Małgorzata PIOTROWSKA | Historia Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim – zarys

  Historia piotrkowskiego Muzeum wiąże się z funkcjonowaniem na terenie Piotrkowa Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, który został powołany w roku 1908. Mimo niechęci zaborczych władz rosyjskich członkowie towarzystwa aktywnie prowadzili działalność kulturalną, oświatową oraz krajoznawczą. Głównym pomysłodawcą muzeum piotrkowskiego był Michał Rawita Witanowski, z zawodu aptekarz, z zamiłowania historyk-regionalista i uznany propagator krajoznawstwa – od…

Monika NOWOCIŃSKA, Piotr ROGÓLSKI (oprac.) | Muzeum PTK w Radomiu (1908–1939)

[2018-06-19; aktualizacja:2018-12-16] W 1908 roku, dzięki staraniom księdza Jana Wiśniewskiego, historyka i kolekcjonera, powstało w Radomiu muzeum radomskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (PTK). Muzeum początkowo funkcjonowało przy plebanii kościoła farnego na ul. Grodzkiej, gdzie odbywały się zebrania członków radomskiego PTK. W 1910 roku ks. Wiśniewski przeniósł siedzibę muzeum na ul. Lubelską do większego lokum, gdzie…

Chmielińska Aniela (1868-1936)

Społecznik, etnograf, inicjatorka powołania Polskiej Macierzy Szkolnej w Łowiczu oraz Muzeum Etnograficznego w Łowiczu, członkini Sekcji Muzealnej Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Łowiczu, kolekcjonerka okazów etnograficznych Muzeum Etnograficzne w Łowiczu, członkini Sekcji Nauczania Polskiej Macierzy Szkolnej w Łowiczu, organizatorka bibliotek, wystaw, działaczka społeczna i oświatowa, krajoznawca, twórczyni Muzeum Etnograficznego Ziemi Łowickiej – tak w skrócie…

Łowicz, Muzeum Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1909)

„[…] abyśmy wszyscy wspólnie pracując na tej placówce krajoznawczej tak w sobie samych jak i innych pogłębiali przywiązanie do kraju, chęć do nauki, i ochraniali przed zagładą szczerze polską wytwórczość ludu, na której wzorować się winien przemysł polski tak, jak czerpią  z niej natchnienie twórcy polskiej sztuki” [Chmielińska, Łowiczanin: 1913, rok III, nr 7, 14.…

Piotrków Trybunalski, Muzeum Krajoznawcze Ziemi Piotrkowskiej (1909)

W 1908 r. utworzono Oddział Piotrkowski PTK. Muzeum Krajoznawcze Ziemi Piotrkowskiej powstało w 1909 roku. Inicjatorem był Michał Rawita Witanowski (1858-1943). We wrześniu 1909  r. wybrano Sekcję Muzealną. Pierwsza wystawa w 1910 roku została otwarta w budynku Towarzystwa Dobroczynności dla Chrześcijan. W czerwcu 1910 zbiory zostały przeniesione do lokalu przy ul. Bykowskiej 36. Wystawa prezentowana…

Piotrków Trybunalski, Zbiory Towarzystwa Krajoznawczego na Zamku Królewskim (1908)

Rok 1906 w Królestwie Kongresowym był przełomowy dla kształtowania się fundamentów polskiego muzealnictwa na tym obszarze. Coraz wyraźniejsza potrzeba kultywowania pamięci narodowej wymagała bowiem instytucji, gdzie te przejawy w formie materialnej będzie można przechowywać, zabezpieczać, badać i udostępniać w celach edukacyjnych. Założone w 1906 roku w Warszawie Polskie Towarzystwo Krajoznawcze dało podstawę prawną i wsparcie…

Łomża, Muzeum Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1910)

Początki muzealnictwa w Łomży sięgają roku 1898, kiedy zorganizowana została wystawa sztuk pięknych i starożytności, w oparciu o zbiory kolekcjonerów z regionu. Pomimo nawoływań i apeli pierwsze muzeum powstało jednak dopiero w 1910 roku, w wyniku starań założonego dwa lata wcześniej oddziału łomżyńskiego Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Składało się ono z 4 działów, obejmujących przyrodę, archeologię,…