II SYMPOZJUM MUZEALNICZE “Muzeum wobec humanistyki cyfrowej
1-2. marca 2019, Toruń
Biblioteka Uniwersytecka UMK w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych UMK


II Sympozjum Muzealnicze poświęcone było zbadaniu relacji między humanistyką cyfrową i działalności instytucji muzealnych, zarówno w dziedzinie upowszechniania zgromadzonego przez muzea dziedzictwa materialnego,ich historii i relacji wobec społeczeństwa oraz kształtowania pamięci, z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych. Sympozjum stało się okazją do nieco szerszego spojrzenia na problematykę narzędzi cyfrowych w muzealnictwie i do badań nad historią i oddziaływaniem instytucji muzealnych w kontekście historyczno-społecznym. Była to okazja do znalezienia odpowiedzi na pytania o granice (lub ich brak) między muzealnictwem a digitalizacją, muzeologią a zastosowaniem do niej narzędzi cyfrowych, o przenikanie się dyscyplin humanistycznych z informatyką. Czy narzędzia cyfrowe pozwolą odkryć nowe obszary niedostępne tradycyjnymi metodami? Jak dalece idące może być zastosowanie idei humanistyki cyfrowej w badaniach nad muzeami? Co ujawnia wizualizacja danych i do czego może być wykorzystana? Jak powinna wyglądać dobra baza danych dla badacza muzeów? 

Na formułę spotkania złożyły się dwie części: warsztaty skierowane do muzealników, studentów i wszystkich zainteresowanych osób, które poprowadzą specjaliści zajmujący się narzędziami cyfrowymi do badań humanistycznych oraz sesja naukowa. Zrealizowano łącznie sześć warsztatów otwartych dla wszystkich chętnych; warsztaty dotyczyły różnych aspektów cyfrowości i zastosowania narzędzi informatycznych w muzealnictwie i badaniach muzeologicznych; poprowadzili je specjaliści z różnych dziedzin: muzeolożka Aleksandra Janus (Muzea, technologie, odbiorcy), historyczka sztuki i muzealnik Agnieszka Krzyżanowska (Standardy ewidencjonowania muzealiów w odniesieniu do przepisów prawnych), doktor nauk humanistycznych w zakresie filologii angielskiej, psycholog i pedagog, certyfikowany trener programu memoQ i ekspert ds. WCAG 2.0 przy Ministerstwie Cyfryzacji Izabela Mrochen (Dotknij, posłuchaj i zobacz – dostępność kultury i sztuki w galerii i muzeum), doktor nauk humanistycznych z zakresu bibliologii i informatologii Dominik Mirosław Piotrowski (Tworzenie cyfrowych kolekcji i wystaw muzealnych w Omeka), specjalistka ds. dokumentacji i digitalizacji muzealiów NIMOZ Alicja de Rosset (Bazy danych online – co można w nich znaleźć, a czego nie i jak temu zaradzić) oraz programista i historyk Marcin Wilkowski (Budowanie i podstawowe analizowanie korpusów w tekstach muzealniczych za pomocą narzędzi CLARINu). We wszystkich sześciu warsztatach wzięło udział łącznie 97 uczestników.

W konferencji wzięło udział ok. 150 słuchaczy, w tym dwadzieścioro dwoje prelegentów, którzy wygłosili referaty w siedmiu sesjach tematycznych. Uczestnicy reprezentowali krajowe i zagraniczne ośrodki naukowe, archiwa i muzea, m.in. Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Laboratorium Cyfrowe Humanistyki i Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego, Pracownia Otwierania Kultury Fundacji Centrum Cyfrowe w Warszawie, Muzeum  Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

I dzień sympozjum (sesja naukowa), Biblioteka Uniwersytecka


II dzień Sympozjum (warsztaty), Wydział Sztuk Pięknych UMK


[mb]

Print Friendly, PDF & Email

Małgorzata Baka

Dodaj komentarz