Koźmin Wielkopolski, 1910, muzeum parafialne

Muzeum diecezjalne w Koźminie Wielkopolskim zostało założone w 1910 roku z inicjatywy ks. kanonika Stanisława Łukomskiego (1874-1948), późniejszego sekretarza Konferencji Episkopatu Polski, biskupa łomżyńskiego, zwolennik Narodowej Demokracji. Inspiracją dla powstania kolekcji muzealnej stały się podobne zbiory w Przemęcie i Ostrowie Wielkopolskim. Gromadziło ono przede wszystkim zabytki lokalne, a głównymi ofiarodawcami byli parafianie, zachęcani do ofiarności…

Sandomierz, Muzeum Diecezjalne (1902)

Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu powstało z inicjatywy ks. Józefa Rokosznego (1870-1931), dyrektora dyrektor Seminarium Nauczycielskiego w Radom, absolwenta Seminarium Duchownego w Sandomierzu i Akademii Duchownej w Petersburgu, kanonika sandomierskiej kapituły katedralnej. W 1902 roku, w ramach propagowanej przez siebie ochrony zabytków, zorganizował muzeum, w którym gromadzono zabytki sakralne. Gromadzone zbiory służyły również jako zaplecze do…

1909 – Lwów, Wystawa Przemysłu Liturgicznego

Organizatorem Wystawy Przemysłu Liturgicznego była Liga Pomocy Przemysłowej pod specjalnym protektoratem księży arcybiskupów doktorów Józefa Bilczewskiego, Andrzeja hrabiego Szeptyckiego i Józefa Teodorowicza. Wystawa poświęcona była budownictwu i urządzaniu wnętrz  świątyń katolickich, prawosławnych i żydowskich, a jej celem stało się przede wszystkim podniesienie kompetencji instytucji i przedsiębiorstw prywatnych związanych z przemysłem liturgicznym. Wystawa została zorganizowana we…

Grudziądz, Miejskie Muzeum Starożytności (1883)

Towarzystwa i Stowarzyszenia odegrały istotną rolę w historii polskiego muzealnictwa XIX wieku. Jedną z niezwykle udanych inicjatyw było stworzenie Muzeum Starożytności w Grudziądzu. Powstało z inicjatywy Towarzystwa Starożytności, powołanego do życia 24.11.1883 roku w hotelu Pod Złotym Lwem. Na spotkaniu założycielskim oprócz inicjatora – dr. Siegfrieda Angera, dyrektora miejscowego Gimnazjum Królewskiego obecne były jeszcze 34…

Elbląg, Muzeum Miejskie (1864)

Rok 08.11.1864 to niezwykle ważna data dla historii elbląskiego muzealnictwa. Wtedy to magistrat Elbląga, wraz z nadburmistrzem Theodorem Burscherem, powołał do życia Miejskie Zbiory Sztuki i Starożytności (Städtischen Kunst- und Alterthumssammlung), które dość szybko zostało przekształcone w Muzeum Miejskie (Städtisches Museum). Początkowo, do 1893 roku, muzeum znajdowało się na najwyższym piętrze miejskiego ratusza. Od momentu…

Gdańsk, Muzeum Żydowskie Lessera Giełdzińskiego (1904)

Muzeum powstało 10. stycznia 1904 roku, z inicjatywy Lessera Giełdzińskiego (1830-1910), który wybrał ze swojej kolekcji przedmioty judaistyczne (127 obiektów) i podarował je Gdańskiej Gminie Żydowskiej działającej przy Wielkiej Synagodze. Życzeniem ofiarodawcy było, jak sam pisał w akcie donacji aby „[…] Kolekcja powinna być znana jako dar Giełdzińskiego, zawsze ma być pokazywana w oddzielnym pokoju,…

Oferta pracy 1/2017: GRAFIK

OFERTA PRACY 1/2017 26 kwietnia 2017 r. Oferta do pobrania w PDF: Oferta pracy GRAFIK Nazwa jednostki:  Uniwersyte26 kwietnia 2017 r.t Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, Zakład Muzealnictwa Miasto: Toruń Nabór do zespołu projektu „Muzea w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej” finansowanego ze…

Giełdziński Lesser (1830-1910)

Przedsiębiorca, wybitny kolekcjoner sztuki, głównie judaików, inicjator Muzeum Lessera Giełdzińskiego w Gdańsku. Od 1860 roku prowadził w Gdańsku dużą firmę handlu zbożem. Zgromadził zbiór sztuki dawnej i rzemiosła artystycznego, w tym wielu przedmiotów pochodzących z gdańskich warsztatów. Zbiory wystawiał w siedzibie firmy przy Langer Markt 18 (ob. Długi Targ), a od około 1900 roku we…

Ewelina BEDNARZ | „Muzeum Pamięci” – hasło, które przyniosło nieoczekiwany odzew. Kilka słów o aktywności Projektu na Instagramie.

[26.03.2017] Portale społecznościowe prowadzą politykę krótkich nicków, czyli nazw, którą każdy użytkownik musi ustalić dla swojego konta. Tak też jest  z Instagramem, dlatego aktywność konta projektowego rozpoczęła się od ustanowienie nicku – Muzeum Pamięci – jak się potem okazało, niezwykle chwytliwego.  Osoba zainteresowana, jeśli zechce zajrzeć na ten profil, to będzie mogła przeczytać wszystkie potrzebne…