W opracowaniu.

ILUSTRACJE:
1.Tarnowski Stanisław, 1898. Matejko, Kraków : Księg. Spółki Wydaw. Polskiej (Kraków : „Czas”), s. 439.
2-5. Szukiewicz Maciej, 1903. Dzieje rozwój i przyszłość Muzeum Narodowego w Krakowie, Kraków: MN, „Czas”.
6-11.Tygodnik Illustrowany. R.39, nr 16 (16 kwietnia 1898).Dodaj komentarz