Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce publikację pt. Muzeum a pamięć – forma, produkcja, miejsce pod redakcją Tomasza de Rosseta, Eweliny Bednarz Doiczmanowej oraz Aldony Tołysz, opublikowanej we współpracy z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (2018). Stanowi ona pokłosie pierwszego Sympozjum Muzealniczego, zrealizowanego w ramach projektu „Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 roku): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej”.

Publikacja poświęcona została koncepcjom muzealnym i muzeom działającym na terytorium dawnej Rzeczypospolitej do 1918 roku, analizowanym w kontekście polityki pamięci. Muzeum, jako instytucja publiczna stanowi swego rodzaju reprezentację kultury danej społeczności i podlega transformacji zgodnie z wizją realizowaną przez kolejne pokolenia. Ukazane w książce koncepcje pamięci dowodzą jak różnorodne były kierunki rozwoju muzeów. Obejmowały one nie tylko potrzebę wyrażenia własnej tożsamości narodowej, religijnej czy społecznej, ale również pytania o pamięć jednostki czy grupy osób działających w imię pewnej idei. Za podtrzymywanie i kreowanie pamięci odpowiedzialne są również praktyki muzealne, jak tworzenie wystaw, zwiedzanie ekspozycji czy udostępnianie wiedzy za poprzez publikacje czy działania edukacyjne. Te zagadnienia również znalazły swoje rozwinięcie w publikacji.

Zapraszamy do lektury!

Szczegółowe informacje w zakładce WYDAWNICTWA
Książka do pobrania [pdf]


Print Friendly, PDF & Email

Aldona Tołysz

Wykonawczyni projektu. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (specjalizacje: Muzealnictwo, Konserwatorstwo), tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce uzyskała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu za rozprawę pt. Muzeum wobec rzeczywistości artystycznej XX wieku. Zbiory muzeów narodowych w Polsce, Czechach i na Słowacji. W ramach projektu prowadzi kwerendy dotyczące regionu historycznego Mazowsza. Koordynuje prace nad wydawnictwami przewidzianymi w ramach projektu.

Dodaj komentarz