Wykonawcy projektu (10 osób) uczestniczyli łącznie w 27 konferencjach i seminariach naukowych, gdzie zaprezentowali łącznie 27 referatów przygotowanych na podstawie przeprowadzonych w ramach projektu badań.

Tomasz F. de Rosset:

  • 9-11.05.2018, konferencja naukowa Darczyńcy polskich muzeów. Historia i współczesność, Muzeum Narodowe – Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa, referat: Fundacje i dary artystyczne dla muzeów na ziemiach polskich w ciągu „długiego” XIX wieku (1795–1919)
  • 28.08.1.09. 2018, XL Stała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie, Biblioteka Polska, Paryż; prezentacja projektu badawczego Muzeum w polskiej kulturze pamięci…
  • 30.11.2018, ogólnopolska konferencja naukowa Cywilizacja prowincji Rzeczpospolitej szlacheckiej, cykl III Dom pański, Instytut Archeologii i Etnologii PAN – Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, referat: Kolekcja we dworze: dwór polski jako ośrodek kultury artystycznej
  • 4-6.04.2019, Colloque international Parmi les hommes, les objets et les signes – hommage à Krzystof Pomian, Institut National d’Histoire de l’Art (INHA) – Centre scientifique de l’Académie Polonaise des Sciences à Paris – Centre de civilisation polonaise de Sorbonne Université – Université de Varsovie – Institut des sciences humaines et sociales du CRNS – Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS), referat: Musée et mémoire (lieu, forme, production), Paryż
  • 19-20.09.2019, konferencja naukowa Czartoryscy z sztuka w dobie  nowoczesności, Instytut Historii Sztuki UJ, Muzeum Narodowe w Krakowie, referat: Kolekcja artystyczna jako narzędzie ideologii i polityki Czartoryskich w epoce rozbiorów
  • 14-16.11.2019, Międzynarodowa konferencja naukowa: Pamięć wieloraka: pamięci muzealne na ziemiach Rzeczypospolitej w epoce rozbiorów / The International Scientific Conference: Various Memory: museums in the lands of the Polish-Lithuanian Commonwealth, era of the partitions, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Biblioteka Uniwersytecka, Toruń, referat: Muzealna mapa pamięci Rzeczypospolitej

Michał F. Woźniak:

  • 16-17.05.2017, Seminarium Planowanie muzeum w otoczeniu / Planning an extended museum, Komitet ICOM Europa, Komitet Narodowy ICOM Polska, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, referat: Wewnątrz i zewnątrz muzeów techniki
  • 5.06.2017, Sesja Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN Muzea nauki i techniki w kształtowaniu nowoczesnego społeczeństwa, referat: Muzea techniki w Polsce
  • 14-16.11.2019, Międzynarodowa konferencja naukowa: Pamięć wieloraka: pamięci muzealne na ziemiach Rzeczypospolitej w epoce rozbiorów / The International Scientific Conference: Various Memory: museums in the lands of the Polish-Lithuanian Commonwealth, era of the partitions, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Biblioteka Uniwersytecka, Toruń, referat: Towarzystwa naukowe i ich zbiory na ziemiach zaboru pruskiego

Aldona Tołysz:

  • 14-16.11.2019, Międzynarodowa konferencja naukowa: Pamięć wieloraka: pamięci muzealne na ziemiach Rzeczypospolitej w epoce rozbiorów / The International Scientific Conference: Various Memory: museums in the lands of the Polish-Lithuanian Commonwealth, era of the partitions, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Biblioteka Uniwersytecka, Toruń, referat: Drogi ku polskiej tożsamości – Muzeum Przemysłu i Rolnictwa oraz Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej

Małgorzata Wawrzak:

  • 14-16.11.2019, Międzynarodowa konferencja naukowa: Pamięć wieloraka: pamięci muzealne na ziemiach Rzeczypospolitej w epoce rozbiorów / The International Scientific Conference: Various Memory: museums in the lands of the Polish-Lithuanian Commonwealth, era of the partitions, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Biblioteka Uniwersytecka, Toruń, referat: Muzea „ziemi swojej”. Reprezentacja prowincji jako wyraz tożsamości narodowej
  • 2-3.12.2020, Konferencja naukowa „Dziedzictwo kunstkamery? Jak powstawały nasze Muzea”, Muzeum Narodowe w Przemyślu, referat: “Organizacje społeczne i polskie muzea prowincjonalne w czasach zaborów”

Małgorzata Baka:

  • 19.10.2016, konferencja Muzeum Cyfrowe, Muzeum  Narodowe w Warszawie (prezentacja projektu z Eweliną Bednarz)
  • 8-9.11.2016, konferencja Konsorcjum DARIA-H, Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe, Poznań (uczestnik warsztatów, prezentacja projektu z Eweliną Bednarz)
  • 8-9.12.2016, konferencja Digital Humanities Centres. Experiences and Perspectives, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa (prezentacja projektu z Eweliną Bednarz)
  • 16-17.11.2017, IV Konferencja DARIA-H, Humanistyka cyfrowa a instytucje dziedzictwa, Toruń; organizatorzy: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, CSW w Toruniu; referat: Potencjał wykorzystania metod humanistyki cyfrowej w badaniach nad muzealnictwem. Projekt ‘Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej; udział w debacie: O barierach we współpracy nauki z instytucjami dziedzictwa w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć cyfrowych; moderator: Dominik Purchała, Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW ; Wydział Historyczny UW. Paneliści: prof. dr hab. Aleksander Bursche, Dorota Szkodzińska,  dr hab. Dariusz Brzostek, Małgorzata Baka, dr Marcin Werla
  • 23-24.03.2017, konferencja naukowa Wizualizacja danych w humanistyce, Biblioteka Uniwersytecka, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (uczestnik warsztatów, prezentacja projektu)
  • 22-23.11.2018, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Big Data w humanistyce i naukach społecznych, organizator: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, referat: Projekt “Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej” i potencjał wykorzystania zasobów bazodanowych do badań nad muzealnictwem
  • 7-8.11.2019, konferencja naukowa: Wokół dziedzictwa – przeszłość i przyszłość. Historycy sztuki, muzealnicy i konserwatorzy w 40. rocznicę śmierci prof. Jerzego Remera, organizatorzy: Oddział Toruński stowarzyszenia Historyków Sztuki, Oddział Toruński Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Oddział Kujawsko-Pomorski Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Muzeum Okręgowe w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, referat: Muzealnictwo na pograniczu pruskiej Prowincji Śląsk i Galicji Zachodniej do II wojny światowej. Problem tożsamości i pamięci kulturowej na przykładzie Oberschlesisches Museum Gleiwitz
  • 14-16.11.2019, Międzynarodowa konferencja naukowa: Pamięć wieloraka: pamięci muzealne na ziemiach Rzeczypospolitej w epoce rozbiorów / The International Scientific Conference: Various Memory: museums in the lands of the Polish-Lithuanian Commonwealth, era of the partitions, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Biblioteka Uniwersytecka, Toruń, referat: Muzeum pogranicza kultur – Galicja

Ewelina Bednarz Doiczmanowa:

  • 14-16.11.2019, Międzynarodowa konferencja naukowa: Pamięć wieloraka: pamięci muzealne na ziemiach Rzeczypospolitej w epoce rozbiorów / The International Scientific Conference: Various Memory: museums in the lands of the Polish-Lithuanian Commonwealth, era of the partitions, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Biblioteka Uniwersytecka, Toruń, referat: Muzea kościelne – między patriotyzmem a religijnością. Różnice i podobieństwa w dobie odmiennych praw

Dariusz Dąbrowski:

  • 14-16.11.2019, Międzynarodowa konferencja naukowa: Pamięć wieloraka: pamięci muzealne na ziemiach Rzeczypospolitej w epoce rozbiorów / The International Scientific Conference: Various Memory: museums in the lands of the Polish-Lithuanian Commonwealth, era of the partitions, , Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Biblioteka Uniwersytecka, Toruń, referat: Pamięć wyparta. O rosyjskich muzeach na ziemiach polskich

Kamila Kłudkiewicz

  • 14-16.11.2019, Międzynarodowa konferencja naukowa: Pamięć wieloraka: pamięci muzealne na ziemiach Rzeczypospolitej w epoce rozbiorów / The International Scientific Conference: Various Memory: museums in the lands of the Polish-Lithuanian Commonwealth, era of the partitions, , Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Biblioteka Uniwersytecka, Toruń, referat: Konstruowanie niemieckiej pamięci – działalność Keiser-Friedrich Museum

Sławomir Majoch

  • 2-4.10.2019, Ogólnopolska konferencja naukowa pn. Muzea polskie pod zaborami, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków, referat: Baublis – zapomniane muzeum z „Pana Tadeusza”
  • 14-16.11.2019, Międzynarodowa konferencja naukowa: Pamięć wieloraka: pamięci muzealne na ziemiach Rzeczypospolitej w epoce rozbiorów / The International Scientific Conference: Various Memory: museums in the lands of the Polish-Lithuanian Commonwealth, era of the partitions, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Biblioteka Uniwersytecka, Toruń, referat: “Berło Mendoga. Muzea a kształtowanie się pamięci narodowych w porozbiorowej Litwie”

Anna Kornelia Jędrzejewska

  • 14-16.11.2019, Międzynarodowa konferencja naukowa: Pamięć wieloraka: pamięci muzealne na ziemiach Rzeczypospolitej w epoce rozbiorów / The International Scientific Conference: Various Memory: museums in the lands of the Polish-Lithuanian Commonwealth, era of the partitions, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Biblioteka Uniwersytecka, Toruń, referat: “Toruńskie pierniki i kolekcje form piernikarskich w świetle zmian politycznych w okresie od XVII wieku do współczesności”
  • 23-24.05.2019, Ogólnopolska konferencja naukowa w Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula, Warszawa, pn. Międzykulturowa turystyka kulinarna pokoleń, referat: “Wystawy powszechne, krajowe i rolniczo-przemysłowe jako forma prezentacji i promocji dziedzictwa kulinarnego w polskiej kulturze pamięci przed 1918 rokiem”

Home » Wykazy » Wykaz wystąpień zespołu projektowego na konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych
Print Friendly, PDF & Email

Redaktor