Seweryn Mielżyński (1804-1872)

Zapraszamy na XVII SEMINARIUM MUZEALNICZE, które odbędzie się 15. czerwca  2019 r. w sobotę o godzinie 11:00-14:00, w sali 101 na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu.
Będzie ono poświęcone postaciom muzealników i badaczy muzeów, którzy mieli znaczny wkład w budowanie kultury pamięci.
Spotkanie poprowadzi Małgorzata Baka.

Gośćmi specjalnymi Seminarium będą pani Agnieszka Murawska z Muzeum Narodowego w Poznaniu, która opowie o postaci Seweryna Mielżyńskiego, działacza kulturalnego, polityka i twórcy kolekcji, która weszła w skład zbiorów muzealnych Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz pani Katarzyna Mączewska z Muzeum Narodowego w Warszawie, która zaznajomi nas z postacią Bronisława Gembarzewskiego, malarza batalisty, historyka wojskowości, muzealnika, wieloletniego dyrektora Muzeum Narodowego i Muzeum Wojska w Warszawie.

W dalszej części spotkania pani Małgorzata Wawrzak, wykonawczyni naszego projektu opowie o swoich badaniach nad działalnością etnografa, badacza ludu Ajnów Bronisława Piłsudskiego, którego działalność przyczyniła się do powstania zbiorów muzealnych w Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem.

Zapraszamy!


Agnieszka Murawska
Historyk, muzealnik. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1991). Absolwentka podyplomowych studiów z zakresu muzealnictwa na UMK w Toruniu (2005). Od 1991 roku zatrudniona w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Autorka wystaw i  publikacji z dziedziny numizmatyki,  medalierstwa, historii muzealnictwa i edukacji muzealnej. Uczestnik prac Międzymuzealnego Kolegium Numizmatycznego, Prezes Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich.

Katarzyna Mączewska
Absolwentka Instytutu Historii Sztuki na Uniwersytecie Warszawskim oraz Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2006 roku inwentaryzuje i bada konteksty artystyczne zabytków dawnych ziem wschodnich rzeczypospolitej w okresie trwania zaboru rosyjskiego i II Rzeczypospolitej. Bada także historie kolekcji ikonograficznych Polaków w XIX i w pierwszej połowie XX wieku. Od roku 2012 jest zaangażowana w projekt „botaniczne archiwalia” realizowany przez fundację UW i ogród botaniczny UW. Zob. muzealnictwo.com

Małgorzata Wawrzak
Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych UMK – kierunek Konserwatorstwo i Muzealnictwo. Praca magisterska pt. Klasztor kartuzów w Kartuzach, napisana pod kierunkiem prof. Mariana Kutznera. Od 2010 roku sekretarz Stowarzyszenia Przyjaciół Wydziału Sztuk Pięknych.


Zgłoszenia uczestnictwa jako słuchacz na adres: muzeumpamieci@umk.pl


Print Friendly, PDF & Email

Małgorzata Baka