej placówki także własną kolekcję. Do jego największych zasług należało uporządkowanie i naukowe opracowanie zbiorów, które cieszyły się dużym uznaniem zwiedzających. W muzeum pracował również Władysław Starewicz (1882-1965), filmowiec i prekursor animacji lalkowej, który z inicjatywy Dowgirda stworzył dla muzeum pierwszy film dokumentalny o Kownie pt. „Nad Niemnem”.

Do 1914 roku w muzeum zorganizowano działy archeologiczny, paleontologiczny, etnograficzny, rzemiosła, a także numizmatyczny, filatelistyczny i sztuki europejskiej. Dowgird reprezentował kowieńską placówkę w czasie Kongresu Muzeów Polskich w Krakowie (1914). Kierował on placówką także po zajęciu miasta przez wojska niemieckie, do 1919 roku.

Jego następcą został Edward Wolter, docent uniwersytetu petersburskiego, który kontynuował kierunek wytyczony przez Dowgirda. W dwudziestoleciu międzywojennym kolekcja wykorzystywana służyła jako pomoc dydaktyczna w działaniach oświatowych. W 1936 roku muzeum zostało rozwiązane, a jego kolekcja przeszła do zbiorów innych placówek, w tym Muzeum Kultury.

Dzisiejsze muzeum miejskie w Kownie zostało utworzone w 1940 roku i nawiązuje do działalności swojego poprzednika.

Tadeusz Dowgird, źródło: Muziejaus istorija

Więcej na temat muzeum:

[ato]

Print Friendly, PDF & Email

Aldona Tołysz

Wykonawczyni projektu. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (specjalizacje: Muzealnictwo, Konserwatorstwo), tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce uzyskała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu za rozprawę pt. Muzeum wobec rzeczywistości artystycznej XX wieku. Zbiory muzeów narodowych w Polsce, Czechach i na Słowacji. W ramach projektu prowadzi kwerendy dotyczące regionu historycznego Mazowsza. Koordynuje prace nad wydawnictwami przewidzianymi w ramach projektu.

Dodaj komentarz