1895- Łódź, I Wystawa Przemysłowa

Dnia 26 września 1895 r. w Łodzi na terenie parku Helenów zorganizowana została pierwsza Wystawa Przemysłowa. Inicjatywa organizacji wystawy pojawił się w gronie Towarzystwa popierania ruskiego przemysłu i handlu, a na czele komitet stali Juliusz Kunitzer oraz Władysław Wizbek. Na potrzeby ekspozycji wzniesiono zabudowę w postaci oszklonej hali „wystrzelającej pod niebo paru wieżycami i z…

1881 – Katalog wystawy lekarsko-przyrodniczej, Kraków

Katalog wystawy lekarsko-przyrodniczej Wydawca: W. Kornecki ; nakładem Komitetu WystawowegoKraków 1881Wystawa zorg. z okazji III Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich w Krakowie w r. 1881. – Indeks. – Opis fiz.: 66 s. ; 23 cm Prawa: Domena publiczna. Dla wszystkich bez ograniczeńDigitalizacja: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w KrakowieLokalizacja oryginału:Muzeum Narodowe w Krakowie. Biblioteka Zasób:http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=17420 [mb]

Wieliczka, 1898, Muzeum Salinarne

W II połowie XIX w. w Wieliczce powstała pierwsza państwowa szkoła górnicza, która miała za zadanie kształcić górników galicyjskich (1861). Z czasem przy szkole powstał gabinet, określany mianem Muzeum Szkoły Górniczej, w którym gromadzono narzędzia naukowe oraz pamiątki po ważnych osobistościach zwiedzających Kopalnię Soli w Wieliczce. Muzeum Salinarne w Wieliczce zostało założone w 1898 r.,…

1916 – Warszawa, Siedziby królewskie w Warszawie: Zamek, Łazienki

Po opuszczeniu Warszawy przez Rosjan (1915) polscy architekci i historycy sztuki mieli możliwość, po raz pierwszy, zbadania pod względem architektonicznym i artystycznym najbardziej rozpoznawalnych warszawskich zabytków, a zajmowanych dotychczas przez władze rosyjskie: Zamku Królewskiego oraz Łazienek Królewskich.  Efektem tych działań stała się dokładna ich inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa i fotograficzna, którą zaprezentowano na wystawie Towarzystwa Opieki nad…

1915 – Warszawa, Wystawa Architektury Polskiej

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości zostało utworzone w 1906 roku. W 1911 roku na rzecz towarzystwa zakupiono Kamienicę Baryczków, która od 1912 roku stała się jego siedzibą. W 1911 roku Zarząd Towarzystwa zdecydował się na organizację retrospektywnych wystaw czasowych. Pierwszą z nich była ekspozycja „Stara Warszawa”, urządzona jeszcze w salach Ratusza miejskiego na placu Teatralnym.…

Nabór na konferencję przedłużony do 30. września!

Do 30. września można nadsyłać propozycje wystąpień na konferencji międzynarodową Pamięć wieloraka: Muzea na ziemiach Rzeczpospolitej w epoce rozbiorów, która obędzie się w dniach 14-16 listopada 2019 roku w Toruniu.  Trzecia konferencja naukowa w ramach projektu badawczego Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.) finansowanego z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, stanowić będzie podsumowanie i publiczną prezentację…

Chełm Lubelski, 1886, Muzeum 65 Moskiewskiego Pułku Piechoty Jego Wysokości

Po reformie wojskowej Piotra I i utworzeniu stałej armii w koszarach wojskowych zaczęto tworzyć muzea i izby pamięci, w których gromadzono nagrody, trofea, dokumenty i inne materiały związane z dziejami pułków i związanych z nimi osobistościami carskiej rodziny. Muzeum 65 Moskiewskiego Jego Wysokości [ces. Mikołaja II] pułku piechoty (Музей 65-го пехотнoго Mocкoвскoго Eго Beличecтвa полкa)…

Lwów, (1890) 1893, Muzeum historyczne m. Lwowa

W 1890 roku we Lwowie odbył się Kongres Historyków Polskich, w czasie którego wskazywano na potrzebę gromadzenia zabytków związanych z historią miasta. Wówczas też pojawiła się idea założenia muzeum, a jednym z najważniejszych propagatorów tej koncepcji był późniejszy dyrektor tej placówki Aleksander Czołowski (1865-1944). Już w 1890 roku na poczet przyszłego muzeum przekazano 14 obiektów,…

1879 – Katalog obrazów wystawionych w Salonie Sztuk Pięknych Józefa Ungra w Warszawie

Katalog obrazów wystawionych w Salonie Sztuk Pięknych Józefa Ungra w Warszawie : listopad 1879 Wydawca: Druk Władysława Szulca ; Salon Sztuk Pięknych Józefa Ungra (Warszawa)Warszawa 1879 Prawa:Domena publiczna. Dla wszystkich bez ograniczeńDigitalizacja: Muzeum Narodowe w WarszawieLokalizacja oryginału: Muzeum Narodowe w Warszawie. Biblioteka Zasób:http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/doccontent?id=39046 [mb]