Muzeum założone zostało we Lwowie przez Alfonsynę z Miączyńskich Dzieduszycką wdowę po Włodzimierzu Dzieduszyckim (1825-1899). Galeria zawierała zbiór obrazów europejskich (ok. 450 dzieł gł. z d. kolekcji Ignacego Miączyńskiego zm. 1809) i obrazów polskich z kolekcji Dzieduszyckiego (ok. 400 dzieł), zbiór rycin i rysunków, numizmatyczny i rzeźby dekoracyjnej. Mieściła się w pałacu przy ul. Kurkowej 15 (ob. Łysenki).

W skład galerii weszła zgromadzona w Pieniakach i następnie odziedziczona przez Alfonsynę z Miączyńskich Dzieduszycką kolekcja Ignacego Miączyńskiego. Zgromadził ją podczas licznych podróży po Europie XVIII i XIX wieku (ok. 450 obrazów włoskich, flamandzkich i holenderskich, niemieckich, francuskich (wybudował dla niej na Łyczakowie osobny pałac, gdzie jednak nie została zainstalowana z powodu śmierci kolekcjonera). Przez pewien czas zbiór ten był przechowywany w Krakowie gdzie został zinwentaryzowany w celach spadkowych przez Józefa Łuszczkiewicza.

Drugą część galerii stanowiło ok. 400 obrazów malarzy polskich zebranych przez Włodzimierza Dzieduszyckiego (1925-1899). Był on politykiem galicyjskim, przyrodnikiem, mecenasem nauki i sztuki, działaczem konspiracyjnych organizacji patriotycznych, posłem członkiem honorowym Towarzystwa Muzeum Narodowego Polskiego w Rapperswilu. W 1847 sprowadził do Lwowa i udostępnił tzw. bibliotekę poturzycką (umieszczona została w budynku przy ul, Kurkowej 17). W 1893 utworzył Ordynację poturzycką, która miała stanowić zabezpieczenie materialne założonego w 1880 na rzecz narodu polskiego Muzeum Przyrodniczego im. Dzieduszyckich.

W pałacu przy ul. Kurkowej znajdowała się kolekcja numizmatyczna oraz składowana sprowadzona z Pieniak kolekcja Miączyńskiego. Udostępnienie publiczne tej części zbiorów miało miejsce dopiero po jego śmierci staraniem wdowy Alfonsyny Dzieduszyckiej.

Więcej na temat zbiorów zob. m.in.:
Artur SCHRÖDER, Galeria Miączyńskich-Dzieduszyckich we Lwowie, „Tygodnik Ilustrowany”, 1911, nr 33, s. 643;
Edward CHWALEWIK, Zbiory polskie, 1, 1926, s. 404-405;
Antoni KUNYSZ, Początki muzealnictwa na ziemiach polskich ze szczególnym uwzględnieniem muzealnictwa galicyjskiego, Rocznik Historyczno-Archiwalny, IV, Przemyśl 1987, s. 15
[kolekcja Ignacego Miączyńskiego: L.K., Dom mieszkalny w Pieniakach, niedaleko Brodów w Galicji, „Przyjaciel Ludu”, R. 16: 1849, nr 4, s. 26]
Dokument DjVu1909
Na ilustracji pałac hr. Dzieduszyckich we Lwowie, Galeria obrazów na II piętrze, repr. z Tygodnik Ilustrowany, 1911, nr 33, s. 643
źródło: Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Łódzkiego http://bcul.lib.uni.lodz.pl/dlibra/docmetadata?id=80&from=publication

[tfr]


INSTYTUCJE MUZEALNE


Print Friendly, PDF & Email

Aldona Tołysz

Wykonawczyni projektu. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (specjalizacje: Muzealnictwo, Konserwatorstwo), tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce uzyskała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu za rozprawę pt. Muzeum wobec rzeczywistości artystycznej XX wieku. Zbiory muzeów narodowych w Polsce, Czechach i na Słowacji. W ramach projektu prowadzi kwerendy dotyczące regionu historycznego Mazowsza. Koordynuje prace nad wydawnictwami przewidzianymi w ramach projektu.

Dodaj komentarz