24.02.2021

Organizatorzy: Verband Deutscher Kunsthistoriker e.V. (Niemieckie Stowarzyszenie Historyków Sztuki) z Ulmer Verain – Verband für Kunst- und Kulturwissenschaften e.V. i grupą roboczą ds. historii sztuki cyfrowej, we wsparciu arthistoricum.net

Wiosną 2020 roku rozpoczął się mimowolnie czas intensywnych eksperymentów cyfrowych, który wyzwolił wiele kreatywności, ale też kosztował dużo energii. W bardzo krótkim czasie powstały laboratoria, które wypróbowywały nowe formaty, korzystały z nieznanych kanałów komunikacji i otwierały możliwości uczestnictwa w kulturze, mimo zamknięcia instytucji. Jednak często pozostawało pewne „ale”.
W muzeach i pracy kuratorskiej, w nauczaniu i badaniach naukowych oraz w całym spektrum działań związanych z historią sztuki nagle na pierwszy plan wysunęły się praktyki cyfrowe. Nie było miejsca na refleksję nad własnymi działaniami, na krytyczną reorganizację, a nawet na określenie własnego stanowiska. Organizatorzy konferencji stawiają więc pytanie o doświadczenia cyfrowe z ostatniego roku pandemii wobec działań na polu historii sztuki i muzealnictwa.

Konferencja podejmie te tematy w trzech blokach: 1. doświadczenia z najróżniejszych dziedzin sztuki, 2. dotychczasowe projekty i inicjatywy; narzędzia cyfrowe, 3. wspólnie wypracować perspektywy.
Obecna sytuacja powinna stwarzać okazję do przyjrzenia się ograniczeniom i możliwościom – po to, aby wypracować strategie dotyczące tematu historii sztuki i jej infrastruktury w świecie nauki, w coraz większym stopniu determinowanym metodami cyfrowymi.

Udział jest bezpłatny. Rejestracja jest możliwa do 19.03.2021 r. W sklepie z biletami na arthistoricum.net.

Strona internetowa: https://www.arthistoricum.net/vkg2021/
Hashtag: #vKG2021

Home » Cybermuzeologia » Konferencja: Digitale Erfahrungen u. Strategien nach einem Jahr Corona | Doświadczenia i strategie cyfrowe po roku koronawirusa, 26-27.03.2021 (online)
Print Friendly, PDF & Email

Małgorzata Baka

Dodaj komentarz