23.10.2020

Na łamach serii “Nauka – Dydaktyka – Praktyka” wydawanej przez Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich we współpracy z Wydziałem Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, zatytułowanej “Big Data w humanistyce i naukach społecznych” ukazał się artykuł Małgorzaty Baki Potencjał wykorzystania muzealnych zasobów cyfrowych w badaniu dziedzictwa kulturowego – kilka refleksji.

Wydawnictwo pod redakcją dr hab. Anety Firlej-Buzon prezentuje rozważania teoretyczne na temat zastosowania i wpływu dużych zasobów danowych na nauki humanistyczne i społeczne. “Publikacja Big data w humanistyce i naukach społecznych stanowi efekt krytycznej refleksji nad zagadnieniami z obszaru big data, z którymi mierzą się, pochodzący z ważniejszych środków naukowych badacze, reprezentujący różne obszary badawcze: komunikację społeczną i media, kulturoznawstwo, językoznawstwo, prawo oraz muzealnictwo i bibliotekoznawstwo (…)” [2020: 10].

Artykuł Małgorzaty Baki stanowi próbę wskazania na potencjał wykorzystania zasobów cyfrowych muzealnictwa polskiego w zakresie upowszechniania wiedzy o dziedzictwie kulturowym oraz ukazuje wybrane problemy, które wpływają na ich ograniczenie. Autorka przedstawiła m.in. problem przemian w funkcji muzeów pod wpływem rozwoju technologicznego oraz potencjał dla nowych obszarów z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego, związanych z ucyfrowieniem. Przemiany te dokonały się w sferze komunikacji z odbiorcą, poprzez upowszechnianie wiedzy za pośrednictwem muzealnych platform cyfrowych stwarzając pole do działań partycypacyjnych.

Tekst dostępny jest na profilu autorki na ACADEMIA.EDU. Zapraszamy do lektury.


Home » Cybermuzeologia » Big Data w humanistyce…
Print Friendly, PDF & Email

Ewelina Bednarz

Wykonawczyni projektu. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2015 roku doktorantka w dziedzinie Nauk o sztuce w Zakładzie Muzealnictwa. Realizowana praca doktorska: "Malarstwo marynistyczne XVI-XVIII wieku w zbiorach polskich", przygotowywana jest pod kierunkiem dr. Lecha Brusewicza oraz dr. hab. Tomasza F. de Rosseta, prof. UMK. W ramach projektu prowadzi kwerendy dotyczące regionu historycznej Małopolski, Wielkopolski, Mazowsza i Pomorza; zajmuje się XIX-wiecznymi kolekcjami prywatnymi udostępnianymi publiczne na Pomorzu.