Sopot, 1913-1914, Muzeum kaszubsko-pomorskie

Jak pisano w sprawozdaniu za rok 1913 „Idea muzeum kaszubsko-pomorskiego powstała wśród młodokaszubów, gromadzących się wokół  dziennikarza i pisarza dr Aleksandra Majkowskiego (1876-1938) i pierwszy wyraz znalazła na łamach „Gryfa” (1908). Celem twórców muzeum było „zachować skarby, nagromadzone przez ojców, dla przyszłych pokoleń, i jednych i drugich łączyć pasmem tradycji. Dla nas – pisano –…

Kraków, Zbiory Arcybractwa Miłosierdzia i Banku Pobożnego

W 1584 r. w Krakowie ks. Piotr Skarga utworzył w Krakowie Bractwo Miłosierdzia Bogarodzice, którego celem była pomoc materialna i duchowa ludziom ubogim, wstydzącym się żebrać. Miało ono charakter świecki, jednak wśród jego członków znajdowali się również przedstawiciele duchowieństwa.  Przy bractwie powołano tzw. Bank Pobożny, który stanowił kapitał pod nieoprocentowane fanty i zastawy osób potrzebujących.…

Kołomyja, 1913-1915, Muzeum Pokuckie

Pokucie po I rozbiorze znalazło się pod panowaniem austriackim. Krainę rozsławił m.in. Oskar Kolberg (1814-1890) – polski etnograf, folklorysta i kompozytor, który w 1880 roku był współorganizatorem wielkiej wystawy etnograficznej w Kołomyi. Udział w niej wziął sam cesarz Franciszek Józef. Dwa lata później urządzono wystawę czasopism a w 1888 wystawę dzieł sztuki polskiej, oraz starożytności…

1898 – Katalog obrazów i rysunków ś.p. Tytusa Maleszewskiego wystawionych w „Salonie Artystycznym” w Warszawie

Katalog” kartin” i čertežej pokojnago Tita Maleševskago na vystavki „Chudožestvennago zala” v” Varšav” Katalog obrazów i rysunków ś.p. Tytusa Maleszewskiego wystawionych w „Salonie Artystycznym” w Warszawie. Wydawca: [b.w.] ; Druk E. Skowrońskiego […]Warszawa 1898 Prawa: Domena publiczna (Public domain)Lokalizacja oryginału: Muzeum Narodowe w Warszawie. Biblioteka Zasób: http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/doccontent?id=39044 [mb]

Warszawa, 1862 Muzeum Sztuk Pięknych

Muzeum Sztuk Pięknych w Warszawie powstało w 1862 r. na mocy „Ustawy o Wychowaniu Publicznym w Królestwie Polskim”. Kolekcję tworzyć miały zbiory rycin z ówczesnej Biblioteki Rządowej i Szkoły Sztuk Pięknych, obrazy olejne i odlewy gipsowe będące w zarządzie szkoły i działających w jej ramach gabinetów, a także kolekcja Piotra Fiorentiniego zakupiona przez Szkołę Sztuk…

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pamięć wieloraka: pamięci muzealne na ziemiach Rzeczpospolitej w epoce rozbiorów”

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową, która odbędzie się w dniach 14-16 listopada br w Sali Konferencyjnej Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Trzecia konferencja naukowa w ramach projektu badawczego Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.) finansowanego z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, stanowić będzie podsumowanie i publiczną prezentację jego rezultatów tak w tradycyjnej postaci publikacji i…

1895 – Katalog urzędowy drugiej Poznańskiej Prowincjonalnej Wystawy Przemysłowej, Poznań

Katalog urzędowy drugiej Poznańskiej Prowincjonalnej Wystawy Przemysłowej 1895Wydział Redakcyjny Komitetu Wystawowego. Wydawca: Rudolf MossePoznań 1895 Właściciel praw: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół NaukLokalizacja oryginału: Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk Zasób: http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=130018 [mb]

Zaproszenie – promocja książki prof. Józefa Poklewskiego

W imieniu zespołu redakcyjnego – Elżbiety Pileckiej, Alicji Saar-Kozłowskiej oraz Małgorzaty Wawrzak mamy zaszczyt zaprosić na uroczystą promocję książki prof. Józefa Poklewskiego, wieloletniego pracownika Wydziału Sztuk Pięknych UMK, wybitnego historyka sztuki i zasłużonego badacza dziejów sztuki polskiej nowożytnej oraz kultury wileńskiej – Studia w historii sztuki i kultury wileńskiej (wybór tekstów). Książka jest, wydanym już pośmiertnie, zbiorem artykułów Profesora.…

Tarnopol, 1907, Muzeum Podolskie

W 1907 roku w rocznym Sprawozdaniu Towarzystwa Szkoły Ludowej zapisano, że Koło T. S. L. w Tarnopolu po nabyciu realności przy ul. Mickiewicza, pomyślało o „tym najtrudniejszym może do zdobycia, ale i najbardziej kształcącym środku oświatowym, jakim jest każde Muzeum”. Powołano wówczas specjalną Komisję z prof. Stanisławem Srokowskim, prezesem TSL i późniejszym dyrektorem Muzeum, na…