Cichowicz Helena z Robińskich (1860-1929), źródło: Geni.com

Działaczka społeczno-kulturalna, ludoznawczyni, w latach 1900-1905 przewodnicząca Towarzystwa Muzycznego „Lutnia” w Poznaniu, współzałożycielka Towarzystwa Ludoznawczego i Zbiorów Ludoznawczych w Poznaniu, w latach 1910-1929 prezes Towarzystwa Ludoznawczego; twórczyni muzeum etnograficznego działającego przy Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk

Więcej na temat Heleny Cichowicz zob.m.in.:

  • Adam Fischer, Helena Cichowiczowa, „Lud”, 9, 1930, s. 177
  • Wojtkowski Andrzej, Helena Cichowiczowa i Zbiory Ludoznawcze, [w:] XXV-lecie Zbiorów Ludoznawczych im. Heleny i Wiesławy Cichowicz, Poznań 1937
  • Wiesława Cichowicz, Życiorys H. Cichowicz, maszynopis, bd., Archiwum Muzeum Etnograficznego w Poznaniu, ASB

[mh]

Print Friendly, PDF & Email

Aldona Tołysz

Wykonawczyni projektu. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (specjalizacje: Muzealnictwo, Konserwatorstwo), tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce uzyskała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu za rozprawę pt. Muzeum wobec rzeczywistości artystycznej XX wieku. Zbiory muzeów narodowych w Polsce, Czechach i na Słowacji. W ramach projektu prowadzi kwerendy dotyczące regionu historycznego Mazowsza. Koordynuje prace nad wydawnictwami przewidzianymi w ramach projektu.

Dodaj komentarz