Warsztaty pt.  Muzea, technologie, odbiorcy poprowadzi Aleksandra Janus, kierowniczka Pracowni Otwierania Kultury. 
Biorąc za punkt wyjścia typologię odbiorców cyfrowych zasobów kultury pochodzącą z badań projektów digitalizacyjnych w Polsce, podczas warsztatów zastanowimy się nad tym, w jaki sposób muzea i instytucje pamięci mogą aplikować do swoich potrzeb metody, narzędzia i metodyki wypracowane w sektorze technologicznym, w sposób który służy zarówno im samym, jak i ich odbiorcom. Zastanowimy się także nad tym, w jaki sposób upowszechnianie się tych metod, narzędzi i metodyk pracy może prowadzić do transformacji cyfrowej instytucji muzealnych i co to w praktyce oznacza.

Warsztaty te odbędą się 2. marca o godz. 11:30-12:30 na Wydziale Sztuk Pięknych, ul. Sienkiewicza 30/32, I piętro, sala komputerowa.

ZAPISY:
Od 14.02. o godz. 12:00!
W celu zapisania się wystarczy wskazać właściwe warsztaty, podać imię i nazwisko, numer kontaktowy i adres meilowy i przesłać na adres: muzeumpamieci@umk.pl

Więcej o warsztatach >>>


Aleksandra JANUS
Muzeolożka, antropolożka, kierowniczka Pracowni Otwierania Kultury i członkini zarządu Fundacji Centrum Cyfrowe, badaczka związana z Ośrodkiem Badań nad Kulturami Pamięci UJ, kuratorka i współautorka projektu Laboratorium muzeum oraz międzynarodowego projektu Ćwiczenie nowoczesności, absolwentka studiów doktoranckich w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ. Interesuje ją społeczna rola instytucji kultury oraz ich relacje z odbiorcami, specjalizuje się w analizie i wdrażaniu strategii partycypacyjnych, badaniach publiczności oraz otwieraniu dostępu do zasobów dziedzictwa, a także wykorzystywaniu potencjału technologii w pracy z dziedzictwem, współpracuje z instytucjami poszukującymi efektywnych sposobów angażowania publiczności. W swojej pracy akademickiej zajmuje się analizą współczesnych reprezentacji i praktyk pamięciowych związanych z tzw. trudnym dziedzictwem, doświadczeniami przemocy i konfliktu.


Print Friendly, PDF & Email

Małgorzata Baka

Dodaj komentarz