INFORMACJE | PROGRAM  | STRESZCZENIA | WARSZTATY


Aleksandra JANUS
Muzeolożka, antropolożka, kierowniczka Pracowni Otwierania Kultury i członkini zarządu Fundacji Centrum Cyfrowe, badaczka związana z Ośrodkiem Badań nad Kulturami Pamięci UJ, kuratorka i współautorka projektu Laboratorium muzeum oraz międzynarodowego projektu Ćwiczenie nowoczesności, absolwentka studiów doktoranckich w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ. Interesuje ją społeczna rola instytucji kultury oraz ich relacje z odbiorcami, specjalizuje się w analizie i wdrażaniu strategii partycypacyjnych, badaniach publiczności oraz otwieraniu dostępu do zasobów dziedzictwa, a także wykorzystywaniu potencjału technologii w pracy z dziedzictwem, współpracuje z instytucjami poszukującymi efektywnych sposobów angażowania publiczności. W swojej pracy akademickiej zajmuje się analizą współczesnych reprezentacji i praktyk pamięciowych związanych z tzw. trudnym dziedzictwem, doświadczeniami przemocy i konfliktu.
Konferencja | Warsztaty


Anna Kornelia JĘDRZEJEWSKA
Muzealnik, kurator, edukator muzealny. W latach 2006-2017 roku pracownik Muzeum Okręgowego w Toruniu(Dział Naukowo-Oświatowy, Dom Mikołaja Kopernika, Dział Edukacji, Dział Historii Toruńskiego Piernikarstwa). Obecnie Kustosz w Dziale Edukacji i Promocji Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Współautorka Muzeum Toruńskiego Piernika – oddziału Muzeum Okręgowego w Toruniu. Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydziału Sztuk Pięknych. Prywatnie autorka blogu o tradycjach piernikarskich „Piernikarka”.
Konferencja |


Agnieszka KRZYŻANOWSKA
Absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim, słuchaczka Akademii Dziedzictwa w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. Od 2015 roku pracuje na stanowisku adiunkta w Muzeum Narodowym w Poznaniu, wcześniej w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Zajmuje się merytoryczną administracją danych dotyczących opisu metadanowego obiektów muzealnych, prowadzi szkolenia z zakresu opisu muzealiów i obsługi muzealnej bazy danych.
Warsztaty


dr Izabela MROCHEN | www.izabela.mrochen.us.edu.pl
Doktor nauk humanistycznych (filologia angielska), magister pedagogiki i psychologii, certyfikowany trener programu memoQ, certyfikowany ekspert ds. WCAG 2.0. Swoje zainteresowania skupia wokół lokalizacji stron internetowych, narzędzi CAT (Computer Assisted Translation), dostępności treści na stronach www, tworzeniem napisów do filmów oraz z audiodeskrypcją. Członek grupy roboczej ds. zasobów internetu przy Ministerstwie Cyfryzacji.
Od 8 lat, jako certyfikowany trener, prowadzi warsztaty z wykorzystaniem najnowszej technologii komputerowej, w szczególności narzędzia CAT. Propagator i inicjator kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Włączenie cyfrowe i społeczne: strony internetowe, audiodeskrypcja, multimedia, zorganizowanych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Współautor Metodologii badania dostępności strony www dla osób niepełnosprawnych, starszych i innych narażonych na wykluczenie cyfrowe w oparciu o WCAG 2.0 dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, którą opublikowano w maju 2013 roku oraz Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego w latach 2014-2020. Od 2016 roku certyfikowany ekspert i audytor stron www. Certyfikat nadany przez University of South Australia oraz Media Access Australia. Za wkład w propagowanie dobrych praktyk i promowanie włączenia cyfrowego nominowana w konkursie Lider Cyfrowej Dostępności w kwietniu 2018 roku.
Od kilku lat prowadzi warsztaty i seminaria przybliżając tematykę cyberprzestrzeni w zakresie użyteczności i dostępności materiałów elektronicznych oraz stron internetowych. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, urzędami, instytucjami kultury oraz uczelniami.
Konferencja | Warsztaty


Alicja de ROSSET
Absolwentka Ochrony Dóbr Kultury na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i podyplomowych studiów muzealniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim, słuchaczka Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie muzealne zbierała przez kilka lat w Muzeum Zamkowym w Malborku m.in. jako inwentaryzator i administrator muzealnej bazy danych, od 2013 r. współpracowała Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów przy projekcie e-muzea – udostępnianie zbiorów muzeów, obecnie pracuje w NIMOZ jako główny specjalista ds. dokumentacji i digitalizacji muzealiów, zajmuje się szeroko pojęto problematyką dokumentacji i zarządzania zbiorami (zarówno w ujęciu tradycyjnym, jak i cyfrowym), a szczególnie problemami prawnymi z tym związanymi. Członek zespołów sterujących w programach Kultura+, Kultura Cyfrowa i w jury konkursu Sybilla. Szkoli i wykłada z zagadnień związanych z dokumentacją i digitalizacją muzealiów, jest certyfikowanym trenerem Standardu Zarządzania Zbiorami – SPECTRUM.
Konferencja | Warsztaty


dr Dominik Mirosław PIOTROWSKI
Doktor nauk humanistycznych z zakresu bibliologii i informatologii  oraz adiunkt biblioteczny w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu.  Interesuje się otwartoźródłowymi systemami zarządzania treścią,  usługami informacyjnymi funkcjonującymi w modelu chmurowym,  humanistyką cyfrową i kuratorstwem cyfrowym oraz otwartą nauką. Autor  książki pt. “CMS w bibliotekach. Open source’owe systemy zarządzania  treścią jako platforma realizacji usług bibliotecznych” oraz szeregu  artykułów w czasopismach naukowych. Członek International Society for  Knowledge Organization (ISKO). Jest zaangażowany w promocję książki,  czytelnictwa i zawodu bibliotekarza pełniąc funkcję przewodniczącego  Zarządu Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Bibliotece  Uniwersyteckiej w Toruniu.
Konferencja | Warsztaty


Marcin WILKOWSKI |https://wilkowski.org
Programista w Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego/Laboratorium Cyfrowym Humanistyki UW, doktorant Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Interesuje
się historią cyfrową, archiwistyką Webu i innowacjami cyfrowymi w
sektorze kultury.
Konferencja | Warsztaty


Małgorzata BAKA
Muzeolożka, asystentka w Zakładzie Muzealnictwa Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Koordynatorka i wykonawczyni grantu MNiSW w ramach NPRH “Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej”. Absolwentka Ochrony Dóbr Kultury (spec. muzealnictwo oraz historia i zabytkoznawstwo dzieł sztuki) i Studium Doktoranckiego w zakresie Nauk o Sztuce na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydziału Sztuk Pięknych. Zainteresowana historią muzealnictwa, muzeologią, kolekcjonerstwem i narzędziami cyfrowymi dla humanistyki.
Konferencja |


Print Friendly, PDF & Email