Warszawa, Muzeum Pszczelnicze (1882-1889)

Muzeum Pszczelnicze, zwane również Skarbcem, zostało założone z inicjatywy i dzięki staraniom Kazimierza Lewickiego (1847-1902) na terenie warszawskiego ogrodu Koszyki (ob. nieistniejący). Starania czynione były już od 1880 roku, w 1882 roku ekspozycja oraz pasieki i warsztaty zostały otwarte dla zwiedzających. Prywatną działalność Lewickiego trudno oddzielić od prac na rzecz muzeum, które w chwili powstania…

Lwów, Muzeum (Galeria) Miączyńskich-Dzieduszyckich (1909)

Muzeum założone zostało we Lwowie przez Alfonsynę z Miączyńskich Dzieduszycką wdowę po Włodzimierzu Dzieduszyckim (1825-1899). Galeria zawierała zbiór obrazów europejskich (ok. 450 dzieł gł. z d. kolekcji Ignacego Miączyńskiego zm. 1809) i obrazów polskich z kolekcji Dzieduszyckiego (ok. 400 dzieł), zbiór rycin i rysunków, numizmatyczny i rzeźby dekoracyjnej. Mieściła się w pałacu przy ul. Kurkowej…

Łowicz, Muzeum Starożytności i Pamiątek Historycznych (1906)

Muzeum Starożytności i Pamiątek Historycznych zostało utworzone w 1906 roku z inicjatywy Władysława Tarczyńskiego, w oparciu o prywatne zbory kolekcjonera. Prezentowane początkowo w siedzibie Towarzystwa Straży Ogniowej Ochotniczej w Łowiczu, rok później przeniesione zostały do siedziby Towarzystwa Komitetu Wzajemnego Kredytu, gdzie prezentowane były do 1914 roku. Trzon kolekcji stanowiły zabytki historyczne, dokumenty, pamiątki po znanych…

Warszawa, Muzeum Erazma Majewskiego; Muzeum Przedhistoryczne im. Erazma Majewskiego (1892)

Kolekcja Erazma Majewskiego, zapoczątkowana została w 1892 r., pięć lat później właściciel rozpoczął działania mające na celu powołanie muzeum przedhistorycznego. Do propagowania tej idei przyczyniło się wydawane od 1899 r. czasopismo „Światowit. Rocznik poświęcony archeologii pradziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej”. Podejmowane próby upublicznienia kolekcji szerszej publiczności powiodły się dopiero w 1908 r.,…