W dniach 9 – 11 maja 2018 roku w Muzeum Narodowym w Warszawie i Zamku Królewskim w Warszawie – Muzeum odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Darczyńcy polskich muzeów. Historia i współczesność”.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń na temat roli darczyńców i charakteru darów w polskim muzealnictwie, na przestrzeni wieków aż do teraźniejszości. Referaty wygłoszone podczas konferencji dotyczyć będą szerokiego spektrum zagadnień. Wśród omawianych punktów zostanie przedstawiony obraz darczyńców instytucji kultury w Polsce na przestrzeni wieków oraz znaczenie i rola darowizn w polskich instytucjach muzealnych. W ramach debaty skupimy się na zdefiniowaniu formy wspierania instytucji kultury w Polsce, zwrócimy uwagę na strategie budowania nowych kolekcji oraz rozbudowy i interpretacji zbiorów muzealnych, a także zwrócimy uwagę na uwarunkowania prawno-administracyjne towarzyszące podjętej problematyce.

Miejsca obrad: Zamek Królewski w Warszawie (9 maja 2018) i Muzeum Narodowe w Warszawie (10 maja 2018). W dniu 11 maja przewidziany jest program specjalny konferencji (oprowadzania tematyczne śladem darczyńców w placówkach obu Organizatorów).

FORMULARZ REJESTRACYJNY dostępny jest na stronie: https://konferencja.mnw.art.pl/

Informacje dostępne są również na stronach:

http://www.mnw.art.pl/dzialalnosc-naukowa/konferencje-naukowe/ogolnopolska-konferencja-naukowa-darczyncy-polskich-muzeow-historia-i-wspolczesnosc,15.html

https://www.zamek-krolewski.pl/historia/darczyncy-konferencja

Wśród prelegentów  m.in. prof. Tomasz de Rosset, dr Agnieszka Kluczewska-Wójcik, dr Kamila Kłudkiewicz.


 

Print Friendly, PDF & Email

Aldona Tołysz

Wykonawczyni projektu. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (specjalizacje: Muzealnictwo, Konserwatorstwo), tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce uzyskała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu za rozprawę pt. Muzeum wobec rzeczywistości artystycznej XX wieku. Zbiory muzeów narodowych w Polsce, Czechach i na Słowacji. W ramach projektu prowadzi kwerendy dotyczące regionu historycznego Mazowsza. Koordynuje prace nad wydawnictwami przewidzianymi w ramach projektu.

Dodaj komentarz