20.10.2016 | Małgorzata Baka

Konferencja Muzeum Cyfrowe w Warszawie19. października 2016 r. koordynatorka projektu Małgorzata Baka oraz Ewelina Bednarz gościły na konferencji “Muzeum cyfrowe: zbiory online, strategie cyfrowe, otwarte projekty”, zorganizowanej przez Muzeum Narodowe w Warszawie i Stowarzyszenie Wikimedia Polska.

Wystąpienia prelegentów – przedstawicieli muzeów, specjalistów w zakresie digitalizacji zbiorów, realizatorów projektów cyfrowych, przedstawicieli platform cyfrowych i rozwiązań cyfrowych dla kultury – dotyczyły przede wszystkim projektu GLAM-Wiki, wykorzystania potencjału Wikipedii i innych narzędzi Wiki, prawa autorskiego dotyczącego udostępniania zbiorów muzealnych w sieci, otwartości Internetu i szeregu problemów związanych z otwartością nauki czy rozwiązań oferowanych przez m.in. Koalicję Otwartej Edukacji.

Swoje referaty wygłosili przedstawiciele Muzeum Narodowego w Warszawie (Karolina TabakMuzeum Narodowe w Warszawie i udostępnianie cyfrowych zbiorów; Mikołaj MachowskiZbiory cyfrowe w praktyce; Aleksandra Sulikowska wraz z Marią Drozdek z Wikimedia Polska opowiedziały o Galerii Faras w Wikipedii), Państwowego Muzeum Etnograficznego (Klara Sielicka-BaryłkaProjekt – Model do składania “etnowiki”), Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Agata Krawczyk, Programy MKiDN jako narzędzie wsparcia dla rozwoju muzeów cyfrowych), oraz Wikipedii (Marta Moraczewska, Otwarte projekty muzealne typu GLAM WIKI w Polsce, Liam Wyatt – Wikimedians in residence acreoss the world GLAM landscape; Andy MabbettGLAM and Wikimedians: two communities in collaboration). Centrum Cyfrowe w Warszawie reprezentowała Aleksandra Janus (Co wiemy o otwartych i otwierających się instytucjach kultury?),  portal Historia i Media – Marcin Wilkowski (Instytucje kultury na rzecz otwartego Internetu) a The Royal Armoury, Skokloster Castle and the Hallwyl Museum (LSH) w Szwecji – Karin Nilsson ().

Konferencja była jednocześnie podsumowaniem projektu “Galeria Faras w Wikipedii” realizowanego przez MNW i Stowarzyszenie Wikimedia Polska. Zamknął ją panel dyskusyjny: Innowacja vs. dostępność. Problemy i rozwiązania, który poprowadził Marcin Wilkowski, a udział w nim wzięli: Aleksandra Janus, Piotr Rypson (MNW), Tomasz Ganicz (Wikimedia Polska), Marta Świeżawska-Franczak (Galeria Zachęta Sztuk Pięknych).

Projekt “Muzeum w polskiej kulturze pamięci…” nie uwzględniał w swoich założeniach włączenia się w budowanie treści za pomocą narzędzi Wikimedia, jednak konferencja ta otworzyła przed nami nowe perspektywy i możliwości współpracy z ośrodkami zajmującymi się tą problematyką. Być może, po opracowaniu pierwszych haseł w naszej bazie, będzie można także opracować treści dla powszechniejszego odbiorcy za pośrednictwem Wikipedii i włączyć takie rozwiązania w kolejne etapy projektu.

Więcej informacji na stronie konferencji.

Małgorzata Baka


Fotorelacja:

Konferencja Muzeum Cyfrowe w Warszawie img_1392 Konferencja Muzeum Cyfrowe w Warszawie Konferencja Muzeum Cyfrowe w Warszawie Konferencja Muzeum Cyfrowe w Warszawie Konferencja Muzeum Cyfrowe w Warszawie

Print Friendly, PDF & Email

Małgorzata Baka

Dodaj komentarz