Darczyńcy polskich muzeów. Historia i współczesność

W dniach 9 – 11 maja 2018 roku w Muzeum Narodowym w Warszawie i Zamku Królewskim w Warszawie – Muzeum odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Darczyńcy polskich muzeów. Historia i współczesność”. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń na temat roli darczyńców i charakteru darów w polskim muzealnictwie, na przestrzeni wieków aż do teraźniejszości. Referaty wygłoszone podczas konferencji dotyczyć…

Konferencja “Making Cultural Heritage Data Accessible and Reusable: Finding Best Practices” 19-20 .04.2018, Warszawa

Konsorcjum DARIAH-PL wspólnie z DARIAH-DE oraz Muzeum Historii Polski organizują konferencję pt.: “Making Cultural Heritage Data Accessible and Reusable: Finding Best Practices”, która odbędzie się w dniach 19-20 kwietnia 2018 roku w Warszawie. Podstawowym celem organizowanej w ramach DARIAH Theme konferencji będzie ułatwienie współpracy między instytucjami kultury i dziedzictwa oraz badaczami z obszaru nauk humanistycznych.…

Prezentacja na temat projektu w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej

W ramach wydawnictwa materiałów pokoferencyjnych z IV Konferencji DARIAH-PL, która odbyła się w dniach 16-17 listopada 2017 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej Uniwerstetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej opublikowane zostały prezentacje uczestników spotkania pn. „Humanistyka cyfrowa a instytucje dziedzictwa” – IV Konferencja DARIAH-PL : 16-17 listopada 2017 : Biblioteka Uniwerstecka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w…

Konferencja „Humanistyka cyfrowa a instytucje dziedzictwa” 16-17.11.2017

W dniach 16-17. listopada odbyła się konferencja pn. „Humanistyka cyfrowa a instytucje dziedzictwa”, zorganizowana przez Konsorcjum DARIAH-PL. W jednym z paneli projekt reprezentowała Małgosia Baka, z referatem Potencjał wykorzystania metod humanistyki cyfrowej w badaniach nad muzealnic­twem. Projekt „Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej Streszczenie: Małgorzata Baka, Ewelina Bednarz,…

IV Konferencja DARIAH-PL | „Humanistyka cyfrowa a instytucje dziedzictwa” 16-17.11.2017

Już jutro rusza konferencja Konsorcjum DARIAH-PL, która odbędzie się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu. Małgorzata Baka i Ewelina Bednarz przedstawią na niej referat zatytułowany „Potencjał wykorzystania metod humanistyki cyfrowej w badaniach nad muzealnictwem. Projekt „Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej” (piątek). Natomiast jutro, o 17:30 w Centrum…

Digital Cultures Conference, Warszawa (25-27.09.2017)

Konferencja Digital Cultures to pierwsze w Polsce wydarzenie tak kompleksowo poświęcone kulturze cyfrowej. Interdyscyplinarny program konferencji obejmuje szerokie spektrum tej dynamicznie rozwijającej się dziedziny: od gier komputerowych, muzeów narracyjnych, po interaktywny storytelling i zagadnienia związane z digitalizacją. Od 25 do 27 września 2017 w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbywają się liczne panele, debaty a…

Konferencja „Wizualizacja danych w humanistyce” w Toruniu (23-24.03.2017)

W dniach 23-24. marca 2017 r. wraz Eweliną Bednarz uczestniczyłyśmy w Międzynarodowej Konferencji Toruńskiej „Wizualizacja danych w humanistyce”,  zorganizowanej przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii i Bibliotekę Uniwersytecką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Informatyki Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu. Wizualizacja informacji, unowocześniona technologia, a jednocześnie metodologia wkracza w każdą…

Po III Konferencji DARIAH-PL, Poznań (8-9.11.2016)

W dniach 8-9 listopada 2016 r. odbyła się III Konferencja DARIAH-PL „Inspiracje – Innowacje – Człowiek”, w której uczestniczyły Małgosia Baka-Theis i Ewelina Bednarz. W pierwszym dniu zorganizowane zostały warsztaty prowadzone przez specjalistów w dziedzinie informatyki i humanistyki cyfrowej. O projekcie-aplikacji LoCloud Collections jako platformy do budowania baz danych na potrzeby projektów humanistycznych opowiedział Błażej…

III Konferencja DARIAH-PL w Poznaniu (8-9.11.2016)

Już jutro rozpocznie się dwudniowa konferencja w Poznaniu, organizowana przez konsorcjum DARIAH-PL, zatytułowana „Inspiracje–Innowacje–Człowiek”. Celem konferencji jest prezentacja prac naukowych i badawczo-rozwojowych oraz wdrożeń związanych z humanistyką cyfrową rozumianą jako globalny czynnik innowacyjności w szeroko rozumianych naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce, który zmienia oblicze tych nauk zgodnie z duchem rozwoju społeczeństwa cyfrowego. Konferencja adresowana jest zarówno do przedstawicieli…

Konferencja „Muzeum cyfrowe”, Warszawa, Muzeum Narodowe (19.10.2016)

19. października 2016 r. koordynatorka projektu Małgorzata Baka oraz Ewelina Bednarz gościły na konferencji „Muzeum cyfrowe: zbiory online, strategie cyfrowe, otwarte projekty”, zorganizowanej przez Muzeum Narodowe w Warszawie i Stowarzyszenie Wikimedia Polska. Wystąpienia prelegentów – przedstawicieli muzeów, specjalistów w zakresie digitalizacji zbiorów, realizatorów projektów cyfrowych, przedstawicieli platform cyfrowych i rozwiązań cyfrowych dla kultury – dotyczyły przede…