Maciej Szukiewicz, źródło: wikipedia.pl

Maciej Feliks Cyprian Odrowąż Szukiewicz (13 V 1870 w Sztokholmie – 28 IX 1923 w Krakowie). Ukończył Gimnazjum św. Anny w Krakowie, a świadectwo dojrzałości otrzymał w roku 1890. W 1900 r. ukończył historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studiował również w niemieckiej szkole politechnicznej w Pradze (1895-1896) oraz we Lwowie. Przed końcem studiów historyczno-artystycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1899 roku podjął pracę jako kustosz w Muzeum Narodowym w Krakowie, kierowanym wówczas przez Władysława Łuszczkiewicza, a od 1900 roku przez Feliksa Koperę. Szukiewicz, jako zaangażowany w tworzenie zbiorów muzealnych, w licznych odezwach zamieszczanych na łamach lokalnej prasy wzywał krakowską społeczność do ich współtworzenia. Wkrótce powierzono mu pod opiekę nowo utworzone muzeum Domu Jana Matejki (gdzie także przez kilka lat zamieszkiwał). Od 1904 roku był adiunktem, a cztery lata później kustoszem zbiorów Matejkowskich. Obok działalności literackiej Szukiewicz pozostawił po sobie liczne artykuły, opracowania katalogowe i prace naukowe dotyczące zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie oraz Domu Jana Matejki.

Współpracował ze studenckim czasopismem „Młodość”, „Dziennikiem Krakowskim”, „Przeglądem Tygodniowym”, „Kurierem Lwowskim” (dodatek „Tydzień”) i  „Życiem”, publikował recenzje i artykuły w „Bluszczu”, „Gazecie Lwowskiej”, „Krytyce”. Przyjaźnił się z pisarzami czeskimi i krakowską bohemą, prowadził ożywioną korespondencję ze Stanisławem Przybyszewskim.

Wyreżyserował wiele sztuk teatralnych w Teatrze Miejskim w Krakowie. W latach 1911-1918 wykładał historię sztuki na Wyższych Kursach dla Kobiet im. Baranieckiego w Muzeum Przemysłowym.

Był pomysłodawcą i autorem projektu utworzenia w Krakowie Muzeum teatralnego im. Stanisława Wyspiańskiego, który opublikowany został w 1917 roku jako broszura do Kuryera Codziennego Krakowskiego. (Więcej na temat projektu Muzeum teatralnego wkrótce w publikacji “Antologia tekstów źródłowych”).


BIBLIOGRAFIA (wybór):
Szukiewicz Maciej, Wspomnienia, oprac. Tadeusz Linkier, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, s. 5-35.
Szukiewicz Maciej, Jan Matejko i Muzeum Jego Imienia w Krakowie, Kraków: Skł. gł. Księgarnia F. Eberta, 1933 (Kraków : “Głos Narodu”), 1933, ss. 34.
Szukiewicz Maciej, Dzieje, rozwój i przyszłość Muzeum Narodowego w Krakowie w roku jubileuszowym skreślił Maciej Szukiewicz, Kraków: Muzeum Narodowe, 1909, ss. 88.

OPRACOWANIA:
Błońska D., hasło: Maciej Szukiewicz, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 49/2, z. 201, Kraków 2013, s. 206-209.
hasło: Maciej Szukiewicz, „Kwartalnik Muzealny”, 1949, r. 2, z. 3, s. 25-26.
Podstawka Anna, Dramaturgia Macieja Szukiewicza, Lublin: TNKUL, 2006, s. 17-43.

[MB]


 

Print Friendly, PDF & Email

Małgorzata Baka

Dodaj komentarz