Tarnopol, 1907, Muzeum Podolskie

W 1907 roku w rocznym Sprawozdaniu Towarzystwa Szkoły Ludowej zapisano, że Koło T. S. L. w Tarnopolu po nabyciu realności przy ul. Mickiewicza, pomyślało o „tym najtrudniejszym może do zdobycia, ale i najbardziej kształcącym środku oświatowym, jakim jest każde Muzeum”. Powołano wówczas specjalną Komisję z prof. Stanisławem Srokowskim, prezesem TSL i późniejszym dyrektorem Muzeum, na…

Demetrykiewicz Włodzimierz (1859-1937)

Włodzimierz Demetrykiewicz był prawnikiem, archeologiem, historykiem sztuki, konserwatorem zabytków, członkiem Komisji Historii Sztuki AU, autorem uznanych publikacji z zakresu konserwatorstwa, w tym memoriału w sprawie reformy konserwatorskiej w Austrii i w Galicji oraz kilkudziesięciu prac z dziedziny archeologii, obejmujących zagadnienia dotyczące różnych kultur i epok archeologicznych, od paleolitu do wczesnego średniowiecza. Niewątpliwy wpływ na zainteresowania…

Osiński Kazimierz Maria (1883-1956)

Dzisiejsze Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, powstało w 1909 roku jako Muzeum Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu z inicjatywy inż. Kazimierza M. Osińskiego, architekta, społecznika, publicysty i regionalisty.  Po złożeniu egzaminu dojrzałości w Krakowie, Osiński w 1903 roku rozpoczął studia na wydziale architektury Politechniki Lwowskiej, uczęszczając równocześnie na wykłady z archeologii polskiej i powszechnej, historii sztuki,…

Wdzydze Kiszewskie, 1907, Muzeum kaszubskie

W 1906 roku Teodora (z d. Fethke), malarka, folklorystka, animatorka sztuki i przemysłu ludowego wraz z mężem Izydorem Gulgowskim, nauczycielem, etnografem, pisarzem i poetą, w wykupionej od miejscowego gospodarza Michała Hinca XVIII wiecznej chałupie podcieniowej, założyła Kaszubskie Muzeum we Wdzydzach, pierwsze na ziemiach polskich muzeum na wolnym powietrzu. Gulgowscy gromadzili meble, obrazy malowane na szkle,…

Seweryn Udziela (1857-1937) i Muzeum Etnograficzne w Krakowie

Seweryn Udziela, etnograf, pochodził ze Starego Sącza, szybko przejawiał zainteresowania naukami przyrodniczymi, okoliczną przyrodą i życiem tutejszych mieszkańców. Po ukończeniu seminarium nauczycielskiego podjął pracę zarobkową, jako nauczyciel okolicznych szkół. Prowadził czytelnię ludową, w trosce o edukację młodzieży i dorosłych wydał kilka książeczek „dla ludu”. Owocem jego wczesnych zainteresowań było opracowanie „Materiały etnograficzne z miasta Robczyc…

Dzików, zbiory Tarnowskich

„Obrazy, rzeźby, rysunki i miniatury zdobiły pomieszczenia całej rezydencji z tym, że najpiękniejsze znalazły się w apartamentach pani domu na piętrze, natomiast hr. Jan Feliks w swoich pokojach parterowych umieścił dzieła artystów  najbardziej przezeń cenionych – mistrzów flamandzkich i holenderskich. Mimo wielkiej różnorodności i bogactwa przedmiotów, wnętrza rezydencji tworzyły wysoce estetyczną całość, dzięki subtelnemu i…

Kraków, Muzeum Anatomii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (1871)

„Muzea anatomiczne nie są po to tylko sporządzone, ażeby ciekawa publiczność je oglądała. Zadaniem muzeów jest, ażeby uczniowie medycyny lub doktorzy możebnie dokładne wiadomości o budowie ciała ludzkiego otrzymywali. Anatomia z książek na pamięć nauczana niewiele jest warta.” – to słowa twórcy Muzeum Anatomii UJ w Krakowie, prof. Ludwika Teichmanna.. Z początkiem XIX wieku przywożono…

Nałęczów, Muzeum Ziemi Lubelskiej (1902-1921)

W 1751 r. właścicielem klucza bochotnickiego został starosta wąwolnicki Stanisław Małachowski herbu Nałęcz, który około 1770 roku wg projektu architekta królewskiego Ferdynanda Nax’a, rozpoczął budowę nowej rezydencji w miejscowości od herbu nazwanej Nałęczów. W 1778 r. w pałacu zamieszkał nowy właściciel Antoni Małachowski, a ze względu na uzdrowiskowy i leczniczy charakter miasta, przyjeżdżali tu dalecy…

Pro fide et patria. Kolekcja Branickich w Suchej

Właściciel dóbr na Ukrainie Aleksander Branicki (1821-1877) nabył w 1843 roku renesansowy zamek w Suchej, należący wcześniej do Jana Kantego Wielopolskiego. Dzięki sprawnemu zarządzaniu suska posiadłość stała się w 2 poł. XIX wieku jedną z nowocześniej prowadzonych na terenie Galicji. Najwięcej sławy jednak, przyniosła suskiemu zamkowi muzealno-biblioteczna kolekcja założona tu przez Branickiego, człowieka o wszechstronnych…

Ojców, Muzeum Krajoznawcze, przyrodniczo-archeologiczne na zamku (1908)

Ojców był od poł. XIX wieku znanym ośrodkiem wypoczynkowym i uzdrowiskowym zwanym „Doliną Czarów”. Jednym z właścicieli był hr. Aleksander Przeździecki, który dla gości wybudował hotel „Pod Łokietkiem”, jego syn hr. Gustaw Przeździecki wzniósł naprzeciwko drugi hotel „Pod Kazimierzem”. W 1888 roku Ojców kupiła hr. Krasińska Adamowa Czartoryska, jej mąż hr. Adam Ludwik Czartoryski wybudował…