Osiński Kazimierz Maria (1883-1956)

Dzisiejsze Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, powstało w 1909 roku jako Muzeum Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu z inicjatywy inż. Kazimierza M. Osińskiego, architekta, społecznika, publicysty i regionalisty.  Po złożeniu egzaminu dojrzałości w Krakowie, Osiński w 1903 roku rozpoczął studia na wydziale architektury Politechniki Lwowskiej, uczęszczając równocześnie na wykłady z archeologii polskiej i powszechnej, historii sztuki,…

1885 – Dalszy ciąg Katalogu wystawy rolniczo-przemysłowej w Warszawie

Dalszy ciąg Katalogu wystawy rolniczo-przemysłowej w Warszawie 1885 i plany wystawy. Wydawca: Warszawa : [s.n., 1885 (Warszawa : S. Orgelbrand Synowie) Prawa: Domena publiczna. Dla wszystkich bez ograniczeńŹródło: Biblioteka NarodowaObiekt zdigitalizowany w ramach projektu: Patrimonium Zasób: https://polona.pl/item/dalszy-ciag-katalogu-wystawy-rolniczo-przemyslowej-w-warszawie-1885-i-plany-wystawy,NjIxNTk5ODk/2/#info:metadata [mb]

1909 – Wilno, Wystawa Urządzenie mieszkań

Wystawa „Urządzenie mieszkań” w Wilnie została zorganizowana w 1909 roku (16.08-15.09) z inicjatywy Towarzystwa Urządzenia Mieszkań, pod przewodnictwem komitetu organizacyjnego. Na jego czele stał Józef Montwiłł (1850-1911), ziemianin i działacz społeczny. Ekspozycja została zorganizowana w budynkach pofranciszkańskich, a przygotowania do niej trwały od 1908 roku. Równocześnie z ekspozycją mieszkań zorganizowano Wystawę Pomologiczną. Jak pisał Franciszek…

Lublin, 1906, Muzeum Lubelskie

Projekt utworzenia muzeum w Lublinie pojawił się już na początku XX wieku. Językoznawca i etnograf Hieronim Łopaciński (1860-1906) „Słówku o potrzebie zakładania bibliotek i muzeów miejscowych i prowincjonalnych” (1903) wskazywał na konieczność utworzenia tego rodzaju instytucji w mieście. Jak pisał: w muzeach „prowincjonalnych lub miejscowych powinno być wszystko, co by dało pojęcie o tym właśnie…

1913 – Warszawa, Wystawa ceramiki i szkła polskiego

W 1913 roku, w kamienicy Baryczków urządzono trzecią wystawę Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości, prezentującą szkło i ceramikę.  Prezentowana była od czerwca do września, a w komitecie organizacyjnym zasiadali m.in. Edward hr. Krasiński, Rajnold hr. Przeździecki, Eliza margrabina Wielopolska, a także dwaj wybitni kolekcjonerzy rzemiosła artystycznego Gustaw Soubise-Bisier i Bohdan Wydżga, którzy na potrzeby ekspozycji…

1881 – Katalog wystawy dzieł sztuki stosowanej do przemysłu urządzonej staraniem Komitetu Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie

Katalog wystawy dzieł sztuki stosowanej do przemysłu urządzonej staraniem Komitetu Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie w pałacu Brühlowskim, otwartej d. 14 czerwca 1881 r. Wydawca: Wyd. „Ekonomisty”Warszawa 1881Album dzieł sztuki zastosowanej do przemysłu z wystawy urządzonej przez Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie w 1881 r.: http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/publication/29898 Prawa: Domena publiczna. Dla wszystkich bez ograniczeńDigitalizacja:…

Połock, 1788, zbiory muzealne Kolegium Jezuickiego (Akademii Połockiej)

W 1580 roku z inicjatywy Stefana Batorego w Połocku utworzone zostało Kolegium Jezuickie. Jego pierwszym retorem został ks. Piotr Skarga. W uczelni, od 1812 Akademii Połockiej, gromadzono zbiory o charakterze muzealnym. W dużej mierze miały one charakter dydaktyczny i wykorzystywane były w czasie prowadzonych zajęć, w kolekcji znalazł się również zbiór malarstwa – głównie portrety,…

Wystawy sztuki w Elblągu

Wystawy sztuki w Elblągu miały długą tradycję. W 1834 roku z inicjatywy Elbląskiego Związku Rzemiosł (Elbinger Gewerbe-Verein)została zorganizowana pierwsza Wystawa Sztuki i Rzemiosła. Zaprezentowano na niej liczne dzieła sztuki, obrazy, przykłady rzemiosła artystycznego, produktów rzemieślniczych. Kolejną zorganizowano trzy lata później. Wypożyczono wówczas obrazy ze Związku Rzemiosł w Królewcu, zaprezentowano także liczne przedmioty rzemiosła artystycznego i…

1866 – Opis wystawy obrazów w Pałacu Działyńskich na korzyść ubogich miejscowych w Poznaniu

Spis wystawy obrazów w Pałacu Działyńskich na korzyść ubogich miejscowych w Poznaniu Wydawca: Augustyn Schmaedicki1866 Poznań Prawa do dysponowania publikacją: PAN Biblioteka KórnickaWłaściciel praw: PAN Biblioteka KórnickaDigitalizacja: PAN Biblioteka KórnickaLokalizacja oryginału: PAN Biblioteka Kórnicka Zasób: http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=52022 [mb]

XVIII Seminarium muzealnicze – odwołane!

Zawiadamiamy, że z przyczyn organizacyjnych XVIII Seminarium Muzealnicze (o muzeach etnograficznych), zaplanowane na najbliższą sobotę – 28.09.2019 r. – zostało odwołane. Zapraszamy na kolejne spotkanie w październiku i grudniu, oraz na Międzynarodową Konferencję „Pamięć wieloraka” (14-16.11). Więcej informacji o seminariach można znaleźć w zakładce „Wydarzenia > Seminaria muzealnicze„.