18.11.2017 | Małgorzata Baka

W dniach 16-17. listopada odbyła się konferencja pn. “Humanistyka cyfrowa a instytucje dziedzictwa”, zorganizowana przez Konsorcjum DARIAH-PL.

W jednym z paneli projekt reprezentowała Małgosia Baka, z referatem Potencjał wykorzystania metod humanistyki cyfrowej w badaniach nad muzealnic­twem. Projekt „Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej

Streszczenie:

Małgorzata Baka, Ewelina Bednarz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu:

Celem projektu „Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 roku)…” jest analiza i kom­pleksowe badanie roli wczesnych muzeów jako instytucji stanowiących zwierciadło prze­mian kulturowych, oddziałujących zarówno w przeszłości, jak i obecnie na kierunki przeka­zywania przyszłym pokoleniom oraz kształtowania szeroko pojętej tożsamości i pamięci kulturowej. W prowadzonych badaniach na obszarze teoretycznej muzeologii wykorzysty­wane są narzędzia związane z humanistyką cyfrową, takie jak: wizualizacja danych, anali­zy big data, ale również idee założenia open access/sources i inne założenia związane z wykorzystaniem potencjału partycypacji za pośrednictwem cyfrowych baz danych. Podjęta została także próba sformułowania założeń metodologicznych w badaniach nad muzeal­nictwem, opartych na założeniach humanistyki cyfrowej, co można by określić „muzeologią cyfrową”. Konieczne do jej opracowania jest budowanie multikompetencyjnych zespołów badawczych. Pomimo, iż projekt z założenia obejmuje typowe dla badań historycznych czy antropologicznych oraz historyczno-artystycznych metody na obszarze muzealnictwa, sta­nowi nowe podejście i próbę wdrażania rozwiązań, jakie daje humanistyka cyfrowa.

Słowa kluczowe: humanistyka cyfrowa, muzealnictwo, muzeologia cyfrowa, open sources, open access, wizualizacja danych, crowdsourcing, bazy danych, big data


Prezentacje z konferencji:

http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=185304&tab=3

Więcej informacji na stronie Konferencji:

Abstrakty


 

Print Friendly, PDF & Email

Małgorzata Baka

Dodaj komentarz