INFORMACJE | STRESZCZENIA |  PRELEGENCI | WARSZTATYPROGRAM SESJI NAUKOWEJ

Biblioteka Uniwersytecka, Sala konferencyjna (parter)
ul. Gagarina 13 (budynek za basenem przeciwpożarowym)


10:00-10:30 – Rejestracja uczestników
10:30-11:00 – Rozpoczęcie II Sympozjum Muzealniczego
11:00-11:30 – dr Izabela Mrochen, Semantyka i składnia strony www w procesie digitalizacji zbiorów muzealnych
11:30-12:00 – Aleksandra Janus, Humanistyka cyfrowa, muzea i historia ratownicza
12:00-12:20 – dyskusja
12:20-12:30 – przerwa kawowa
12:30-13:00 – Marcin Wilkowski, Wykorzystanie języka R w badaniach muzealniczych – wprowadzenie
13:00-13:30 – Alicja de Rosset, Digitalizacja w muzeach w Polsce. O braku systemowych rozwiązań dla polskiego sektora muzealnego
13:30-14:00 – dr Dominik Mirosław Piotrowski, Upowszechnianie wiedzy o zbiorach muzealnych za pomocą otwartych narzędzi do zarządzania treścią: Omeka, CollectiveAccess, Mukurtu czy też Curatescape?
14:00-14:30 – dyskusja
14:30-15:30 – przerwa na lunch
15:30-16:00 – Małgorzata Baka, Narzędzia cyfrowe do badań muzeologicznych, czyli “muzeologia cyfrowa”.
16:00-16:30 – Anna Kornelia Jędrzejewska, Narzędzia cyfrowe do badań nad dziejami piernikarstwa
16:30-17:00 – dyskusja
17:00            – zakończenie sesji


Uczestnictwo jako słuchacz w konferencji jest bezpłatne.


Print Friendly, PDF & Email